סובב נביעות ירושלים 2023

12/05/2023 - 26938 fotografie