קמפ בתנועה 2018 / Camera 70

10/3/2018 - 1215 photos

Camera 70
10/5/2018 10:51:16 AM
_DSC6120.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:20 AM
_DSC6121.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:26 AM
_DSC6122.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:37 AM
_DSC6123.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:37 AM
_DSC6124.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:39 AM
_DSC6125.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:41 AM
_DSC6126.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:43 AM
_DSC6128.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:43 AM
_DSC6127.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:49 AM
_DSC6129.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:53 AM
_DSC6130.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:55 AM
_DSC6131.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:56 AM
_DSC6132.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:51:58 AM
_DSC6133.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:15 AM
_DSC6134.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:16 AM
_DSC6135.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:19 AM
_DSC6136.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:23 AM
_DSC6137.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:34 AM
_DSC6138.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:35 AM
_DSC6139.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:50 AM
_DSC6140.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:52:52 AM
_DSC6141.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:53:28 AM
_DSC6142.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:53:29 AM
_DSC6143.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:59:05 AM
_DSC6144.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:59:54 AM
_DSC6145.JPG
Camera 70
10/5/2018 10:59:55 AM
_DSC6146.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:00 AM
_DSC6147.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:03 AM
_DSC6148.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:06 AM
_DSC6149.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:07 AM
_DSC6150.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:12 AM
_DSC6151.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:15 AM
_DSC6152.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:16 AM
_DSC6153.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:17 AM
_DSC6154.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:18 AM
_DSC6155.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:28 AM
_DSC6156.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:30 AM
_DSC6157.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:32 AM
_DSC6158.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:33 AM
_DSC6159.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:36 AM
_DSC6160.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:39 AM
_DSC6161.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:40 AM
_DSC6162.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:41 AM
_DSC6163.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:42 AM
_DSC6164.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:45 AM
_DSC6165.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:46 AM
_DSC6166.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:47 AM
_DSC6167.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:49 AM
_DSC6168.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:50 AM
_DSC6169.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:51 AM
_DSC6170.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:00:53 AM
_DSC6171.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:00 AM
_DSC6172.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:01 AM
_DSC6173.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:13 AM
_DSC6174.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:15 AM
_DSC6175.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:17 AM
_DSC6176.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:19 AM
_DSC6177.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:20 AM
_DSC6178.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:39 AM
_DSC6179.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:40 AM
_DSC6180.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:41 AM
_DSC6181.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:43 AM
_DSC6182.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:48 AM
_DSC6183.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:49 AM
_DSC6184.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:50 AM
_DSC6186.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:50 AM
_DSC6185.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:52 AM
_DSC6187.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:55 AM
_DSC6189.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:55 AM
_DSC6188.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:01:56 AM
_DSC6190.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:02:01 AM
_DSC6191.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:02:02 AM
_DSC6192.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:02:50 AM
_DSC6193.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:02:51 AM
_DSC6194.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:02:57 AM
_DSC6195.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:02:58 AM
_DSC6196.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:04:34 AM
_DSC6197.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:04:36 AM
_DSC6198.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:04:37 AM
_DSC6199.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:04:51 AM
_DSC6200.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:04:51 AM
_DSC6201.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:23 AM
_DSC6202.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:24 AM
_DSC6203.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:30 AM
_DSC6204.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:37 AM
_DSC6205.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:38 AM
_DSC6206.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:41 AM
_DSC6207.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:45 AM
_DSC6208.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:49 AM
_DSC6209.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:50 AM
_DSC6210.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:51 AM
_DSC6211.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:52 AM
_DSC6212.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:54 AM
_DSC6213.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:57 AM
_DSC6214.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:09:58 AM
_DSC6215.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:00 AM
_DSC6216.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:01 AM
_DSC6217.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:03 AM
_DSC6218.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:06 AM
_DSC6219.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:16 AM
_DSC6220.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:17 AM
_DSC6221.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:18 AM
_DSC6222.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:10:25 AM
_DSC6223.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:02 AM
_DSC6224.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:05 AM
_DSC6225.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:13 AM
_DSC6226.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:14 AM
_DSC6227.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:21 AM
_DSC6228.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:22 AM
_DSC6229.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:32 AM
_DSC6230.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:32 AM
_DSC6231.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:35 AM
_DSC6232.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:57 AM
_DSC6233.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:11:59 AM
_DSC6234.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:05 AM
_DSC6235.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:06 AM
_DSC6236.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:13 AM
_DSC6237.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:14 AM
_DSC6238.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:16 AM
_DSC6239.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:17 AM
_DSC6240.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:19 AM
_DSC6241.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:23 AM
_DSC6242.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:25 AM
_DSC6243.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:29 AM
_DSC6244.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:31 AM
_DSC6245.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:32 AM
_DSC6246.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:33 AM
_DSC6247.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:35 AM
_DSC6248.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:39 AM
_DSC6249.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:42 AM
_DSC6250.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:45 AM
_DSC6251.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:47 AM
_DSC6252.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:52 AM
_DSC6253.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:56 AM
_DSC6254.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:12:57 AM
_DSC6255.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:01 AM
_DSC6256.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:02 AM
_DSC6257.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:04 AM
_DSC6258.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:05 AM
_DSC6259.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:07 AM
_DSC6260.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:17 AM
_DSC6262.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:17 AM
_DSC6261.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:20 AM
_DSC6263.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:21 AM
_DSC6264.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:22 AM
_DSC6265.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:27 AM
_DSC6266.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:29 AM
_DSC6267.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:33 AM
_DSC6268.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:35 AM
_DSC6269.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:39 AM
_DSC6270.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:41 AM
_DSC6271.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:46 AM
_DSC6272.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:49 AM
_DSC6273.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:51 AM
_DSC6274.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:55 AM
_DSC6275.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:57 AM
_DSC6276.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:13:58 AM
_DSC6277.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:02 AM
_DSC6278.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:04 AM
_DSC6279.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:09 AM
_DSC6280.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:11 AM
_DSC6281.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:12 AM
_DSC6282.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:17 AM
_DSC6283.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:19 AM
_DSC6284.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:20 AM
_DSC6285.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:22 AM
_DSC6286.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:26 AM
_DSC6287.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:27 AM
_DSC6288.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:28 AM
_DSC6289.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:33 AM
_DSC6290.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:36 AM
_DSC6291.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:38 AM
_DSC6292.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:40 AM
_DSC6293.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:51 AM
_DSC6294.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:54 AM
_DSC6295.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:14:59 AM
_DSC6296.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:02 AM
_DSC6297.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:02 AM
_DSC6298.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:43 AM
_DSC6299.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:44 AM
_DSC6300.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:54 AM
_DSC6301.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:54 AM
_DSC6302.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:58 AM
_DSC6304.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:15:58 AM
_DSC6303.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:05 AM
_DSC6305.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:06 AM
_DSC6306.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:09 AM
_DSC6307.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:10 AM
_DSC6308.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:22 AM
_DSC6309.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:23 AM
_DSC6310.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:34 AM
_DSC6311.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:37 AM
_DSC6312.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:52 AM
_DSC6313.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:54 AM
_DSC6314.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:55 AM
_DSC6315.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:16:59 AM
_DSC6316.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:17:01 AM
_DSC6317.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:17:02 AM
_DSC6318.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:17:29 AM
_DSC6319.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:17:30 AM
_DSC6320.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:17:32 AM
_DSC6321.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:17:33 AM
_DSC6322.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:08 AM
_DSC6323.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:10 AM
_DSC6324.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:13 AM
_DSC6325.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:14 AM
_DSC6326.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:22 AM
_DSC6327.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:25 AM
_DSC6328.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:26 AM
_DSC6329.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:29 AM
_DSC6330.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:32 AM
_DSC6331.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:32 AM
_DSC6332.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:58:34 AM
_DSC6333.JPG
Camera 70
10/5/2018 11:59:59 AM
_DSC6334.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:00 PM
_DSC6335.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:03 PM
_DSC6336.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:05 PM
_DSC6337.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:09 PM
_DSC6338.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:10 PM
_DSC6339.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:13 PM
_DSC6340.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:14 PM
_DSC6341.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:15 PM
_DSC6342.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:00:20 PM
_DSC6343.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:14:07 PM
_DSC6344.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:14:09 PM
_DSC6345.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:14:10 PM
_DSC6346.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:21 PM
_DSC6347.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:23 PM
_DSC6348.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:35 PM
_DSC6349.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:37 PM
_DSC6350.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:38 PM
_DSC6351.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:40 PM
_DSC6352.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:42 PM
_DSC6353.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:44 PM
_DSC6354.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:46 PM
_DSC6355.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:47 PM
_DSC6356.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:49 PM
_DSC6357.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:53 PM
_DSC6358.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:54 PM
_DSC6359.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:55 PM
_DSC6360.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:56 PM
_DSC6361.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:57 PM
_DSC6362.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:15:59 PM
_DSC6363.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:00 PM
_DSC6364.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:01 PM
_DSC6365.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:03 PM
_DSC6366.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:05 PM
_DSC6367.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:07 PM
_DSC6368.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:09 PM
_DSC6369.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:10 PM
_DSC6370.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:12 PM
_DSC6371.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:14 PM
_DSC6372.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:15 PM
_DSC6373.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:16 PM
_DSC6374.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:18 PM
_DSC6375.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:19 PM
_DSC6376.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:20 PM
_DSC6377.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:21 PM
_DSC6378.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:22 PM
_DSC6379.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:23 PM
_DSC6380.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:24 PM
_DSC6381.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:26 PM
_DSC6382.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:28 PM
_DSC6383.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:29 PM
_DSC6384.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:31 PM
_DSC6385.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:31 PM
_DSC6386.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:33 PM
_DSC6387.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:35 PM
_DSC6388.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:37 PM
_DSC6389.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:39 PM
_DSC6390.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:40 PM
_DSC6391.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:42 PM
_DSC6392.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:43 PM
_DSC6393.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:44 PM
_DSC6394.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:46 PM
_DSC6395.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:47 PM
_DSC6396.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:48 PM
_DSC6397.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:50 PM
_DSC6398.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:51 PM
_DSC6399.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:52 PM
_DSC6400.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:54 PM
_DSC6401.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:56 PM
_DSC6402.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:57 PM
_DSC6403.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:58 PM
_DSC6404.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:16:59 PM
_DSC6405.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:01 PM
_DSC6406.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:03 PM
_DSC6407.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:04 PM
_DSC6408.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:05 PM
_DSC6409.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:06 PM
_DSC6410.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:08 PM
_DSC6411.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:10 PM
_DSC6412.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:11 PM
_DSC6413.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:12 PM
_DSC6414.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:15 PM
_DSC6415.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:16 PM
_DSC6416.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:17:18 PM
_DSC6417.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:18:36 PM
_DSC6418.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:18:39 PM
_DSC6419.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:13 PM
_DSC6420.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:14 PM
_DSC6421.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:16 PM
_DSC6422.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:17 PM
_DSC6423.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:18 PM
_DSC6424.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:21 PM
_DSC6425.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:22 PM
_DSC6426.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:25 PM
_DSC6427.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:27 PM
_DSC6428.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:28 PM
_DSC6429.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:29 PM
_DSC6430.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:30 PM
_DSC6431.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:32 PM
_DSC6432.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:33 PM
_DSC6433.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:35 PM
_DSC6434.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:37 PM
_DSC6435.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:41 PM
_DSC6436.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:43 PM
_DSC6437.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:44 PM
_DSC6438.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:45 PM
_DSC6439.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:47 PM
_DSC6440.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:50 PM
_DSC6441.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:51 PM
_DSC6442.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:53 PM
_DSC6443.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:54 PM
_DSC6444.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:56 PM
_DSC6445.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:57 PM
_DSC6446.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:19:59 PM
_DSC6447.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:00 PM
_DSC6448.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:02 PM
_DSC6449.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:04 PM
_DSC6450.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:06 PM
_DSC6451.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:10 PM
_DSC6452.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:12 PM
_DSC6453.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:14 PM
_DSC6454.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:15 PM
_DSC6455.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:17 PM
_DSC6456.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:18 PM
_DSC6457.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:20 PM
_DSC6458.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:21 PM
_DSC6459.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:22 PM
_DSC6460.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:23 PM
_DSC6461.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:24 PM
_DSC6462.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:27 PM
_DSC6463.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:28 PM
_DSC6464.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:30 PM
_DSC6465.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:33 PM
_DSC6466.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:34 PM
_DSC6467.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:36 PM
_DSC6468.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:38 PM
_DSC6469.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:41 PM
_DSC6470.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:43 PM
_DSC6471.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:45 PM
_DSC6472.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:46 PM
_DSC6473.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:49 PM
_DSC6474.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:50 PM
_DSC6475.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:51 PM
_DSC6476.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:52 PM
_DSC6477.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:53 PM
_DSC6478.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:54 PM
_DSC6479.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:55 PM
_DSC6480.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:57 PM
_DSC6482.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:20:57 PM
_DSC6481.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:01 PM
_DSC6483.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:02 PM
_DSC6484.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:03 PM
_DSC6485.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:05 PM
_DSC6486.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:07 PM
_DSC6487.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:08 PM
_DSC6488.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:10 PM
_DSC6489.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:12 PM
_DSC6490.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:13 PM
_DSC6491.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:17 PM
_DSC6492.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:17 PM
_DSC6493.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:19 PM
_DSC6494.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:21 PM
_DSC6495.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:23 PM
_DSC6496.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:25 PM
_DSC6497.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:26 PM
_DSC6498.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:29 PM
_DSC6499.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:31 PM
_DSC6500.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:21:32 PM
_DSC6501.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:24:52 PM
_DSC6502.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:24:53 PM
_DSC6503.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:24:54 PM
_DSC6504.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:24:57 PM
_DSC6505.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:00 PM
_DSC6506.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:01 PM
_DSC6507.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:02 PM
_DSC6508.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:03 PM
_DSC6509.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:05 PM
_DSC6510.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:06 PM
_DSC6511.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:07 PM
_DSC6512.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:09 PM
_DSC6513.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:10 PM
_DSC6514.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:13 PM
_DSC6515.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:14 PM
_DSC6516.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:15 PM
_DSC6517.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:16 PM
_DSC6519.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:16 PM
_DSC6518.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:18 PM
_DSC6520.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:20 PM
_DSC6521.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:21 PM
_DSC6522.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:22 PM
_DSC6523.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:23 PM
_DSC6524.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:24 PM
_DSC6525.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:25 PM
_DSC6526.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:28 PM
_DSC6527.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:28 PM
_DSC6528.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:29 PM
_DSC6529.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:33 PM
_DSC6530.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:34 PM
_DSC6532.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:34 PM
_DSC6531.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:38 PM
_DSC6533.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:39 PM
_DSC6534.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:43 PM
_DSC6535.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:44 PM
_DSC6536.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:45 PM
_DSC6537.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:46 PM
_DSC6538.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:48 PM
_DSC6539.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:49 PM
_DSC6540.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:50 PM
_DSC6541.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:51 PM
_DSC6542.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:54 PM
_DSC6543.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:56 PM
_DSC6544.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:58 PM
_DSC6545.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:25:59 PM
_DSC6546.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:02 PM
_DSC6547.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:03 PM
_DSC6548.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:04 PM
_DSC6549.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:05 PM
_DSC6550.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:07 PM
_DSC6551.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:08 PM
_DSC6552.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:13 PM
_DSC6553.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:14 PM
_DSC6554.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:15 PM
_DSC6555.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:18 PM
_DSC6556.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:19 PM
_DSC6557.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:20 PM
_DSC6558.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:20 PM
_DSC6559.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:23 PM
_DSC6560.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:24 PM
_DSC6561.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:25 PM
_DSC6562.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:25 PM
_DSC6563.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:26 PM
_DSC6564.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:28 PM
_DSC6565.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:32 PM
_DSC6566.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:33 PM
_DSC6567.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:34 PM
_DSC6568.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:35 PM
_DSC6569.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:36 PM
_DSC6570.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:36 PM
_DSC6571.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:37 PM
_DSC6572.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:41 PM
_DSC6573.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:43 PM
_DSC6574.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:47 PM
_DSC6575.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:50 PM
_DSC6576.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:26:55 PM
_DSC6577.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:27:01 PM
_DSC6578.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:27:02 PM
_DSC6579.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:27:08 PM
_DSC6580.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:28:58 PM
_DSC6581.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:28:59 PM
_DSC6582.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:02 PM
_DSC6583.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:03 PM
_DSC6584.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:05 PM
_DSC6585.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:06 PM
_DSC6586.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:08 PM
_DSC6587.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:09 PM
_DSC6588.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:14 PM
_DSC6589.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:15 PM
_DSC6590.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:17 PM
_DSC6591.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:18 PM
_DSC6592.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:19 PM
_DSC6593.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:20 PM
_DSC6594.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:21 PM
_DSC6595.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:22 PM
_DSC6596.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:24 PM
_DSC6597.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:25 PM
_DSC6598.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:31 PM
_DSC6599.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:33 PM
_DSC6600.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:34 PM
_DSC6602.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:34 PM
_DSC6601.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:43 PM
_DSC6603.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:44 PM
_DSC6604.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:46 PM
_DSC6605.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:48 PM
_DSC6606.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:50 PM
_DSC6607.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:51 PM
_DSC6608.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:55 PM
_DSC6609.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:56 PM
_DSC6610.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:29:57 PM
_DSC6611.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:20 PM
_DSC6612.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:21 PM
_DSC6613.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:22 PM
_DSC6614.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:25 PM
_DSC6615.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:32 PM
_DSC6616.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:34 PM
_DSC6617.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:35 PM
_DSC6618.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:40 PM
_DSC6619.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:42 PM
_DSC6620.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:44 PM
_DSC6621.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:45 PM
_DSC6622.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:31:58 PM
_DSC6623.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:32:00 PM
_DSC6624.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:32:01 PM
_DSC6625.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:32:21 PM
_DSC6626.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:32:24 PM
_DSC6627.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:32:26 PM
_DSC6628.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:14 PM
_DSC6629.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:15 PM
_DSC6630.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:19 PM
_DSC6631.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:20 PM
_DSC6632.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:25 PM
_DSC6633.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:26 PM
_DSC6635.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:26 PM
_DSC6634.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:29 PM
_DSC6636.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:30 PM
_DSC6637.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:31 PM
_DSC6638.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:33 PM
_DSC6639.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:34 PM
_DSC6640.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:35 PM
_DSC6641.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:39 PM
_DSC6642.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:40 PM
_DSC6644.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:33:40 PM
_DSC6643.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:45 PM
_DSC6645.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:46 PM
_DSC6646.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:48 PM
_DSC6647.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:49 PM
_DSC6648.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:50 PM
_DSC6649.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:51 PM
_DSC6650.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:52 PM
_DSC6651.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:54 PM
_DSC6652.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:55 PM
_DSC6653.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:56 PM
_DSC6654.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:57 PM
_DSC6655.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:39:58 PM
_DSC6656.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:40:00 PM
_DSC6657.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:40:01 PM
_DSC6658.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:40:03 PM
_DSC6659.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:40:05 PM
_DSC6660.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:40:11 PM
_DSC6661.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:40:12 PM
_DSC6662.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:41:13 PM
_DSC6663.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:41:14 PM
_DSC6664.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:18 PM
_DSC6665.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:20 PM
_DSC6666.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:22 PM
_DSC6667.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:22 PM
_DSC6668.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:23 PM
_DSC6669.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:24 PM
_DSC6670.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:25 PM
_DSC6671.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:26 PM
_DSC6672.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:27 PM
_DSC6673.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:29 PM
_DSC6674.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:32 PM
_DSC6675.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:33 PM
_DSC6676.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:34 PM
_DSC6677.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:38 PM
_DSC6678.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:39 PM
_DSC6679.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:40 PM
_DSC6680.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:43 PM
_DSC6681.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:45 PM
_DSC6682.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:46 PM
_DSC6683.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:48 PM
_DSC6684.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:45:49 PM
_DSC6685.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:49:29 PM
_DSC6686.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:49:36 PM
_DSC6687.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:49:37 PM
_DSC6688.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:49:39 PM
_DSC6689.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:49:40 PM
_DSC6690.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:49:41 PM
_DSC6691.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:07 PM
_DSC6692.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:11 PM
_DSC6693.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:24 PM
_DSC6694.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:26 PM
_DSC6695.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:29 PM
_DSC6696.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:31 PM
_DSC6697.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:35 PM
_DSC6698.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:37 PM
_DSC6699.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:38 PM
_DSC6700.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:40 PM
_DSC6701.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:50 PM
_DSC6702.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:51 PM
_DSC6703.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:54 PM
_DSC6704.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:57 PM
_DSC6705.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:54:58 PM
_DSC6706.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:00 PM
_DSC6707.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:02 PM
_DSC6708.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:03 PM
_DSC6709.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:05 PM
_DSC6710.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:06 PM
_DSC6711.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:09 PM
_DSC6713.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:09 PM
_DSC6712.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:10 PM
_DSC6714.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:13 PM
_DSC6715.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:16 PM
_DSC6716.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:18 PM
_DSC6717.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:20 PM
_DSC6718.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:22 PM
_DSC6719.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:25 PM
_DSC6720.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:30 PM
_DSC6721.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:34 PM
_DSC6722.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:40 PM
_DSC6723.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:43 PM
_DSC6724.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:44 PM
_DSC6725.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:46 PM
_DSC6726.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:48 PM
_DSC6727.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:49 PM
_DSC6728.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:55:50 PM
_DSC6729.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:03 PM
_DSC6730.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:04 PM
_DSC6731.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:07 PM
_DSC6732.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:10 PM
_DSC6734.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:10 PM
_DSC6733.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:19 PM
_DSC6735.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:21 PM
_DSC6736.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:22 PM
_DSC6737.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:56:24 PM
_DSC6738.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:01 PM
_DSC6739.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:04 PM
_DSC6740.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:05 PM
_DSC6741.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:09 PM
_DSC6742.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:10 PM
_DSC6743.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:12 PM
_DSC6744.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:15 PM
_DSC6745.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:16 PM
_DSC6747.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:16 PM
_DSC6746.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:18 PM
_DSC6749.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:20 PM
_DSC6750.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:21 PM
_DSC6751.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:23 PM
_DSC6752.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:24 PM
_DSC6753.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:30 PM
_DSC6754.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:31 PM
_DSC6755.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:58:38 PM
_DSC6756.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:17 PM
_DSC6757.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:23 PM
_DSC6758.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:23 PM
_DSC6759.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:24 PM
_DSC6760.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:27 PM
_DSC6761.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:29 PM
_DSC6763.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:29 PM
_DSC6762.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:31 PM
_DSC6764.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:33 PM
_DSC6765.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:34 PM
_DSC6766.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:34 PM
_DSC6767.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:38 PM
_DSC6768.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:41 PM
_DSC6769.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:43 PM
_DSC6770.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:44 PM
_DSC6771.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:45 PM
_DSC6772.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:46 PM
_DSC6773.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:48 PM
_DSC6774.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:51 PM
_DSC6775.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:56 PM
_DSC6776.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:58 PM
_DSC6777.JPG
Camera 70
10/5/2018 12:59:59 PM
_DSC6778.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:01 PM
_DSC6779.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:02 PM
_DSC6780.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:03 PM
_DSC6781.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:06 PM
_DSC6782.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:06 PM
_DSC6783.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:08 PM
_DSC6784.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:15 PM
_DSC6785.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:22 PM
_DSC6786.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:23 PM
_DSC6787.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:24 PM
_DSC6788.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:26 PM
_DSC6789.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:27 PM
_DSC6790.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:29 PM
_DSC6791.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:34 PM
_DSC6792.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:36 PM
_DSC6793.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:37 PM
_DSC6794.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:00:40 PM
_DSC6795.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:11 PM
_DSC6796.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:13 PM
_DSC6797.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:13 PM
_DSC6798.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:15 PM
_DSC6799.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:16 PM
_DSC6800.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:17 PM
_DSC6801.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:19 PM
_DSC6803.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:20 PM
_DSC6804.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:24 PM
_DSC6805.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:25 PM
_DSC6806.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:27 PM
_DSC6807.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:30 PM
_DSC6808.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:32 PM
_DSC6809.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:33 PM
_DSC6810.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:34 PM
_DSC6811.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:36 PM
_DSC6812.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:39 PM
_DSC6813.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:41 PM
_DSC6814.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:44 PM
_DSC6815.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:45 PM
_DSC6816.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:47 PM
_DSC6817.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:48 PM
_DSC6819.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:48 PM
_DSC6818.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:50 PM
_DSC6820.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:51 PM
_DSC6821.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:53 PM
_DSC6822.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:55 PM
_DSC6823.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:56 PM
_DSC6824.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:11:57 PM
_DSC6825.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:00 PM
_DSC6826.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:01 PM
_DSC6827.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:02 PM
_DSC6828.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:03 PM
_DSC6829.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:04 PM
_DSC6830.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:05 PM
_DSC6831.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:06 PM
_DSC6832.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:07 PM
_DSC6833.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:07 PM
_DSC6834.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:08 PM
_DSC6836.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:08 PM
_DSC6835.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:09 PM
_DSC6837.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:10 PM
_DSC6838.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:14 PM
_DSC6839.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:15 PM
_DSC6840.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:17 PM
_DSC6841.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:19 PM
_DSC6842.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:22 PM
_DSC6843.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:23 PM
_DSC6844.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:24 PM
_DSC6845.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:25 PM
_DSC6846.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:26 PM
_DSC6847.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:28 PM
_DSC6848.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:29 PM
_DSC6849.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:12:31 PM
_DSC6850.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:49 PM
_DSC6851.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:49 PM
_DSC6852.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:50 PM
_DSC6853.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:51 PM
_DSC6854.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:51 PM
_DSC6855.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:52 PM
_DSC6856.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:53 PM
_DSC6857.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:53 PM
_DSC6858.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:54 PM
_DSC6859.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:55 PM
_DSC6860.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:56 PM
_DSC6861.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:57 PM
_DSC6862.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:58 PM
_DSC6863.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:14:59 PM
_DSC6864.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:15:00 PM
_DSC6865.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:15:09 PM
_DSC6866.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:15:10 PM
_DSC6867.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:15:11 PM
_DSC6868.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:15:11 PM
_DSC6869.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:15:12 PM
_DSC6871.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:15:12 PM
_DSC6870.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:18:33 PM
_DSC6872.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:18:34 PM
_DSC6873.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:18:44 PM
_DSC6874.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:18:45 PM
_DSC6875.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:19:28 PM
_DSC6876.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:19:40 PM
_DSC6877.JPG
Camera 70
10/5/2018 1:19:43 PM
_DSC6878.JPG