מרוץ גבעתיים 2018 / מצלמה 5

10/5/2018 (1575)


10/5/2018 5:10:17 AM
Gutman5336.JPG
10/5/2018 5:10:31 AM
Gutman5337.JPG
10/5/2018 5:10:32 AM
Gutman5338.JPG
10/5/2018 5:10:48 AM
Gutman5339.JPG
10/5/2018 5:17:38 AM
Gutman5340.JPG
10/5/2018 5:17:49 AM
Gutman5341.JPG
10/5/2018 5:17:57 AM
Gutman5342.JPG
10/5/2018 5:19:39 AM
Gutman5343.JPG
10/5/2018 5:19:40 AM
Gutman5344.JPG
10/5/2018 5:33:14 AM
Gutman5345.JPG
10/5/2018 5:33:18 AM
Gutman5346.JPG
10/5/2018 5:33:39 AM
Gutman5347.JPG
10/5/2018 5:33:46 AM
Gutman5348.JPG
10/5/2018 5:40:55 AM
Gutman5349.JPG
10/5/2018 5:47:23 AM
Gutman5350.JPG
10/5/2018 5:47:23 AM
Gutman5351.JPG
10/5/2018 5:47:24 AM
Gutman5352.JPG
10/5/2018 5:47:27 AM
Gutman5353.JPG
10/5/2018 5:47:28 AM
Gutman5354.JPG
10/5/2018 5:47:38 AM
Gutman5356.JPG
10/5/2018 5:47:38 AM
Gutman5355.JPG
10/5/2018 5:47:54 AM
Gutman5357.JPG
10/5/2018 5:47:54 AM
Gutman5358.JPG
10/5/2018 5:48:05 AM
Gutman5359.JPG
10/5/2018 5:48:23 AM
Gutman5361.JPG
10/5/2018 5:48:23 AM
Gutman5360.JPG
10/5/2018 5:48:31 AM
Gutman5362.JPG
10/5/2018 5:48:35 AM
Gutman5363.JPG
10/5/2018 5:48:37 AM
Gutman5366.JPG
10/5/2018 5:48:37 AM
Gutman5365.JPG
10/5/2018 5:48:37 AM
Gutman5364.JPG
10/5/2018 5:48:38 AM
Gutman5367.JPG
10/5/2018 5:48:38 AM
Gutman5368.JPG
10/5/2018 5:48:43 AM
Gutman5371.JPG
10/5/2018 5:48:43 AM
Gutman5369.JPG
10/5/2018 5:48:43 AM
Gutman5370.JPG
10/5/2018 5:49:02 AM
Gutman5372.JPG
10/5/2018 5:49:02 AM
Gutman5373.JPG
10/5/2018 5:49:18 AM
Gutman5374.JPG
10/5/2018 5:49:20 AM
Gutman5375.JPG
10/5/2018 5:49:24 AM
Gutman5376.JPG
10/5/2018 5:49:32 AM
Gutman5377.JPG
10/5/2018 5:49:32 AM
Gutman5378.JPG
10/5/2018 5:50:23 AM
Gutman5379.JPG
10/5/2018 5:50:24 AM
Gutman5380.JPG
10/5/2018 5:50:28 AM
Gutman5381.JPG
10/5/2018 5:50:33 AM
Gutman5382.JPG
10/5/2018 5:52:26 AM
Gutman5383.JPG
10/5/2018 5:52:27 AM
Gutman5384.JPG
10/5/2018 5:53:44 AM
Gutman5385.JPG
10/5/2018 5:53:50 AM
Gutman5386.JPG
10/5/2018 5:55:32 AM
Gutman5387.JPG
10/5/2018 5:55:35 AM
Gutman5388.JPG
10/5/2018 5:56:52 AM
Gutman5389.JPG
10/5/2018 5:57:10 AM
Gutman5390.JPG
10/5/2018 5:57:24 AM
Gutman5393.JPG
10/5/2018 5:57:24 AM
Gutman5391.JPG
10/5/2018 5:57:24 AM
Gutman5392.JPG
10/5/2018 6:00:22 AM
Gutman5394.JPG
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman5400.JPG
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman5397.JPG
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman5395.JPG
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman5399.JPG
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman5398.JPG
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman5396.JPG
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman5401.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5406.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5405.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5408.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5409.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5404.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5402.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5403.JPG
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman5407.JPG
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman5415.JPG
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman5414.JPG
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman5410.JPG
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman5412.JPG
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman5411.JPG
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman5413.JPG
10/5/2018 6:16:39 AM
Gutman5416.JPG
10/5/2018 6:16:45 AM
Gutman5417.JPG
10/5/2018 6:16:55 AM
Gutman5418.JPG
10/5/2018 6:19:10 AM
Gutman5419.JPG
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman5424.JPG
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman5421.JPG
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman5420.JPG
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman5423.JPG
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman5422.JPG
10/5/2018 6:19:43 AM
Gutman5425.JPG
10/5/2018 6:19:43 AM
Gutman5426.JPG
10/5/2018 6:19:58 AM
Gutman5428.JPG
10/5/2018 6:19:58 AM
Gutman5427.JPG
10/5/2018 6:19:58 AM
Gutman5429.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5430.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5434.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5432.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5431.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5433.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5436.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5435.JPG
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman5437.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5444.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5439.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5445.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5443.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5438.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5441.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5440.JPG
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman5442.JPG
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman5452.JPG
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman5451.JPG
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman5449.JPG
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman5448.JPG
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman5450.JPG
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman5446.JPG
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman5447.JPG
10/5/2018 6:21:48 AM
Gutman5453.JPG
10/5/2018 6:25:40 AM
Gutman5454.JPG
10/5/2018 6:25:40 AM
Gutman5456.JPG
10/5/2018 6:25:40 AM
Gutman5455.JPG
10/5/2018 6:26:33 AM
Gutman5458.JPG
10/5/2018 6:26:33 AM
Gutman5457.JPG
10/5/2018 6:26:33 AM
Gutman5459.JPG
10/5/2018 6:26:34 AM
Gutman5460.JPG
10/5/2018 6:26:35 AM
Gutman5463.JPG
10/5/2018 6:26:35 AM
Gutman5462.JPG
10/5/2018 6:26:35 AM
Gutman5461.JPG
10/5/2018 6:26:37 AM
Gutman5464.JPG
10/5/2018 6:26:37 AM
Gutman5466.JPG
10/5/2018 6:26:37 AM
Gutman5465.JPG
10/5/2018 6:26:56 AM
Gutman5467.JPG
10/5/2018 6:26:56 AM
Gutman5468.JPG
10/5/2018 6:26:59 AM
Gutman5470.JPG
10/5/2018 6:26:59 AM
Gutman5469.JPG
10/5/2018 6:28:11 AM
Gutman5471.JPG
10/5/2018 6:28:12 AM
Gutman5472.JPG
10/5/2018 6:30:06 AM
Gutman4298.JPG
10/5/2018 6:30:06 AM
Gutman4299.JPG
10/5/2018 6:30:06 AM
Gutman4300.JPG
10/5/2018 6:30:06 AM
Gutman4301.JPG
10/5/2018 6:30:07 AM
Gutman4302.JPG
10/5/2018 6:30:07 AM
Gutman4304.JPG
10/5/2018 6:30:07 AM
Gutman4305.JPG
10/5/2018 6:30:07 AM
Gutman4303.JPG
10/5/2018 6:30:15 AM
Gutman4306.JPG
10/5/2018 6:30:16 AM
Gutman4307.JPG
10/5/2018 6:30:16 AM
Gutman4308.JPG
10/5/2018 6:30:16 AM
Gutman4309.JPG
10/5/2018 6:30:16 AM
Gutman4310.JPG
10/5/2018 6:30:16 AM
Gutman4311.JPG
10/5/2018 6:30:16 AM
Gutman4312.JPG
10/5/2018 6:30:20 AM
Gutman4317.JPG
10/5/2018 6:30:20 AM
Gutman4316.JPG
10/5/2018 6:30:20 AM
Gutman4314.JPG
10/5/2018 6:30:20 AM
Gutman4315.JPG
10/5/2018 6:30:20 AM
Gutman4313.JPG
10/5/2018 6:30:21 AM
Gutman4318.JPG
10/5/2018 6:30:21 AM
Gutman4320.JPG
10/5/2018 6:30:21 AM
Gutman4319.JPG
10/5/2018 6:30:22 AM
Gutman4321.JPG
10/5/2018 6:30:23 AM
Gutman4327.JPG
10/5/2018 6:30:23 AM
Gutman4323.JPG
10/5/2018 6:30:23 AM
Gutman4325.JPG
10/5/2018 6:30:23 AM
Gutman4322.JPG
10/5/2018 6:30:23 AM
Gutman4324.JPG
10/5/2018 6:30:23 AM
Gutman4326.JPG
10/5/2018 6:30:25 AM
Gutman4332.JPG
10/5/2018 6:30:25 AM
Gutman4329.JPG
10/5/2018 6:30:25 AM
Gutman4331.JPG
10/5/2018 6:30:25 AM
Gutman4328.JPG
10/5/2018 6:30:25 AM
Gutman4330.JPG
10/5/2018 6:30:27 AM
Gutman4334.JPG
10/5/2018 6:30:27 AM
Gutman4333.JPG
10/5/2018 6:30:28 AM
Gutman4335.JPG
10/5/2018 6:30:28 AM
Gutman4336.JPG
10/5/2018 6:30:29 AM
Gutman4337.JPG
10/5/2018 6:30:29 AM
Gutman4338.JPG
10/5/2018 6:30:29 AM
Gutman4339.JPG
10/5/2018 6:30:30 AM
Gutman4345.JPG
10/5/2018 6:30:30 AM
Gutman4342.JPG
10/5/2018 6:30:30 AM
Gutman4340.JPG
10/5/2018 6:30:30 AM
Gutman4344.JPG
10/5/2018 6:30:30 AM
Gutman4343.JPG
10/5/2018 6:30:30 AM
Gutman4341.JPG
10/5/2018 6:30:31 AM
Gutman4347.JPG
10/5/2018 6:30:31 AM
Gutman4348.JPG
10/5/2018 6:30:31 AM
Gutman4346.JPG
10/5/2018 6:30:32 AM
Gutman4352.JPG
10/5/2018 6:30:32 AM
Gutman4353.JPG
10/5/2018 6:30:32 AM
Gutman4350.JPG
10/5/2018 6:30:32 AM
Gutman4354.JPG
10/5/2018 6:30:32 AM
Gutman4349.JPG
10/5/2018 6:30:32 AM
Gutman4351.JPG
10/5/2018 6:30:33 AM
Gutman4355.JPG
10/5/2018 6:30:37 AM
Gutman4356.JPG
10/5/2018 6:30:37 AM
Gutman4358.JPG
10/5/2018 6:30:37 AM
Gutman4357.JPG
10/5/2018 6:30:37 AM
Gutman4359.JPG
10/5/2018 6:30:38 AM
Gutman4362.JPG
10/5/2018 6:30:38 AM
Gutman4360.JPG
10/5/2018 6:30:38 AM
Gutman4361.JPG
10/5/2018 6:30:39 AM
Gutman4364.JPG
10/5/2018 6:30:39 AM
Gutman4363.JPG
10/5/2018 6:30:39 AM
Gutman4365.JPG
10/5/2018 6:30:39 AM
Gutman4366.JPG
10/5/2018 6:30:40 AM
Gutman4367.JPG
10/5/2018 6:30:40 AM
Gutman4368.JPG
10/5/2018 6:30:43 AM
Gutman4370.JPG
10/5/2018 6:30:43 AM
Gutman4369.JPG
10/5/2018 6:30:44 AM
Gutman4372.JPG
10/5/2018 6:30:44 AM
Gutman4371.JPG
10/5/2018 6:30:44 AM
Gutman4373.JPG
10/5/2018 6:30:47 AM
Gutman4375.JPG
10/5/2018 6:30:47 AM
Gutman4378.JPG
10/5/2018 6:30:47 AM
Gutman4376.JPG
10/5/2018 6:30:47 AM
Gutman4377.JPG
10/5/2018 6:30:47 AM
Gutman4374.JPG
10/5/2018 6:30:49 AM
Gutman4380.JPG
10/5/2018 6:30:49 AM
Gutman4379.JPG
10/5/2018 6:30:50 AM
Gutman4382.JPG
10/5/2018 6:30:50 AM
Gutman4384.JPG
10/5/2018 6:30:50 AM
Gutman4383.JPG
10/5/2018 6:30:50 AM
Gutman4381.JPG
10/5/2018 6:30:52 AM
Gutman4386.JPG
10/5/2018 6:30:52 AM
Gutman4385.JPG
10/5/2018 6:30:53 AM
Gutman4387.JPG
10/5/2018 6:30:53 AM
Gutman4388.JPG
10/5/2018 6:30:53 AM
Gutman4389.JPG
10/5/2018 6:30:57 AM
Gutman4393.JPG
10/5/2018 6:30:57 AM
Gutman4391.JPG
10/5/2018 6:30:57 AM
Gutman4390.JPG
10/5/2018 6:30:57 AM
Gutman4392.JPG
10/5/2018 6:30:58 AM
Gutman4395.JPG
10/5/2018 6:30:58 AM
Gutman4394.JPG
10/5/2018 6:30:59 AM
Gutman4399.JPG
10/5/2018 6:30:59 AM
Gutman4396.JPG
10/5/2018 6:30:59 AM
Gutman4398.JPG
10/5/2018 6:30:59 AM
Gutman4397.JPG
10/5/2018 6:31:00 AM
Gutman4400.JPG
10/5/2018 6:31:01 AM
Gutman4404.JPG
10/5/2018 6:31:01 AM
Gutman4405.JPG
10/5/2018 6:31:01 AM
Gutman4403.JPG
10/5/2018 6:31:01 AM
Gutman4402.JPG
10/5/2018 6:31:01 AM
Gutman4401.JPG
10/5/2018 6:31:01 AM
Gutman4406.JPG
10/5/2018 6:31:02 AM
Gutman4408.JPG
10/5/2018 6:31:02 AM
Gutman4407.JPG
10/5/2018 6:31:05 AM
Gutman4409.JPG
10/5/2018 6:31:05 AM
Gutman4414.JPG
10/5/2018 6:31:05 AM
Gutman4410.JPG
10/5/2018 6:31:05 AM
Gutman4412.JPG
10/5/2018 6:31:05 AM
Gutman4411.JPG
10/5/2018 6:31:05 AM
Gutman4413.JPG
10/5/2018 6:31:06 AM
Gutman4415.JPG
10/5/2018 6:31:08 AM
Gutman4417.JPG
10/5/2018 6:31:08 AM
Gutman4416.JPG
10/5/2018 6:31:10 AM
Gutman4418.JPG
10/5/2018 6:31:10 AM
Gutman4419.JPG
10/5/2018 6:31:11 AM
Gutman4420.JPG
10/5/2018 6:31:12 AM
Gutman4424.JPG
10/5/2018 6:31:12 AM
Gutman4426.JPG
10/5/2018 6:31:12 AM
Gutman4422.JPG
10/5/2018 6:31:12 AM
Gutman4423.JPG
10/5/2018 6:31:12 AM
Gutman4421.JPG
10/5/2018 6:31:12 AM
Gutman4425.JPG
10/5/2018 6:31:13 AM
Gutman4429.JPG
10/5/2018 6:31:13 AM
Gutman4428.JPG
10/5/2018 6:31:13 AM
Gutman4427.JPG
10/5/2018 6:31:14 AM
Gutman4430.JPG
10/5/2018 6:31:15 AM
Gutman4431.JPG
10/5/2018 6:31:15 AM
Gutman4432.JPG
10/5/2018 6:31:16 AM
Gutman4433.JPG
10/5/2018 6:31:17 AM
Gutman4438.JPG
10/5/2018 6:31:17 AM
Gutman4434.JPG
10/5/2018 6:31:17 AM
Gutman4436.JPG
10/5/2018 6:31:17 AM
Gutman4435.JPG
10/5/2018 6:31:17 AM
Gutman4437.JPG
10/5/2018 6:31:18 AM
Gutman4440.JPG
10/5/2018 6:31:18 AM
Gutman4439.JPG
10/5/2018 6:31:18 AM
Gutman4441.JPG
10/5/2018 6:31:19 AM
Gutman4442.JPG
10/5/2018 6:31:19 AM
Gutman4444.JPG
10/5/2018 6:31:19 AM
Gutman4443.JPG
10/5/2018 6:31:19 AM
Gutman4445.JPG
10/5/2018 6:31:20 AM
Gutman4448.JPG
10/5/2018 6:31:20 AM
Gutman4449.JPG
10/5/2018 6:31:20 AM
Gutman4446.JPG
10/5/2018 6:31:20 AM
Gutman4447.JPG
10/5/2018 6:31:21 AM
Gutman4452.JPG
10/5/2018 6:31:21 AM
Gutman4453.JPG
10/5/2018 6:31:21 AM
Gutman4450.JPG
10/5/2018 6:31:21 AM
Gutman4451.JPG
10/5/2018 6:31:22 AM
Gutman4454.JPG
10/5/2018 6:31:23 AM
Gutman4457.JPG
10/5/2018 6:31:23 AM
Gutman4459.JPG
10/5/2018 6:31:23 AM
Gutman4456.JPG
10/5/2018 6:31:23 AM
Gutman4455.JPG
10/5/2018 6:31:23 AM
Gutman4458.JPG
10/5/2018 6:31:24 AM
Gutman4461.JPG
10/5/2018 6:31:24 AM
Gutman4462.JPG
10/5/2018 6:31:24 AM
Gutman4460.JPG
10/5/2018 6:31:24 AM
Gutman4463.JPG
10/5/2018 6:31:25 AM
Gutman4466.JPG
10/5/2018 6:31:25 AM
Gutman4464.JPG
10/5/2018 6:31:25 AM
Gutman4465.JPG
10/5/2018 6:31:26 AM
Gutman4467.JPG
10/5/2018 6:31:26 AM
Gutman4468.JPG
10/5/2018 6:31:26 AM
Gutman4469.JPG
10/5/2018 6:31:27 AM
Gutman4471.JPG
10/5/2018 6:31:27 AM
Gutman4470.JPG
10/5/2018 6:31:27 AM
Gutman4472.JPG
10/5/2018 6:31:27 AM
Gutman4473.JPG
10/5/2018 6:31:28 AM
Gutman4476.JPG
10/5/2018 6:31:28 AM
Gutman4475.JPG
10/5/2018 6:31:28 AM
Gutman4474.JPG
10/5/2018 6:31:28 AM
Gutman4477.JPG
10/5/2018 6:31:29 AM
Gutman4481.JPG
10/5/2018 6:31:29 AM
Gutman4479.JPG
10/5/2018 6:31:29 AM
Gutman4483.JPG
10/5/2018 6:31:29 AM
Gutman4482.JPG
10/5/2018 6:31:29 AM
Gutman4480.JPG
10/5/2018 6:31:29 AM
Gutman4478.JPG
10/5/2018 6:31:30 AM
Gutman4485.JPG
10/5/2018 6:31:30 AM
Gutman4484.JPG
10/5/2018 6:31:30 AM
Gutman4486.JPG
10/5/2018 6:31:30 AM
Gutman4487.JPG
10/5/2018 6:31:31 AM
Gutman4491.JPG
10/5/2018 6:31:31 AM
Gutman4490.JPG
10/5/2018 6:31:31 AM
Gutman4488.JPG
10/5/2018 6:31:31 AM
Gutman4489.JPG
10/5/2018 6:31:31 AM
Gutman4492.JPG
10/5/2018 6:31:31 AM
Gutman4493.JPG
10/5/2018 6:31:32 AM
Gutman4497.JPG
10/5/2018 6:31:32 AM
Gutman4495.JPG
10/5/2018 6:31:32 AM
Gutman4496.JPG
10/5/2018 6:31:32 AM
Gutman4494.JPG
10/5/2018 6:31:32 AM
Gutman4498.JPG
10/5/2018 6:31:32 AM
Gutman4499.JPG
10/5/2018 6:31:34 AM
Gutman4502.JPG
10/5/2018 6:31:34 AM
Gutman4501.JPG
10/5/2018 6:31:34 AM
Gutman4500.JPG
10/5/2018 6:31:35 AM
Gutman4503.JPG
10/5/2018 6:31:35 AM
Gutman4504.JPG
10/5/2018 6:31:35 AM
Gutman4505.JPG
10/5/2018 6:31:40 AM
Gutman4511.JPG
10/5/2018 6:31:40 AM
Gutman4507.JPG
10/5/2018 6:31:40 AM
Gutman4508.JPG
10/5/2018 6:31:40 AM
Gutman4510.JPG
10/5/2018 6:31:40 AM
Gutman4509.JPG
10/5/2018 6:31:40 AM
Gutman4506.JPG
10/5/2018 6:31:41 AM
Gutman4512.JPG
10/5/2018 6:31:41 AM
Gutman4513.JPG
10/5/2018 6:31:41 AM
Gutman4517.JPG
10/5/2018 6:31:41 AM
Gutman4515.JPG
10/5/2018 6:31:41 AM
Gutman4514.JPG
10/5/2018 6:31:41 AM
Gutman4516.JPG
10/5/2018 6:31:42 AM
Gutman4519.JPG
10/5/2018 6:31:42 AM
Gutman4518.JPG
10/5/2018 6:31:44 AM
Gutman4521.JPG
10/5/2018 6:31:44 AM
Gutman4520.JPG
10/5/2018 6:31:45 AM
Gutman4523.JPG
10/5/2018 6:31:45 AM
Gutman4524.JPG
10/5/2018 6:31:45 AM
Gutman4522.JPG
10/5/2018 6:31:46 AM
Gutman4525.JPG
10/5/2018 6:31:47 AM
Gutman4531.JPG
10/5/2018 6:31:47 AM
Gutman4526.JPG
10/5/2018 6:31:47 AM
Gutman4528.JPG
10/5/2018 6:31:47 AM
Gutman4527.JPG
10/5/2018 6:31:47 AM
Gutman4529.JPG
10/5/2018 6:31:47 AM
Gutman4530.JPG
10/5/2018 6:31:48 AM
Gutman4533.JPG
10/5/2018 6:31:48 AM
Gutman4532.JPG
10/5/2018 6:31:48 AM
Gutman4534.JPG
10/5/2018 6:31:49 AM
Gutman4537.JPG
10/5/2018 6:31:49 AM
Gutman4536.JPG
10/5/2018 6:31:49 AM
Gutman4535.JPG
10/5/2018 6:31:50 AM
Gutman4539.JPG
10/5/2018 6:31:50 AM
Gutman4538.JPG
10/5/2018 6:31:50 AM
Gutman4540.JPG
10/5/2018 6:31:51 AM
Gutman4543.JPG
10/5/2018 6:31:51 AM
Gutman4542.JPG
10/5/2018 6:31:51 AM
Gutman4544.JPG
10/5/2018 6:31:51 AM
Gutman4541.JPG
10/5/2018 6:31:53 AM
Gutman4545.JPG
10/5/2018 6:31:53 AM
Gutman4547.JPG
10/5/2018 6:31:53 AM
Gutman4546.JPG
10/5/2018 6:31:54 AM
Gutman4548.JPG
10/5/2018 6:31:54 AM
Gutman4549.JPG
10/5/2018 6:31:54 AM
Gutman4550.JPG
10/5/2018 6:31:55 AM
Gutman4552.JPG
10/5/2018 6:31:55 AM
Gutman4551.JPG
10/5/2018 6:31:56 AM
Gutman4553.JPG
10/5/2018 6:31:56 AM
Gutman4554.JPG
10/5/2018 6:31:56 AM
Gutman4557.JPG
10/5/2018 6:31:56 AM
Gutman4556.JPG
10/5/2018 6:31:56 AM
Gutman4555.JPG
10/5/2018 6:31:56 AM
Gutman4558.JPG
10/5/2018 6:31:57 AM
Gutman4559.JPG
10/5/2018 6:31:57 AM
Gutman4560.JPG
10/5/2018 6:31:58 AM
Gutman4561.JPG
10/5/2018 6:31:58 AM
Gutman4563.JPG
10/5/2018 6:31:58 AM
Gutman4564.JPG
10/5/2018 6:31:58 AM
Gutman4562.JPG
10/5/2018 6:31:58 AM
Gutman4565.JPG
10/5/2018 6:31:59 AM
Gutman4566.JPG
10/5/2018 6:32:00 AM
Gutman4572.JPG
10/5/2018 6:32:00 AM
Gutman4569.JPG
10/5/2018 6:32:00 AM
Gutman4570.JPG
10/5/2018 6:32:00 AM
Gutman4567.JPG
10/5/2018 6:32:00 AM
Gutman4568.JPG
10/5/2018 6:32:00 AM
Gutman4571.JPG
10/5/2018 6:32:01 AM
Gutman4578.JPG
10/5/2018 6:32:01 AM
Gutman4577.JPG
10/5/2018 6:32:01 AM
Gutman4576.JPG
10/5/2018 6:32:01 AM
Gutman4574.JPG
10/5/2018 6:32:01 AM
Gutman4575.JPG
10/5/2018 6:32:01 AM
Gutman4573.JPG
10/5/2018 6:32:02 AM
Gutman4580.JPG
10/5/2018 6:32:02 AM
Gutman4581.JPG
10/5/2018 6:32:02 AM
Gutman4579.JPG
10/5/2018 6:32:03 AM
Gutman4583.JPG
10/5/2018 6:32:03 AM
Gutman4584.JPG
10/5/2018 6:32:03 AM
Gutman4582.JPG
10/5/2018 6:32:04 AM
Gutman4586.JPG
10/5/2018 6:32:04 AM
Gutman4587.JPG
10/5/2018 6:32:04 AM
Gutman4585.JPG
10/5/2018 6:32:06 AM
Gutman4588.JPG
10/5/2018 6:32:06 AM
Gutman4589.JPG
10/5/2018 6:32:06 AM
Gutman4590.JPG
10/5/2018 6:32:07 AM
Gutman4592.JPG
10/5/2018 6:32:07 AM
Gutman4591.JPG
10/5/2018 6:32:10 AM
Gutman4595.JPG
10/5/2018 6:32:10 AM
Gutman4594.JPG
10/5/2018 6:32:10 AM
Gutman4593.JPG
10/5/2018 6:32:11 AM
Gutman4597.JPG
10/5/2018 6:32:11 AM
Gutman4596.JPG
10/5/2018 6:32:13 AM
Gutman4601.JPG
10/5/2018 6:32:13 AM
Gutman4599.JPG
10/5/2018 6:32:13 AM
Gutman4598.JPG
10/5/2018 6:32:13 AM
Gutman4600.JPG
10/5/2018 6:32:14 AM
Gutman4604.JPG
10/5/2018 6:32:14 AM
Gutman4603.JPG
10/5/2018 6:32:14 AM
Gutman4605.JPG
10/5/2018 6:32:14 AM
Gutman4602.JPG
10/5/2018 6:32:15 AM
Gutman4607.JPG
10/5/2018 6:32:15 AM
Gutman4608.JPG
10/5/2018 6:32:15 AM
Gutman4606.JPG
10/5/2018 6:32:17 AM
Gutman4609.JPG
10/5/2018 6:32:17 AM
Gutman4610.JPG
10/5/2018 6:32:17 AM
Gutman4611.JPG
10/5/2018 6:32:18 AM
Gutman4612.JPG
10/5/2018 6:32:18 AM
Gutman4613.JPG
10/5/2018 6:32:21 AM
Gutman4615.JPG
10/5/2018 6:32:21 AM
Gutman4614.JPG
10/5/2018 6:32:21 AM
Gutman4616.JPG
10/5/2018 6:32:26 AM
Gutman4617.JPG
10/5/2018 6:32:26 AM
Gutman4618.JPG
10/5/2018 6:32:26 AM
Gutman4619.JPG
10/5/2018 6:32:27 AM
Gutman4620.JPG
10/5/2018 6:32:27 AM
Gutman4621.JPG
10/5/2018 6:32:27 AM
Gutman4624.JPG
10/5/2018 6:32:27 AM
Gutman4623.JPG
10/5/2018 6:32:27 AM
Gutman4622.JPG
10/5/2018 6:32:31 AM
Gutman4628.JPG
10/5/2018 6:32:31 AM
Gutman4625.JPG
10/5/2018 6:32:31 AM
Gutman4626.JPG
10/5/2018 6:32:31 AM
Gutman4627.JPG
10/5/2018 6:32:35 AM
Gutman4630.JPG
10/5/2018 6:32:35 AM
Gutman4634.JPG
10/5/2018 6:32:35 AM
Gutman4631.JPG
10/5/2018 6:32:35 AM
Gutman4629.JPG
10/5/2018 6:32:35 AM
Gutman4632.JPG
10/5/2018 6:32:35 AM
Gutman4633.JPG
10/5/2018 6:32:36 AM
Gutman4637.JPG
10/5/2018 6:32:36 AM
Gutman4636.JPG
10/5/2018 6:32:36 AM
Gutman4635.JPG
10/5/2018 6:32:40 AM
Gutman4638.JPG
10/5/2018 6:32:40 AM
Gutman4639.JPG
10/5/2018 6:32:41 AM
Gutman4640.JPG
10/5/2018 6:32:41 AM
Gutman4642.JPG
10/5/2018 6:32:41 AM
Gutman4643.JPG
10/5/2018 6:32:41 AM
Gutman4641.JPG
10/5/2018 6:32:43 AM
Gutman4644.JPG
10/5/2018 6:32:43 AM
Gutman4645.JPG
10/5/2018 6:32:44 AM
Gutman4646.JPG
10/5/2018 6:32:44 AM
Gutman4648.JPG
10/5/2018 6:32:44 AM
Gutman4647.JPG
10/5/2018 6:32:47 AM
Gutman4649.JPG
10/5/2018 6:32:48 AM
Gutman4650.JPG
10/5/2018 6:32:48 AM
Gutman4652.JPG
10/5/2018 6:32:48 AM
Gutman4651.JPG
10/5/2018 6:32:48 AM
Gutman4653.JPG
10/5/2018 6:32:49 AM
Gutman4655.JPG
10/5/2018 6:32:49 AM
Gutman4654.JPG
10/5/2018 6:32:49 AM
Gutman4656.JPG
10/5/2018 6:32:50 AM
Gutman4661.JPG
10/5/2018 6:32:50 AM
Gutman4659.JPG
10/5/2018 6:32:50 AM
Gutman4657.JPG
10/5/2018 6:32:50 AM
Gutman4658.JPG
10/5/2018 6:32:50 AM
Gutman4660.JPG
10/5/2018 6:32:51 AM
Gutman4662.JPG
10/5/2018 6:32:51 AM
Gutman4663.JPG
10/5/2018 6:32:52 AM
Gutman4664.JPG
10/5/2018 6:32:52 AM
Gutman4665.JPG
10/5/2018 6:32:53 AM
Gutman4669.JPG
10/5/2018 6:32:53 AM
Gutman4671.JPG
10/5/2018 6:32:53 AM
Gutman4670.JPG
10/5/2018 6:32:53 AM
Gutman4668.JPG
10/5/2018 6:32:53 AM
Gutman4666.JPG
10/5/2018 6:32:53 AM
Gutman4667.JPG
10/5/2018 6:32:54 AM
Gutman4674.JPG
10/5/2018 6:32:54 AM
Gutman4673.JPG
10/5/2018 6:32:54 AM
Gutman4672.JPG
10/5/2018 6:32:58 AM
Gutman4677.JPG
10/5/2018 6:32:58 AM
Gutman4676.JPG
10/5/2018 6:32:58 AM
Gutman4675.JPG
10/5/2018 6:32:59 AM
Gutman4678.JPG
10/5/2018 6:32:59 AM
Gutman4680.JPG
10/5/2018 6:32:59 AM
Gutman4681.JPG
10/5/2018 6:32:59 AM
Gutman4679.JPG
10/5/2018 6:33:00 AM
Gutman4684.JPG
10/5/2018 6:33:00 AM
Gutman4682.JPG
10/5/2018 6:33:00 AM
Gutman4683.JPG
10/5/2018 6:33:01 AM
Gutman4688.JPG
10/5/2018 6:33:01 AM
Gutman4685.JPG
10/5/2018 6:33:01 AM
Gutman4687.JPG
10/5/2018 6:33:01 AM
Gutman4686.JPG
10/5/2018 6:33:02 AM
Gutman4689.JPG
10/5/2018 6:33:04 AM
Gutman4693.JPG
10/5/2018 6:33:04 AM
Gutman4692.JPG
10/5/2018 6:33:04 AM
Gutman4691.JPG
10/5/2018 6:33:04 AM
Gutman4690.JPG
10/5/2018 6:33:04 AM
Gutman4694.JPG
10/5/2018 6:33:05 AM
Gutman4697.JPG
10/5/2018 6:33:05 AM
Gutman4696.JPG
10/5/2018 6:33:05 AM
Gutman4695.JPG
10/5/2018 6:33:06 AM
Gutman4699.JPG
10/5/2018 6:33:06 AM
Gutman4700.JPG
10/5/2018 6:33:06 AM
Gutman4702.JPG
10/5/2018 6:33:06 AM
Gutman4701.JPG
10/5/2018 6:33:06 AM
Gutman4698.JPG
10/5/2018 6:33:07 AM
Gutman4703.JPG
10/5/2018 6:33:07 AM
Gutman4704.JPG
10/5/2018 6:33:07 AM
Gutman4705.JPG
10/5/2018 6:33:08 AM
Gutman4708.JPG
10/5/2018 6:33:08 AM
Gutman4707.JPG
10/5/2018 6:33:08 AM
Gutman4706.JPG
10/5/2018 6:33:09 AM
Gutman4709.JPG
10/5/2018 6:33:09 AM
Gutman4712.JPG
10/5/2018 6:33:09 AM
Gutman4711.JPG
10/5/2018 6:33:09 AM
Gutman4713.JPG
10/5/2018 6:33:09 AM
Gutman4714.JPG
10/5/2018 6:33:09 AM
Gutman4710.JPG
10/5/2018 6:33:10 AM
Gutman4717.JPG
10/5/2018 6:33:10 AM
Gutman4716.JPG
10/5/2018 6:33:10 AM
Gutman4715.JPG
10/5/2018 6:33:12 AM
Gutman4718.JPG
10/5/2018 6:33:12 AM
Gutman4719.JPG
10/5/2018 6:33:14 AM
Gutman4720.JPG
10/5/2018 6:33:14 AM
Gutman4722.JPG
10/5/2018 6:33:14 AM
Gutman4721.JPG
10/5/2018 6:33:14 AM
Gutman4723.JPG
10/5/2018 6:33:19 AM
Gutman4727.JPG
10/5/2018 6:33:19 AM
Gutman4726.JPG
10/5/2018 6:33:19 AM
Gutman4725.JPG
10/5/2018 6:33:19 AM
Gutman4724.JPG
10/5/2018 6:33:20 AM
Gutman4729.JPG
10/5/2018 6:33:20 AM
Gutman4730.JPG
10/5/2018 6:33:20 AM
Gutman4728.JPG
10/5/2018 6:33:21 AM
Gutman4731.JPG
10/5/2018 6:33:21 AM
Gutman4734.JPG
10/5/2018 6:33:21 AM
Gutman4735.JPG
10/5/2018 6:33:21 AM
Gutman4732.JPG
10/5/2018 6:33:21 AM
Gutman4733.JPG
10/5/2018 6:33:27 AM
Gutman4736.JPG
10/5/2018 6:33:27 AM
Gutman4737.JPG
10/5/2018 6:33:27 AM
Gutman4738.JPG
10/5/2018 6:33:28 AM
Gutman4742.JPG
10/5/2018 6:33:28 AM
Gutman4740.JPG
10/5/2018 6:33:28 AM
Gutman4741.JPG
10/5/2018 6:33:28 AM
Gutman4739.JPG
10/5/2018 6:33:31 AM
Gutman4743.JPG
10/5/2018 6:33:31 AM
Gutman4744.JPG
10/5/2018 6:33:31 AM
Gutman4745.JPG
10/5/2018 6:33:32 AM
Gutman4747.JPG
10/5/2018 6:33:32 AM
Gutman4746.JPG
10/5/2018 6:33:32 AM
Gutman4748.JPG
10/5/2018 6:33:33 AM
Gutman4750.JPG
10/5/2018 6:33:33 AM
Gutman4749.JPG
10/5/2018 6:33:34 AM
Gutman4751.JPG
10/5/2018 6:33:34 AM
Gutman4753.JPG
10/5/2018 6:33:34 AM
Gutman4752.JPG
10/5/2018 6:33:39 AM
Gutman4755.JPG
10/5/2018 6:33:39 AM
Gutman4759.JPG
10/5/2018 6:33:39 AM
Gutman4757.JPG
10/5/2018 6:33:39 AM
Gutman4756.JPG
10/5/2018 6:33:39 AM
Gutman4754.JPG
10/5/2018 6:33:39 AM
Gutman4758.JPG
10/5/2018 6:33:42 AM
Gutman4764.JPG
10/5/2018 6:33:42 AM
Gutman4765.JPG
10/5/2018 6:33:42 AM
Gutman4761.JPG
10/5/2018 6:33:42 AM
Gutman4763.JPG
10/5/2018 6:33:42 AM
Gutman4762.JPG
10/5/2018 6:33:42 AM
Gutman4760.JPG
10/5/2018 6:33:43 AM
Gutman4766.JPG
10/5/2018 6:33:43 AM
Gutman4767.JPG
10/5/2018 6:33:43 AM
Gutman4768.JPG
10/5/2018 6:33:44 AM
Gutman4771.JPG
10/5/2018 6:33:44 AM
Gutman4769.JPG
10/5/2018 6:33:44 AM
Gutman4770.JPG
10/5/2018 6:33:45 AM
Gutman4772.JPG
10/5/2018 6:33:46 AM
Gutman4775.JPG
10/5/2018 6:33:46 AM
Gutman4774.JPG
10/5/2018 6:33:46 AM
Gutman4776.JPG
10/5/2018 6:33:46 AM
Gutman4773.JPG
10/5/2018 6:33:47 AM
Gutman4777.JPG
10/5/2018 6:33:47 AM
Gutman4778.JPG
10/5/2018 6:33:51 AM
Gutman4780.JPG
10/5/2018 6:33:51 AM
Gutman4779.JPG
10/5/2018 6:33:51 AM
Gutman4782.JPG
10/5/2018 6:33:51 AM
Gutman4781.JPG
10/5/2018 6:33:51 AM
Gutman4783.JPG
10/5/2018 6:33:52 AM
Gutman4784.JPG
10/5/2018 6:33:53 AM
Gutman4786.JPG
10/5/2018 6:33:53 AM
Gutman4785.JPG
10/5/2018 6:33:53 AM
Gutman4787.JPG
10/5/2018 6:33:53 AM
Gutman4788.JPG
10/5/2018 6:34:01 AM
Gutman4790.JPG
10/5/2018 6:34:01 AM
Gutman4793.JPG
10/5/2018 6:34:01 AM
Gutman4791.JPG
10/5/2018 6:34:01 AM
Gutman4789.JPG
10/5/2018 6:34:01 AM
Gutman4792.JPG
10/5/2018 6:34:02 AM
Gutman4795.JPG
10/5/2018 6:34:02 AM
Gutman4794.JPG
10/5/2018 6:34:03 AM
Gutman4796.JPG
10/5/2018 6:34:03 AM
Gutman4798.JPG
10/5/2018 6:34:03 AM
Gutman4797.JPG
10/5/2018 6:34:04 AM
Gutman4804.JPG
10/5/2018 6:34:04 AM
Gutman4799.JPG
10/5/2018 6:34:04 AM
Gutman4801.JPG
10/5/2018 6:34:04 AM
Gutman4803.JPG
10/5/2018 6:34:04 AM
Gutman4802.JPG
10/5/2018 6:34:04 AM
Gutman4800.JPG
10/5/2018 6:34:05 AM
Gutman4807.JPG
10/5/2018 6:34:05 AM
Gutman4805.JPG
10/5/2018 6:34:05 AM
Gutman4806.JPG
10/5/2018 6:34:06 AM
Gutman4808.JPG
10/5/2018 6:34:06 AM
Gutman4812.JPG
10/5/2018 6:34:06 AM
Gutman4813.JPG
10/5/2018 6:34:06 AM
Gutman4810.JPG
10/5/2018 6:34:06 AM
Gutman4809.JPG
10/5/2018 6:34:06 AM
Gutman4811.JPG
10/5/2018 6:34:07 AM
Gutman4814.JPG
10/5/2018 6:34:07 AM
Gutman4815.JPG
10/5/2018 6:34:08 AM
Gutman4816.JPG
10/5/2018 6:34:09 AM
Gutman4817.JPG
10/5/2018 6:34:10 AM
Gutman4820.JPG
10/5/2018 6:34:10 AM
Gutman4823.JPG
10/5/2018 6:34:10 AM
Gutman4819.JPG
10/5/2018 6:34:10 AM
Gutman4818.JPG
10/5/2018 6:34:10 AM
Gutman4822.JPG
10/5/2018 6:34:10 AM
Gutman4821.JPG
10/5/2018 6:34:13 AM
Gutman4826.JPG
10/5/2018 6:34:13 AM
Gutman4825.JPG
10/5/2018 6:34:13 AM
Gutman4824.JPG
10/5/2018 6:34:15 AM
Gutman4827.JPG
10/5/2018 6:34:16 AM
Gutman4829.JPG
10/5/2018 6:34:16 AM
Gutman4828.JPG
10/5/2018 6:34:16 AM
Gutman4831.JPG
10/5/2018 6:34:16 AM
Gutman4832.JPG
10/5/2018 6:34:16 AM
Gutman4833.JPG
10/5/2018 6:34:16 AM
Gutman4830.JPG
10/5/2018 6:34:17 AM
Gutman4834.JPG
10/5/2018 6:34:31 AM
Gutman4835.JPG
10/5/2018 6:34:31 AM
Gutman4836.JPG
10/5/2018 6:34:31 AM
Gutman4837.JPG
10/5/2018 6:34:32 AM
Gutman4840.JPG
10/5/2018 6:34:32 AM
Gutman4838.JPG
10/5/2018 6:34:32 AM
Gutman4839.JPG
10/5/2018 6:34:33 AM
Gutman4842.JPG
10/5/2018 6:34:33 AM
Gutman4841.JPG
10/5/2018 6:34:35 AM
Gutman4845.JPG
10/5/2018 6:34:35 AM
Gutman4844.JPG
10/5/2018 6:34:35 AM
Gutman4846.JPG
10/5/2018 6:34:35 AM
Gutman4848.JPG
10/5/2018 6:34:35 AM
Gutman4847.JPG
10/5/2018 6:34:35 AM
Gutman4843.JPG
10/5/2018 6:34:36 AM
Gutman4851.JPG
10/5/2018 6:34:36 AM
Gutman4850.JPG
10/5/2018 6:34:36 AM
Gutman4849.JPG
10/5/2018 6:34:41 AM
Gutman4854.JPG
10/5/2018 6:34:41 AM
Gutman4855.JPG
10/5/2018 6:34:41 AM
Gutman4853.JPG
10/5/2018 6:34:41 AM
Gutman4852.JPG
10/5/2018 6:34:43 AM
Gutman4857.JPG
10/5/2018 6:34:43 AM
Gutman4858.JPG
10/5/2018 6:34:43 AM
Gutman4859.JPG
10/5/2018 6:34:43 AM
Gutman4856.JPG
10/5/2018 6:34:43 AM
Gutman4860.JPG
10/5/2018 6:34:44 AM
Gutman4861.JPG
10/5/2018 6:34:46 AM
Gutman4863.JPG
10/5/2018 6:34:46 AM
Gutman4862.JPG
10/5/2018 6:34:47 AM
Gutman4864.JPG
10/5/2018 6:34:47 AM
Gutman4865.JPG
10/5/2018 6:34:53 AM
Gutman4868.JPG
10/5/2018 6:34:53 AM
Gutman4866.JPG
10/5/2018 6:34:53 AM
Gutman4867.JPG
10/5/2018 6:34:54 AM
Gutman4869.JPG
10/5/2018 6:34:55 AM
Gutman4871.JPG
10/5/2018 6:34:55 AM
Gutman4870.JPG
10/5/2018 6:34:56 AM
Gutman4872.JPG
10/5/2018 6:34:56 AM
Gutman4873.JPG
10/5/2018 6:35:07 AM
Gutman4876.JPG
10/5/2018 6:35:07 AM
Gutman4874.JPG
10/5/2018 6:35:07 AM
Gutman4875.JPG
10/5/2018 6:35:07 AM
Gutman4877.JPG
10/5/2018 6:35:08 AM
Gutman4880.JPG
10/5/2018 6:35:08 AM
Gutman4878.JPG
10/5/2018 6:35:08 AM
Gutman4879.JPG
10/5/2018 6:35:11 AM
Gutman4881.JPG
10/5/2018 6:35:11 AM
Gutman4882.JPG
10/5/2018 6:35:12 AM
Gutman4883.JPG
10/5/2018 6:35:14 AM
Gutman4884.JPG
10/5/2018 6:35:15 AM
Gutman4886.JPG
10/5/2018 6:35:15 AM
Gutman4885.JPG
10/5/2018 6:35:15 AM
Gutman4887.JPG
10/5/2018 6:35:15 AM
Gutman4888.JPG
10/5/2018 6:35:16 AM
Gutman4889.JPG
10/5/2018 6:35:17 AM
Gutman4890.JPG
10/5/2018 6:35:17 AM
Gutman4891.JPG
10/5/2018 6:35:17 AM
Gutman4893.JPG
10/5/2018 6:35:17 AM
Gutman4892.JPG
10/5/2018 6:35:18 AM
Gutman4894.JPG
10/5/2018 6:35:19 AM
Gutman4895.JPG
10/5/2018 6:35:19 AM
Gutman4900.JPG
10/5/2018 6:35:19 AM
Gutman4897.JPG
10/5/2018 6:35:19 AM
Gutman4896.JPG
10/5/2018 6:35:19 AM
Gutman4898.JPG
10/5/2018 6:35:19 AM
Gutman4899.JPG
10/5/2018 6:35:21 AM
Gutman4904.JPG
10/5/2018 6:35:21 AM
Gutman4902.JPG
10/5/2018 6:35:21 AM
Gutman4901.JPG
10/5/2018 6:35:21 AM
Gutman4905.JPG
10/5/2018 6:35:21 AM
Gutman4903.JPG
10/5/2018 6:35:23 AM
Gutman4908.JPG
10/5/2018 6:35:23 AM
Gutman4907.JPG
10/5/2018 6:35:23 AM
Gutman4906.JPG
10/5/2018 6:35:24 AM
Gutman4909.JPG
10/5/2018 6:35:24 AM
Gutman5473.JPG
10/5/2018 6:35:25 AM
Gutman4910.JPG
10/5/2018 6:35:25 AM
Gutman5476.JPG
10/5/2018 6:35:25 AM
Gutman5475.JPG
10/5/2018 6:35:25 AM
Gutman5474.JPG
10/5/2018 6:35:27 AM
Gutman4911.JPG
10/5/2018 6:35:27 AM
Gutman4913.JPG
10/5/2018 6:35:27 AM
Gutman4912.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman4914.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman4917.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman5477.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman4915.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman4918.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman5480.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman5479.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman5478.JPG
10/5/2018 6:35:28 AM
Gutman4916.JPG
10/5/2018 6:35:29 AM
Gutman5481.JPG
10/5/2018 6:35:29 AM
Gutman5482.JPG
10/5/2018 6:35:29 AM
Gutman4920.JPG
10/5/2018 6:35:29 AM
Gutman4921.JPG
10/5/2018 6:35:29 AM
Gutman5483.JPG
10/5/2018 6:35:29 AM
Gutman4919.JPG