מרוץ גבעתיים 2018 / מצלמה 4

10/5/2018 - 1789 photos

מצלמה 4
10/5/2018 4:51:42 AM
Gutman2910.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:52:57 AM
Gutman2911.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:53:05 AM
Gutman2912.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:53:05 AM
Gutman2913.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:56:57 AM
Gutman2914.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:57:19 AM
Gutman2915.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:57:28 AM
Gutman2916.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:57:43 AM
Gutman2917.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:57:59 AM
Gutman2918.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 4:57:59 AM
Gutman2919.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:02:20 AM
Gutman2920.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:08:39 AM
Gutman2921.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:09:59 AM
Gutman2923.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:09:59 AM
Gutman2922.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:10:32 AM
Gutman2924.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:11:16 AM
Gutman2925.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:11:16 AM
Gutman2926.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:14:08 AM
Gutman2927.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:17:04 AM
Gutman2928.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:17:43 AM
Gutman2929.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:18:08 AM
Gutman2930.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:19:08 AM
Gutman2931.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:19:17 AM
Gutman2932.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:19:20 AM
Gutman2933.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:20:07 AM
Gutman2935.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:20:07 AM
Gutman2934.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:20:20 AM
Gutman2937.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:20:20 AM
Gutman2936.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:21:16 AM
Gutman2938.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:21:49 AM
Gutman2939.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:21:56 AM
Gutman2940.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:22:04 AM
Gutman2941.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:22:12 AM
Gutman2942.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:22:26 AM
Gutman2943.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:23:28 AM
Gutman2944.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:24:03 AM
Gutman2945.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:24:45 AM
Gutman2946.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:24:52 AM
Gutman2947.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:24:58 AM
Gutman2948.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:25:30 AM
Gutman2949.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:25:51 AM
Gutman2950.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:26:23 AM
Gutman2952.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:26:23 AM
Gutman2951.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:30:55 AM
Gutman2953.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:31:33 AM
Gutman2954.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:31:55 AM
Gutman2955.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:33:27 AM
Gutman2957.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:33:27 AM
Gutman2956.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:34:10 AM
Gutman2958.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:34:23 AM
Gutman2959.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:34:36 AM
Gutman2960.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:34:38 AM
Gutman2961.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:34:49 AM
Gutman2962.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:35:28 AM
Gutman2963.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:35:34 AM
Gutman2964.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:37:06 AM
Gutman2965.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:37:10 AM
Gutman2966.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:37:38 AM
Gutman2967.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:38:44 AM
Gutman2968.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:39:00 AM
Gutman2969.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:39:11 AM
Gutman2970.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:39:33 AM
Gutman2971.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:40:10 AM
Gutman2972.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:40:35 AM
Gutman2973.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:41:57 AM
Gutman2974.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:42:07 AM
Gutman2975.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:44:49 AM
Gutman2976.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:44:50 AM
Gutman2979.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:44:50 AM
Gutman2978.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:44:50 AM
Gutman2977.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman2983.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman2981.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman2980.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman2982.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:23 AM
Gutman2984.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:36 AM
Gutman2985.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:51 AM
Gutman2986.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:45:58 AM
Gutman2987.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:46:06 AM
Gutman2988.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:46:09 AM
Gutman2991.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:46:09 AM
Gutman2989.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:46:09 AM
Gutman2990.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:46:10 AM
Gutman2992.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:46:10 AM
Gutman2993.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:46:15 AM
Gutman2994.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:47:07 AM
Gutman2995.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:47:51 AM
Gutman2996.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:49:05 AM
Gutman2997.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:49:05 AM
Gutman2998.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:36 AM
Gutman2999.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:40 AM
Gutman3000.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:40 AM
Gutman3001.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:42 AM
Gutman3003.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:42 AM
Gutman3002.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:43 AM
Gutman3005.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:43 AM
Gutman3004.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:45 AM
Gutman3006.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:46 AM
Gutman3008.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:46 AM
Gutman3007.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:46 AM
Gutman3010.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:46 AM
Gutman3009.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:47 AM
Gutman3011.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:51:51 AM
Gutman3012.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:52:00 AM
Gutman3013.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:52:13 AM
Gutman3014.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:52:20 AM
Gutman3015.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:52:28 AM
Gutman3016.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:52:59 AM
Gutman3017.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:53:06 AM
Gutman3018.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:54:20 AM
Gutman3019.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:54:20 AM
Gutman3020.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:54:49 AM
Gutman3021.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:25 AM
Gutman3023.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:25 AM
Gutman3022.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:26 AM
Gutman3025.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:26 AM
Gutman3024.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:27 AM
Gutman3028.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:27 AM
Gutman3026.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:27 AM
Gutman3027.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:28 AM
Gutman3031.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:28 AM
Gutman3029.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:28 AM
Gutman3030.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:29 AM
Gutman3033.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:29 AM
Gutman3032.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:30 AM
Gutman3036.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:30 AM
Gutman3034.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:30 AM
Gutman3035.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:30 AM
Gutman3037.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:30 AM
Gutman3038.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:31 AM
Gutman3040.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:31 AM
Gutman3042.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:31 AM
Gutman3039.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:31 AM
Gutman3041.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:31 AM
Gutman3043.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:32 AM
Gutman3048.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:32 AM
Gutman3045.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:32 AM
Gutman3046.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:32 AM
Gutman3044.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:32 AM
Gutman3047.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:33 AM
Gutman3050.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:33 AM
Gutman3049.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:34 AM
Gutman3051.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:34 AM
Gutman3052.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:34 AM
Gutman3053.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:35 AM
Gutman3054.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:35 AM
Gutman3055.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:35 AM
Gutman3056.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:36 AM
Gutman3058.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:36 AM
Gutman3057.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:37 AM
Gutman3060.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:37 AM
Gutman3059.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:37 AM
Gutman3061.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:38 AM
Gutman3063.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:38 AM
Gutman3062.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:39 AM
Gutman3064.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:39 AM
Gutman3065.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:40 AM
Gutman3066.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:40 AM
Gutman3067.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:41 AM
Gutman3068.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:42 AM
Gutman3069.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:43 AM
Gutman3070.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:44 AM
Gutman3072.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:44 AM
Gutman3071.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:45 AM
Gutman3073.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:46 AM
Gutman3075.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:46 AM
Gutman3076.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:46 AM
Gutman3074.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:47 AM
Gutman3077.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:48 AM
Gutman3078.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:48 AM
Gutman3080.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:48 AM
Gutman3079.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:50 AM
Gutman3082.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:50 AM
Gutman3081.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:51 AM
Gutman3084.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:51 AM
Gutman3083.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:52 AM
Gutman3086.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:52 AM
Gutman3087.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:52 AM
Gutman3088.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:52 AM
Gutman3085.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:52 AM
Gutman3090.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:52 AM
Gutman3089.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:53 AM
Gutman3091.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:53 AM
Gutman3092.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:54 AM
Gutman3093.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:54 AM
Gutman3096.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:54 AM
Gutman3094.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:54 AM
Gutman3095.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:55 AM
Gutman3098.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:55 AM
Gutman3097.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:55 AM
Gutman3099.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:55 AM
Gutman3101.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:55 AM
Gutman3100.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:56 AM
Gutman3104.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:56 AM
Gutman3103.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:56 AM
Gutman3106.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:56 AM
Gutman3107.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:56 AM
Gutman3102.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:56 AM
Gutman3105.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:57 AM
Gutman3110.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:57 AM
Gutman3108.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:57 AM
Gutman3109.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:58 AM
Gutman3115.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:58 AM
Gutman3116.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:58 AM
Gutman3113.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:58 AM
Gutman3111.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:58 AM
Gutman3114.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:58 AM
Gutman3112.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:59 AM
Gutman3118.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:59 AM
Gutman3122.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:59 AM
Gutman3121.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:59 AM
Gutman3119.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:59 AM
Gutman3120.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 5:59:59 AM
Gutman3117.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:00 AM
Gutman3128.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:00 AM
Gutman3123.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:00 AM
Gutman3127.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:00 AM
Gutman3126.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:00 AM
Gutman3124.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:00 AM
Gutman3125.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:01 AM
Gutman3134.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:01 AM
Gutman3129.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:01 AM
Gutman3130.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:01 AM
Gutman3133.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:01 AM
Gutman3132.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:01 AM
Gutman3131.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:02 AM
Gutman3137.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:02 AM
Gutman3135.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:02 AM
Gutman3140.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:02 AM
Gutman3136.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:02 AM
Gutman3139.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:02 AM
Gutman3138.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:03 AM
Gutman3144.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:03 AM
Gutman3146.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:03 AM
Gutman3143.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:03 AM
Gutman3145.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:03 AM
Gutman3141.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:03 AM
Gutman3142.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:04 AM
Gutman3150.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:04 AM
Gutman3151.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:04 AM
Gutman3147.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:04 AM
Gutman3148.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:04 AM
Gutman3149.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:04 AM
Gutman3152.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:05 AM
Gutman3154.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:05 AM
Gutman3153.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:05 AM
Gutman3155.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:05 AM
Gutman3158.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:05 AM
Gutman3157.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:05 AM
Gutman3156.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:06 AM
Gutman3164.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:06 AM
Gutman3162.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:06 AM
Gutman3160.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:06 AM
Gutman3161.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:06 AM
Gutman3163.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:06 AM
Gutman3159.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:07 AM
Gutman3165.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:09 AM
Gutman3168.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:09 AM
Gutman3166.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:09 AM
Gutman3167.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:10 AM
Gutman3171.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:10 AM
Gutman3169.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:10 AM
Gutman3172.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:10 AM
Gutman3173.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:10 AM
Gutman3170.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:10 AM
Gutman3174.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:11 AM
Gutman3179.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:11 AM
Gutman3180.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:11 AM
Gutman3178.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:11 AM
Gutman3176.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:11 AM
Gutman3175.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:11 AM
Gutman3177.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:12 AM
Gutman3181.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:12 AM
Gutman3182.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:12 AM
Gutman3183.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:13 AM
Gutman3184.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:13 AM
Gutman3187.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:13 AM
Gutman3185.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:13 AM
Gutman3186.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:14 AM
Gutman3188.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:14 AM
Gutman3190.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:14 AM
Gutman3189.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:16 AM
Gutman3191.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:17 AM
Gutman3195.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:17 AM
Gutman3194.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:17 AM
Gutman3197.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:17 AM
Gutman3196.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:17 AM
Gutman3192.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:17 AM
Gutman3193.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:18 AM
Gutman3202.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:18 AM
Gutman3199.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:18 AM
Gutman3198.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:18 AM
Gutman3200.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:18 AM
Gutman3201.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:20 AM
Gutman3204.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:20 AM
Gutman3203.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:21 AM
Gutman3207.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:21 AM
Gutman3205.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:21 AM
Gutman3206.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:21 AM
Gutman3208.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:22 AM
Gutman3209.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:22 AM
Gutman3211.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:22 AM
Gutman3210.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman3215.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman3214.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman3213.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman3216.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman3217.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:23 AM
Gutman3212.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman3219.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman3218.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman3221.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:24 AM
Gutman3220.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman3223.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:25 AM
Gutman3222.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:26 AM
Gutman3224.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:26 AM
Gutman3225.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:27 AM
Gutman3227.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:27 AM
Gutman3226.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:28 AM
Gutman3228.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:28 AM
Gutman3229.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:35 AM
Gutman3231.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:35 AM
Gutman3232.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:35 AM
Gutman3233.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:35 AM
Gutman3230.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:36 AM
Gutman3236.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:36 AM
Gutman3234.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:00:36 AM
Gutman3235.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:26 AM
Gutman3238.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:26 AM
Gutman3237.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:29 AM
Gutman3240.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:29 AM
Gutman3239.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:29 AM
Gutman3241.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:38 AM
Gutman3242.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:38 AM
Gutman3244.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:01:38 AM
Gutman3243.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:05:01 AM
Gutman3245.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:05:30 AM
Gutman3246.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:08:48 AM
Gutman3247.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:08:58 AM
Gutman3248.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:13 AM
Gutman3249.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:22 AM
Gutman3250.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:23 AM
Gutman3251.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:24 AM
Gutman3252.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:24 AM
Gutman3253.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:25 AM
Gutman3254.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:32 AM
Gutman3255.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:33 AM
Gutman3259.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:33 AM
Gutman3258.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:33 AM
Gutman3257.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:33 AM
Gutman3256.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:09:44 AM
Gutman3260.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:03 AM
Gutman3262.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:03 AM
Gutman3261.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:04 AM
Gutman3263.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:04 AM
Gutman3264.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:09 AM
Gutman3266.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:09 AM
Gutman3267.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:09 AM
Gutman3265.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:10 AM
Gutman3270.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:10 AM
Gutman3268.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:10 AM
Gutman3269.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:10 AM
Gutman3271.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:11 AM
Gutman3274.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:11 AM
Gutman3272.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:10:11 AM
Gutman3273.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:11:34 AM
Gutman3275.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:11:34 AM
Gutman3276.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:05 AM
Gutman3281.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:05 AM
Gutman3280.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:05 AM
Gutman3279.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:05 AM
Gutman3278.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:05 AM
Gutman3277.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:06 AM
Gutman3286.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:06 AM
Gutman3282.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:06 AM
Gutman3285.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:06 AM
Gutman3283.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:06 AM
Gutman3284.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:07 AM
Gutman3288.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:07 AM
Gutman3287.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:07 AM
Gutman3290.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:07 AM
Gutman3292.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:07 AM
Gutman3291.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:07 AM
Gutman3289.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:08 AM
Gutman3294.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:08 AM
Gutman3293.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:08 AM
Gutman3295.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:08 AM
Gutman3296.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:09 AM
Gutman3300.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:09 AM
Gutman3298.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:09 AM
Gutman3299.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:09 AM
Gutman3297.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:10 AM
Gutman3302.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:10 AM
Gutman3303.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:10 AM
Gutman3301.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:10 AM
Gutman3304.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:11 AM
Gutman3305.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:11 AM
Gutman3307.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:11 AM
Gutman3306.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:12 AM
Gutman3308.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:12 AM
Gutman3310.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:12 AM
Gutman3309.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:13 AM
Gutman3313.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:13 AM
Gutman3312.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:13 AM
Gutman3311.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:14 AM
Gutman3315.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:14 AM
Gutman3314.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:14 AM
Gutman3316.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:15 AM
Gutman3317.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:15 AM
Gutman3318.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:15 AM
Gutman3321.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:15 AM
Gutman3319.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:15 AM
Gutman3320.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:16 AM
Gutman3326.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:16 AM
Gutman3324.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:16 AM
Gutman3325.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:16 AM
Gutman3322.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:16 AM
Gutman3323.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:17 AM
Gutman3328.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:17 AM
Gutman3327.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:17 AM
Gutman3329.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:18 AM
Gutman3333.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:18 AM
Gutman3332.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:18 AM
Gutman3331.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:18 AM
Gutman3330.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:18 AM
Gutman3334.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:19 AM
Gutman3337.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:19 AM
Gutman3336.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:19 AM
Gutman3338.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:19 AM
Gutman3335.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:20 AM
Gutman3339.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:20 AM
Gutman3341.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:20 AM
Gutman3342.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:20 AM
Gutman3340.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:21 AM
Gutman3345.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:21 AM
Gutman3346.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:21 AM
Gutman3347.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:21 AM
Gutman3348.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:21 AM
Gutman3343.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:21 AM
Gutman3344.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:22 AM
Gutman3349.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:22 AM
Gutman3350.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:22 AM
Gutman3351.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:22 AM
Gutman3352.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:23 AM
Gutman3357.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:23 AM
Gutman3356.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:23 AM
Gutman3355.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:23 AM
Gutman3353.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:23 AM
Gutman3354.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:24 AM
Gutman3359.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:24 AM
Gutman3358.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:25 AM
Gutman3360.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:25 AM
Gutman3361.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:25 AM
Gutman3362.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:26 AM
Gutman3365.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:26 AM
Gutman3367.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:26 AM
Gutman3366.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:26 AM
Gutman3368.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:26 AM
Gutman3364.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:26 AM
Gutman3363.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:27 AM
Gutman3371.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:27 AM
Gutman3369.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:27 AM
Gutman3370.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:28 AM
Gutman3372.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:28 AM
Gutman3374.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:28 AM
Gutman3373.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:29 AM
Gutman3375.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:30 AM
Gutman3378.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:30 AM
Gutman3377.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:30 AM
Gutman3379.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:30 AM
Gutman3376.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:31 AM
Gutman3381.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:31 AM
Gutman3383.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:31 AM
Gutman3382.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:31 AM
Gutman3380.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:32 AM
Gutman3386.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:32 AM
Gutman3384.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:32 AM
Gutman3385.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:33 AM
Gutman3388.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:33 AM
Gutman3387.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:35 AM
Gutman3389.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:35 AM
Gutman3391.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:35 AM
Gutman3390.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:36 AM
Gutman3392.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:36 AM
Gutman3394.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:36 AM
Gutman3393.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:39 AM
Gutman3395.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:39 AM
Gutman3396.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:40 AM
Gutman3397.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:40 AM
Gutman3398.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:40 AM
Gutman3399.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:41 AM
Gutman3404.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:41 AM
Gutman3403.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:41 AM
Gutman3405.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:41 AM
Gutman3401.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:41 AM
Gutman3402.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:41 AM
Gutman3400.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman3407.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman3409.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman3406.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:42 AM
Gutman3408.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:43 AM
Gutman3410.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:43 AM
Gutman3411.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:43 AM
Gutman3412.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:43 AM
Gutman3413.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:44 AM
Gutman3414.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:44 AM
Gutman3416.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:44 AM
Gutman3417.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:44 AM
Gutman3415.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:45 AM
Gutman3418.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:45 AM
Gutman3419.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:45 AM
Gutman3422.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:45 AM
Gutman3420.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:45 AM
Gutman3421.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:46 AM
Gutman3425.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:46 AM
Gutman3426.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:46 AM
Gutman3428.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:46 AM
Gutman3423.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:46 AM
Gutman3424.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:46 AM
Gutman3427.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:47 AM
Gutman3432.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:47 AM
Gutman3429.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:47 AM
Gutman3431.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:47 AM
Gutman3430.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:48 AM
Gutman3436.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:48 AM
Gutman3435.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:48 AM
Gutman3434.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:48 AM
Gutman3433.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:48 AM
Gutman3438.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:48 AM
Gutman3437.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:49 AM
Gutman3440.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:49 AM
Gutman3441.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:49 AM
Gutman3439.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:50 AM
Gutman3447.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:50 AM
Gutman3443.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:50 AM
Gutman3446.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:50 AM
Gutman3444.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:50 AM
Gutman3445.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:50 AM
Gutman3442.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:51 AM
Gutman3452.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:51 AM
Gutman3450.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:51 AM
Gutman3448.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:51 AM
Gutman3451.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:51 AM
Gutman3453.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:51 AM
Gutman3449.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:52 AM
Gutman3454.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:52 AM
Gutman3456.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:52 AM
Gutman3457.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:52 AM
Gutman3455.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:53 AM
Gutman3458.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:53 AM
Gutman3459.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:54 AM
Gutman3460.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:54 AM
Gutman3461.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:55 AM
Gutman3464.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:55 AM
Gutman3463.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:55 AM
Gutman3462.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:56 AM
Gutman3467.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:56 AM
Gutman3465.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:56 AM
Gutman3466.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:56 AM
Gutman3468.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:57 AM
Gutman3470.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:57 AM
Gutman3471.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:57 AM
Gutman3469.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman3473.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman3472.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman3475.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman3474.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:19:59 AM
Gutman3476.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman3481.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman3480.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman3479.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman3477.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:00 AM
Gutman3478.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman3482.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman3484.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman3486.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman3485.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:01 AM
Gutman3483.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:02 AM
Gutman3487.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:02 AM
Gutman3488.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:03 AM
Gutman3491.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:03 AM
Gutman3489.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:03 AM
Gutman3490.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:03 AM
Gutman3492.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:04 AM
Gutman3497.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:04 AM
Gutman3496.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:04 AM
Gutman3493.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:04 AM
Gutman3494.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:04 AM
Gutman3498.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:04 AM
Gutman3495.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:05 AM
Gutman3500.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:05 AM
Gutman3501.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:05 AM
Gutman3502.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:05 AM
Gutman3499.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:06 AM
Gutman3503.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:06 AM
Gutman3507.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:06 AM
Gutman3504.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:06 AM
Gutman3505.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:06 AM
Gutman3508.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:06 AM
Gutman3506.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:07 AM
Gutman3509.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:07 AM
Gutman3510.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:08 AM
Gutman3512.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:08 AM
Gutman3513.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:08 AM
Gutman3514.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:08 AM
Gutman3511.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:09 AM
Gutman3515.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:09 AM
Gutman3516.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:09 AM
Gutman3517.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:09 AM
Gutman3518.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:10 AM
Gutman3521.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:10 AM
Gutman3522.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:10 AM
Gutman3520.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:10 AM
Gutman3519.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:11 AM
Gutman3523.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:11 AM
Gutman3524.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:12 AM
Gutman3526.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:12 AM
Gutman3528.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:12 AM
Gutman3529.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:12 AM
Gutman3525.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:12 AM
Gutman3527.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:12 AM
Gutman3530.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:13 AM
Gutman3533.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:13 AM
Gutman3531.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:13 AM
Gutman3532.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:14 AM
Gutman3536.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:14 AM
Gutman3535.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:14 AM
Gutman3534.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:15 AM
Gutman3538.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:15 AM
Gutman3539.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:15 AM
Gutman3540.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:15 AM
Gutman3537.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:16 AM
Gutman3543.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:16 AM
Gutman3542.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:16 AM
Gutman3541.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:17 AM
Gutman3547.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:17 AM
Gutman3548.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:17 AM
Gutman3546.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:17 AM
Gutman3545.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:17 AM
Gutman3544.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:18 AM
Gutman3551.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:18 AM
Gutman3549.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:18 AM
Gutman3552.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:18 AM
Gutman3550.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:19 AM
Gutman3555.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:19 AM
Gutman3558.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:19 AM
Gutman3556.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:19 AM
Gutman3554.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:19 AM
Gutman3553.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:19 AM
Gutman3557.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:20 AM
Gutman3560.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:20 AM
Gutman3559.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:21 AM
Gutman3562.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:21 AM
Gutman3561.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:22 AM
Gutman3563.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:23 AM
Gutman3564.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:24 AM
Gutman3568.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:24 AM
Gutman3566.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:24 AM
Gutman3565.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:24 AM
Gutman3567.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:25 AM
Gutman3569.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:25 AM
Gutman3570.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:26 AM
Gutman3571.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:26 AM
Gutman3572.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:27 AM
Gutman3573.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:27 AM
Gutman3576.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:27 AM
Gutman3574.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:27 AM
Gutman3575.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:30 AM
Gutman3579.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:30 AM
Gutman3577.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:30 AM
Gutman3580.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:30 AM
Gutman3578.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:30 AM
Gutman3581.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:30 AM
Gutman3582.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:31 AM
Gutman3585.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:31 AM
Gutman3583.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:31 AM
Gutman3586.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:31 AM
Gutman3584.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:32 AM
Gutman3589.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:32 AM
Gutman3588.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:32 AM
Gutman3587.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:33 AM
Gutman3592.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:33 AM
Gutman3591.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:33 AM
Gutman3590.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:33 AM
Gutman3594.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:33 AM
Gutman3593.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:34 AM
Gutman3596.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:34 AM
Gutman3599.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:34 AM
Gutman3600.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:34 AM
Gutman3598.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:34 AM
Gutman3595.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:20:34 AM
Gutman3597.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:34 AM
Gutman3601.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:34 AM
Gutman3602.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:35 AM
Gutman3603.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:36 AM
Gutman3604.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:37 AM
Gutman3605.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:37 AM
Gutman3606.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:38 AM
Gutman3609.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:38 AM
Gutman3610.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:38 AM
Gutman3607.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:38 AM
Gutman3608.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:43 AM
Gutman3613.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:43 AM
Gutman3612.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:43 AM
Gutman3611.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:45 AM
Gutman3615.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:45 AM
Gutman3616.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:45 AM
Gutman3617.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:45 AM
Gutman3614.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:49 AM
Gutman3618.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:50 AM
Gutman3619.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:50 AM
Gutman3620.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:51 AM
Gutman3623.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:51 AM
Gutman3622.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:51 AM
Gutman3621.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:52 AM
Gutman3624.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:53 AM
Gutman3626.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:53 AM
Gutman3627.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:21:53 AM
Gutman3625.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:03 AM
Gutman3628.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:03 AM
Gutman3629.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:04 AM
Gutman3630.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:08 AM
Gutman3632.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:08 AM
Gutman3631.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:08 AM
Gutman3634.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:08 AM
Gutman3633.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:14 AM
Gutman3636.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:14 AM
Gutman3635.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:16 AM
Gutman3638.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:16 AM
Gutman3637.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:20 AM
Gutman3640.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:20 AM
Gutman3639.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:21 AM
Gutman3642.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:21 AM
Gutman3643.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:21 AM
Gutman3644.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:21 AM
Gutman3641.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:36 AM
Gutman3645.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:37 AM
Gutman3646.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:46 AM
Gutman3650.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:46 AM
Gutman3649.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:46 AM
Gutman3648.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:46 AM
Gutman3647.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:46 AM
Gutman3651.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:55 AM
Gutman3652.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:55 AM
Gutman3653.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:56 AM
Gutman3654.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:56 AM
Gutman3656.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:56 AM
Gutman3657.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:56 AM
Gutman3655.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:57 AM
Gutman3659.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:57 AM
Gutman3660.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:22:57 AM
Gutman3658.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:23:02 AM
Gutman3662.JPG
מצלמה 4
10/5/2018 6:23:02 AM
Gutman3663.JPG