מרוץ גבעתיים 2018 / מצלמה 3

10/5/2018 - 1971 photos

מצלמה 3
10/5/2018 4:51:42 AM
Gutman538.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:52:57 AM
Gutman539.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:53:05 AM
Gutman540.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:53:05 AM
Gutman541.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:56:57 AM
Gutman542.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:57:19 AM
Gutman543.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:57:28 AM
Gutman544.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:57:43 AM
Gutman545.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:57:59 AM
Gutman546.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 4:57:59 AM
Gutman547.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:02:20 AM
Gutman548.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:08:39 AM
Gutman549.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:09:59 AM
Gutman551.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:09:59 AM
Gutman550.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:10:32 AM
Gutman552.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:11:16 AM
Gutman553.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:11:16 AM
Gutman554.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:14:08 AM
Gutman555.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:17:04 AM
Gutman556.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:17:43 AM
Gutman557.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:18:08 AM
Gutman558.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:19:08 AM
Gutman559.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:19:17 AM
Gutman560.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:19:20 AM
Gutman561.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:20:07 AM
Gutman562.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:20:07 AM
Gutman563.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:20:20 AM
Gutman565.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:20:20 AM
Gutman564.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:21:16 AM
Gutman566.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:21:49 AM
Gutman567.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:21:56 AM
Gutman568.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:22:04 AM
Gutman569.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:22:12 AM
Gutman570.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:22:26 AM
Gutman571.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:23:28 AM
Gutman572.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:24:03 AM
Gutman573.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:24:45 AM
Gutman574.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:24:52 AM
Gutman575.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:24:58 AM
Gutman576.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:25:30 AM
Gutman577.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:25:51 AM
Gutman578.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:26:23 AM
Gutman580.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:26:23 AM
Gutman579.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:30:55 AM
Gutman581.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:31:33 AM
Gutman582.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:31:55 AM
Gutman583.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:33:27 AM
Gutman584.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:33:27 AM
Gutman585.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:34:10 AM
Gutman586.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:34:23 AM
Gutman587.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:34:36 AM
Gutman588.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:34:38 AM
Gutman589.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:34:49 AM
Gutman590.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:35:28 AM
Gutman591.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:35:34 AM
Gutman592.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:37:06 AM
Gutman593.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:37:10 AM
Gutman594.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:37:38 AM
Gutman595.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:38:44 AM
Gutman596.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:39:00 AM
Gutman597.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:39:11 AM
Gutman598.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:39:33 AM
Gutman599.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:40:10 AM
Gutman600.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:40:35 AM
Gutman601.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:41:57 AM
Gutman602.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:42:07 AM
Gutman603.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:44:49 AM
Gutman604.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:44:50 AM
Gutman606.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:44:50 AM
Gutman605.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:44:50 AM
Gutman607.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman608.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman609.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman610.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:00 AM
Gutman611.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:23 AM
Gutman612.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:36 AM
Gutman613.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:51 AM
Gutman614.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:45:58 AM
Gutman615.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:46:06 AM
Gutman616.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:46:09 AM
Gutman618.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:46:09 AM
Gutman617.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:46:09 AM
Gutman619.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:46:10 AM
Gutman621.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:46:10 AM
Gutman620.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 5:46:15 AM
Gutman622.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:10 AM
Gutman627.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:10 AM
Gutman624.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:10 AM
Gutman626.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:10 AM
Gutman623.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:10 AM
Gutman625.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:11 AM
Gutman630.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:11 AM
Gutman628.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:11 AM
Gutman631.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:11 AM
Gutman629.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:16 AM
Gutman633.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:16 AM
Gutman634.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:16 AM
Gutman632.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:16 AM
Gutman635.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:57 AM
Gutman636.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:57 AM
Gutman637.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:57 AM
Gutman638.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:55:57 AM
Gutman639.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:56:27 AM
Gutman640.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:56:28 AM
Gutman641.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:56:28 AM
Gutman642.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:56:28 AM
Gutman643.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:56:29 AM
Gutman644.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:30 AM
Gutman645.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:31 AM
Gutman647.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:31 AM
Gutman646.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:31 AM
Gutman648.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:41 AM
Gutman649.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:41 AM
Gutman650.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:41 AM
Gutman651.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:42 AM
Gutman654.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:42 AM
Gutman653.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:42 AM
Gutman655.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:42 AM
Gutman657.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:42 AM
Gutman652.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:42 AM
Gutman656.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:43 AM
Gutman659.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:43 AM
Gutman663.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:43 AM
Gutman658.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:43 AM
Gutman661.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:43 AM
Gutman660.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:43 AM
Gutman662.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:44 AM
Gutman665.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:44 AM
Gutman666.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:57:44 AM
Gutman664.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:24 AM
Gutman667.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:24 AM
Gutman668.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:25 AM
Gutman669.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:26 AM
Gutman674.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:26 AM
Gutman670.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:26 AM
Gutman671.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:26 AM
Gutman673.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:26 AM
Gutman672.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:44 AM
Gutman678.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:44 AM
Gutman679.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:44 AM
Gutman675.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:44 AM
Gutman676.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:58:44 AM
Gutman677.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:11 AM
Gutman680.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:12 AM
Gutman681.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:12 AM
Gutman682.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:13 AM
Gutman688.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:13 AM
Gutman687.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:13 AM
Gutman683.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:13 AM
Gutman684.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:13 AM
Gutman686.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:13 AM
Gutman685.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:41 AM
Gutman689.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 6:59:41 AM
Gutman690.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:07 AM
Gutman691.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:07 AM
Gutman692.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:08 AM
Gutman695.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:08 AM
Gutman696.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:08 AM
Gutman693.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:08 AM
Gutman694.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:20 AM
Gutman699.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:20 AM
Gutman698.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:20 AM
Gutman700.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:20 AM
Gutman697.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:21 AM
Gutman702.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:21 AM
Gutman701.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:49 AM
Gutman703.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:50 AM
Gutman706.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:50 AM
Gutman704.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:50 AM
Gutman705.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:51 AM
Gutman707.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:51 AM
Gutman708.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:00:51 AM
Gutman709.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:02 AM
Gutman711.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:02 AM
Gutman710.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:03 AM
Gutman712.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:03 AM
Gutman713.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:13 AM
Gutman714.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:14 AM
Gutman715.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:15 AM
Gutman716.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:15 AM
Gutman717.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:29 AM
Gutman718.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:30 AM
Gutman720.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:30 AM
Gutman719.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:41 AM
Gutman721.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:41 AM
Gutman722.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:41 AM
Gutman723.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:42 AM
Gutman725.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:42 AM
Gutman724.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:43 AM
Gutman727.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:43 AM
Gutman726.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:44 AM
Gutman728.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:44 AM
Gutman729.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:56 AM
Gutman731.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:01:56 AM
Gutman730.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:05 AM
Gutman733.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:05 AM
Gutman734.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:05 AM
Gutman736.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:05 AM
Gutman732.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:05 AM
Gutman735.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:07 AM
Gutman737.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:07 AM
Gutman738.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:07 AM
Gutman739.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:08 AM
Gutman742.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:08 AM
Gutman743.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:08 AM
Gutman741.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:08 AM
Gutman740.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:14 AM
Gutman745.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:14 AM
Gutman744.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:14 AM
Gutman747.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:14 AM
Gutman746.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:24 AM
Gutman749.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:24 AM
Gutman748.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:25 AM
Gutman750.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:45 AM
Gutman751.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:45 AM
Gutman756.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:45 AM
Gutman755.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:45 AM
Gutman753.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:45 AM
Gutman754.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:45 AM
Gutman752.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:47 AM
Gutman759.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:47 AM
Gutman760.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:47 AM
Gutman757.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:47 AM
Gutman758.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:47 AM
Gutman761.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:02:48 AM
Gutman762.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:00 AM
Gutman764.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:00 AM
Gutman763.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:01 AM
Gutman765.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:01 AM
Gutman766.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:01 AM
Gutman767.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:10 AM
Gutman768.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:10 AM
Gutman769.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:11 AM
Gutman771.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:11 AM
Gutman770.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:17 AM
Gutman772.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:17 AM
Gutman773.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:18 AM
Gutman774.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:35 AM
Gutman776.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:35 AM
Gutman775.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:36 AM
Gutman777.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:46 AM
Gutman779.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:46 AM
Gutman778.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:47 AM
Gutman781.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:47 AM
Gutman780.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:50 AM
Gutman785.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:50 AM
Gutman783.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:50 AM
Gutman782.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:50 AM
Gutman784.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:50 AM
Gutman786.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:51 AM
Gutman790.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:51 AM
Gutman787.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:51 AM
Gutman788.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:51 AM
Gutman789.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:52 AM
Gutman791.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:54 AM
Gutman793.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:54 AM
Gutman792.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:54 AM
Gutman794.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:55 AM
Gutman795.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:03:56 AM
Gutman796.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:00 AM
Gutman797.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:01 AM
Gutman798.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:05 AM
Gutman799.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:05 AM
Gutman801.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:05 AM
Gutman800.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:07 AM
Gutman805.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:07 AM
Gutman802.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:07 AM
Gutman803.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:07 AM
Gutman806.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:07 AM
Gutman804.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:08 AM
Gutman807.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:09 AM
Gutman811.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:09 AM
Gutman812.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:09 AM
Gutman808.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:09 AM
Gutman809.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:09 AM
Gutman810.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:10 AM
Gutman813.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:16 AM
Gutman814.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:23 AM
Gutman816.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:23 AM
Gutman815.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:24 AM
Gutman817.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:45 AM
Gutman818.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:46 AM
Gutman820.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:46 AM
Gutman821.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:46 AM
Gutman819.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:47 AM
Gutman822.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:47 AM
Gutman824.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:47 AM
Gutman823.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:59 AM
Gutman825.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:59 AM
Gutman826.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:04:59 AM
Gutman827.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:05 AM
Gutman828.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:05 AM
Gutman829.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:05 AM
Gutman830.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:06 AM
Gutman831.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:10 AM
Gutman834.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:10 AM
Gutman832.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:10 AM
Gutman833.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:11 AM
Gutman835.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:11 AM
Gutman836.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:11 AM
Gutman837.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:12 AM
Gutman839.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:12 AM
Gutman838.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:12 AM
Gutman840.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:13 AM
Gutman845.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:13 AM
Gutman842.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:13 AM
Gutman843.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:13 AM
Gutman844.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:13 AM
Gutman841.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:13 AM
Gutman846.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:14 AM
Gutman847.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:23 AM
Gutman848.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:24 AM
Gutman850.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:24 AM
Gutman849.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:36 AM
Gutman851.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:39 AM
Gutman853.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:39 AM
Gutman852.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:39 AM
Gutman854.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:40 AM
Gutman857.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:40 AM
Gutman856.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:40 AM
Gutman855.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:44 AM
Gutman858.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:44 AM
Gutman859.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:45 AM
Gutman861.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:45 AM
Gutman860.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:49 AM
Gutman862.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:49 AM
Gutman863.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:05:50 AM
Gutman864.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:00 AM
Gutman865.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:01 AM
Gutman866.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:02 AM
Gutman868.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:02 AM
Gutman867.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:03 AM
Gutman869.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:03 AM
Gutman870.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:04 AM
Gutman875.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:04 AM
Gutman874.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:04 AM
Gutman873.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:04 AM
Gutman871.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:04 AM
Gutman872.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:12 AM
Gutman876.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:13 AM
Gutman879.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:13 AM
Gutman878.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:13 AM
Gutman877.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:13 AM
Gutman880.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:14 AM
Gutman881.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:14 AM
Gutman882.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:16 AM
Gutman883.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:17 AM
Gutman884.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:17 AM
Gutman886.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:17 AM
Gutman885.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:17 AM
Gutman888.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:17 AM
Gutman887.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:17 AM
Gutman889.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:18 AM
Gutman891.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:18 AM
Gutman894.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:18 AM
Gutman892.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:18 AM
Gutman890.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:18 AM
Gutman893.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:19 AM
Gutman896.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:19 AM
Gutman895.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:21 AM
Gutman898.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:21 AM
Gutman897.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:22 AM
Gutman899.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:25 AM
Gutman900.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:26 AM
Gutman902.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:26 AM
Gutman903.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:26 AM
Gutman901.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:27 AM
Gutman905.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:27 AM
Gutman904.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:31 AM
Gutman906.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:31 AM
Gutman908.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:31 AM
Gutman907.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:34 AM
Gutman910.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:34 AM
Gutman909.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:34 AM
Gutman911.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:35 AM
Gutman912.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:37 AM
Gutman914.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:37 AM
Gutman916.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:37 AM
Gutman915.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:37 AM
Gutman917.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:37 AM
Gutman913.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:38 AM
Gutman919.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:38 AM
Gutman918.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:39 AM
Gutman920.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:39 AM
Gutman924.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:39 AM
Gutman922.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:39 AM
Gutman923.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:39 AM
Gutman921.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:39 AM
Gutman925.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:40 AM
Gutman928.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:40 AM
Gutman929.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:40 AM
Gutman926.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:40 AM
Gutman927.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:41 AM
Gutman933.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:41 AM
Gutman934.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:41 AM
Gutman931.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:41 AM
Gutman932.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:41 AM
Gutman930.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:42 AM
Gutman937.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:42 AM
Gutman935.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:42 AM
Gutman938.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:42 AM
Gutman936.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:43 AM
Gutman939.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:46 AM
Gutman941.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:46 AM
Gutman942.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:46 AM
Gutman940.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:47 AM
Gutman945.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:47 AM
Gutman946.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:47 AM
Gutman944.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:47 AM
Gutman943.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:50 AM
Gutman950.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:50 AM
Gutman949.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:50 AM
Gutman948.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:50 AM
Gutman951.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:50 AM
Gutman947.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:50 AM
Gutman952.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:55 AM
Gutman953.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:55 AM
Gutman954.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:55 AM
Gutman955.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:57 AM
Gutman956.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:06:57 AM
Gutman957.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:00 AM
Gutman958.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:00 AM
Gutman959.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:01 AM
Gutman961.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:01 AM
Gutman960.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:10 AM
Gutman963.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:10 AM
Gutman962.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:11 AM
Gutman964.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:35 AM
Gutman965.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:35 AM
Gutman966.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:07:35 AM
Gutman967.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:03 AM
Gutman968.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:03 AM
Gutman969.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:10 AM
Gutman971.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:10 AM
Gutman970.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:10 AM
Gutman972.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:11 AM
Gutman974.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:11 AM
Gutman973.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:15 AM
Gutman975.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:19 AM
Gutman976.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:19 AM
Gutman977.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:20 AM
Gutman978.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:20 AM
Gutman979.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:22 AM
Gutman982.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:22 AM
Gutman980.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:22 AM
Gutman983.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:22 AM
Gutman981.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:22 AM
Gutman984.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:23 AM
Gutman985.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:23 AM
Gutman987.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:23 AM
Gutman986.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:25 AM
Gutman988.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:25 AM
Gutman989.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:26 AM
Gutman990.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:27 AM
Gutman991.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:28 AM
Gutman992.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:28 AM
Gutman993.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:28 AM
Gutman994.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:29 AM
Gutman996.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:29 AM
Gutman995.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:29 AM
Gutman997.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:29 AM
Gutman998.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:31 AM
Gutman999.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:31 AM
Gutman1001.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:31 AM
Gutman1002.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:31 AM
Gutman1000.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:32 AM
Gutman1007.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:32 AM
Gutman1005.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:32 AM
Gutman1003.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:32 AM
Gutman1004.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:32 AM
Gutman1006.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:33 AM
Gutman1008.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:34 AM
Gutman1009.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:34 AM
Gutman1010.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:35 AM
Gutman1011.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:46 AM
Gutman1013.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:46 AM
Gutman1015.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:46 AM
Gutman1014.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:46 AM
Gutman1012.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:47 AM
Gutman1016.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:08:47 AM
Gutman1017.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:01 AM
Gutman1018.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:01 AM
Gutman1020.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:01 AM
Gutman1021.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:01 AM
Gutman1019.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:03 AM
Gutman1022.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:04 AM
Gutman1025.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:04 AM
Gutman1023.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:04 AM
Gutman1024.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:04 AM
Gutman1026.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:07 AM
Gutman1028.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:07 AM
Gutman1029.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:07 AM
Gutman1027.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:10 AM
Gutman1031.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:10 AM
Gutman1030.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:10 AM
Gutman1032.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:10 AM
Gutman1033.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:12 AM
Gutman1034.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:12 AM
Gutman1036.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:12 AM
Gutman1037.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:12 AM
Gutman1035.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:13 AM
Gutman1038.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:13 AM
Gutman1040.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:13 AM
Gutman1039.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:14 AM
Gutman1041.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:14 AM
Gutman1043.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:14 AM
Gutman1042.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:16 AM
Gutman1045.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:16 AM
Gutman1044.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:18 AM
Gutman1048.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:18 AM
Gutman1046.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:18 AM
Gutman1047.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:19 AM
Gutman1049.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:23 AM
Gutman1050.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:23 AM
Gutman1051.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:24 AM
Gutman1054.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:24 AM
Gutman1053.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:24 AM
Gutman1052.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:25 AM
Gutman1057.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:25 AM
Gutman1056.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:25 AM
Gutman1055.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:25 AM
Gutman1058.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:26 AM
Gutman1059.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:29 AM
Gutman1060.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:30 AM
Gutman1062.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:30 AM
Gutman1061.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:30 AM
Gutman1063.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:31 AM
Gutman1064.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:31 AM
Gutman1066.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:31 AM
Gutman1065.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:33 AM
Gutman1068.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:33 AM
Gutman1067.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:34 AM
Gutman1069.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:34 AM
Gutman1071.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:34 AM
Gutman1070.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:38 AM
Gutman1073.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:38 AM
Gutman1074.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:38 AM
Gutman1075.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:38 AM
Gutman1076.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:38 AM
Gutman1072.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:39 AM
Gutman1077.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:40 AM
Gutman1080.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:40 AM
Gutman1078.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:40 AM
Gutman1079.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:43 AM
Gutman1082.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:43 AM
Gutman1081.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:43 AM
Gutman1083.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:43 AM
Gutman1084.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:46 AM
Gutman1086.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:46 AM
Gutman1087.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:46 AM
Gutman1085.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:46 AM
Gutman1088.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:47 AM
Gutman1089.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:47 AM
Gutman1090.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:48 AM
Gutman1091.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:48 AM
Gutman1092.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:50 AM
Gutman1093.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:50 AM
Gutman1094.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:56 AM
Gutman1096.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:09:56 AM
Gutman1095.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:03 AM
Gutman1097.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:03 AM
Gutman1098.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:09 AM
Gutman1099.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:09 AM
Gutman1100.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:09 AM
Gutman1101.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:15 AM
Gutman1102.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:15 AM
Gutman1103.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:16 AM
Gutman1104.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:18 AM
Gutman1105.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:18 AM
Gutman1106.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:37 AM
Gutman1108.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:37 AM
Gutman1107.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:38 AM
Gutman1109.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:38 AM
Gutman1111.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:38 AM
Gutman1110.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:43 AM
Gutman1113.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:43 AM
Gutman1112.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:44 AM
Gutman1115.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:44 AM
Gutman1114.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:46 AM
Gutman1117.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:46 AM
Gutman1118.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:46 AM
Gutman1116.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:48 AM
Gutman1119.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:48 AM
Gutman1120.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:49 AM
Gutman1121.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:49 AM
Gutman1122.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:58 AM
Gutman1123.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:59 AM
Gutman1125.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:59 AM
Gutman1124.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:10:59 AM
Gutman1126.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:01 AM
Gutman1127.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:01 AM
Gutman1129.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:01 AM
Gutman1128.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:02 AM
Gutman1131.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:02 AM
Gutman1130.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:04 AM
Gutman1132.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:05 AM
Gutman1137.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:05 AM
Gutman1133.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:05 AM
Gutman1136.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:05 AM
Gutman1134.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:05 AM
Gutman1135.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:06 AM
Gutman1139.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:06 AM
Gutman1138.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:06 AM
Gutman1140.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:07 AM
Gutman1142.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:07 AM
Gutman1141.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:08 AM
Gutman1146.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:08 AM
Gutman1144.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:08 AM
Gutman1143.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:08 AM
Gutman1145.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:08 AM
Gutman1147.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:11 AM
Gutman1148.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:12 AM
Gutman1149.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:12 AM
Gutman1150.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:12 AM
Gutman1151.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:14 AM
Gutman1152.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:14 AM
Gutman1153.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:14 AM
Gutman1154.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:24 AM
Gutman1155.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:24 AM
Gutman1156.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:25 AM
Gutman1157.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:28 AM
Gutman1158.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:28 AM
Gutman1159.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:29 AM
Gutman1160.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:29 AM
Gutman1161.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:33 AM
Gutman1162.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:33 AM
Gutman1163.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:35 AM
Gutman1167.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:35 AM
Gutman1166.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:35 AM
Gutman1165.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:35 AM
Gutman1164.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:37 AM
Gutman1168.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:37 AM
Gutman1169.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:42 AM
Gutman1170.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:42 AM
Gutman1173.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:42 AM
Gutman1176.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:42 AM
Gutman1171.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:42 AM
Gutman1172.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:42 AM
Gutman1174.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:42 AM
Gutman1175.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:44 AM
Gutman1179.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:44 AM
Gutman1177.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:44 AM
Gutman1180.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:44 AM
Gutman1178.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:46 AM
Gutman1181.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:46 AM
Gutman1184.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:46 AM
Gutman1185.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:46 AM
Gutman1183.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:46 AM
Gutman1182.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:47 AM
Gutman1189.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:47 AM
Gutman1187.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:47 AM
Gutman1186.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:47 AM
Gutman1188.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:48 AM
Gutman1191.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:48 AM
Gutman1190.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:49 AM
Gutman1194.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:49 AM
Gutman1193.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:49 AM
Gutman1192.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:50 AM
Gutman1197.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:50 AM
Gutman1198.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:50 AM
Gutman1196.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:50 AM
Gutman1195.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:51 AM
Gutman1200.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:51 AM
Gutman1199.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:54 AM
Gutman1202.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:54 AM
Gutman1201.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:55 AM
Gutman1205.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:55 AM
Gutman1204.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:55 AM
Gutman1203.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:55 AM
Gutman1208.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:55 AM
Gutman1207.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:11:55 AM
Gutman1206.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:03 AM
Gutman1209.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:11 AM
Gutman1211.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:11 AM
Gutman1210.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:19 AM
Gutman1213.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:19 AM
Gutman1212.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:19 AM
Gutman1214.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:25 AM
Gutman1215.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:25 AM
Gutman1216.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:25 AM
Gutman1217.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:26 AM
Gutman1219.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:26 AM
Gutman1218.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:28 AM
Gutman1221.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:28 AM
Gutman1220.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:29 AM
Gutman1224.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:29 AM
Gutman1223.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:29 AM
Gutman1222.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:32 AM
Gutman1225.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:32 AM
Gutman1226.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:34 AM
Gutman1227.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:34 AM
Gutman1229.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:34 AM
Gutman1228.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:35 AM
Gutman1231.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:35 AM
Gutman1230.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:35 AM
Gutman1232.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:36 AM
Gutman1233.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:36 AM
Gutman1234.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:36 AM
Gutman1235.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:37 AM
Gutman1236.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:37 AM
Gutman1238.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:37 AM
Gutman1237.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:38 AM
Gutman1241.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:38 AM
Gutman1240.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:38 AM
Gutman1242.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:38 AM
Gutman1239.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:40 AM
Gutman1243.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:41 AM
Gutman1246.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:41 AM
Gutman1245.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:41 AM
Gutman1244.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:42 AM
Gutman1247.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:42 AM
Gutman1248.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:43 AM
Gutman1250.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:43 AM
Gutman1249.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:43 AM
Gutman1251.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:44 AM
Gutman1252.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:44 AM
Gutman1254.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:44 AM
Gutman1253.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:48 AM
Gutman1255.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:48 AM
Gutman1256.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:48 AM
Gutman1257.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:49 AM
Gutman1258.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:50 AM
Gutman1261.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:50 AM
Gutman1260.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:50 AM
Gutman1259.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:50 AM
Gutman1262.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:51 AM
Gutman1266.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:51 AM
Gutman1265.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:51 AM
Gutman1264.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:51 AM
Gutman1263.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:52 AM
Gutman1267.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:53 AM
Gutman1272.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:53 AM
Gutman1268.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:53 AM
Gutman1269.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:53 AM
Gutman1271.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:53 AM
Gutman1270.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:54 AM
Gutman1274.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:54 AM
Gutman1273.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:54 AM
Gutman1277.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:54 AM
Gutman1275.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:54 AM
Gutman1276.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:54 AM
Gutman1278.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:55 AM
Gutman1280.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:55 AM
Gutman1279.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:55 AM
Gutman1283.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:55 AM
Gutman1284.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:55 AM
Gutman1282.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:55 AM
Gutman1281.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:56 AM
Gutman1286.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:12:56 AM
Gutman1285.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:13:00 AM
Gutman1287.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:13:00 AM
Gutman1288.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:13:01 AM
Gutman1289.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:13:01 AM
Gutman1290.JPG
מצלמה 3
10/5/2018 7:13:01 AM
Gutman1291.JPG