מרוץ גבעתיים 2018 / מצלמה 1

10/5/2018 - 1802 photos

מצלמה 1
10/5/2018 6:19:32 AM
Gilad01.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:19:37 AM
Gilad02.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:11 AM
Gilad03.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:15 AM
Gilad04.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:18 AM
Gilad06.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:18 AM
Gilad05.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:30 AM
Gilad07.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:34 AM
Gilad08.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:35 AM
Gilad09.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:20:37 AM
Gilad10.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:02 AM
Gilad11.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:06 AM
Gilad12.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:08 AM
Gilad13.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:10 AM
Gilad14.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:26 AM
Gilad15.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:34 AM
Gilad16.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:42 AM
Gilad17.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:21:55 AM
Gilad18.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:02 AM
Gilad19.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:09 AM
Gilad20.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:27 AM
Gilad21.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:32 AM
Gilad22.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:33 AM
Gilad23.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:42 AM
Gilad25.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:42 AM
Gilad24.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:54 AM
Gilad26.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:22:55 AM
Gilad27.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:05 AM
Gilad28.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:11 AM
Gilad29.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:11 AM
Gilad30.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:31 AM
Gilad31.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:32 AM
Gilad32.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:44 AM
Gilad33.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:47 AM
Gilad34.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:27:48 AM
Gilad35.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:30:02 AM
Gilad36.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:30:10 AM
Gilad37.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:30:26 AM
Gilad38.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:30:40 AM
Gilad39.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:30:42 AM
Gilad40.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:32:41 AM
Gilad41.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:32:43 AM
Gilad42.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:33:39 AM
Gilad43.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:34:05 AM
Gilad44.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:34:12 AM
Gilad45.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:34:18 AM
Gilad46.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:34:20 AM
Gilad47.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:34:28 AM
Gilad48.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:34:31 AM
Gilad49.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:34:49 AM
Gilad50.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:35:08 AM
Gilad51.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:35:18 AM
Gilad52.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:35:30 AM
Gilad53.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:35:31 AM
Gilad54.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:35:31 AM
Gilad55.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:24 AM
Gilad56.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:25 AM
Gilad57.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:28 AM
Gilad58.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:42 AM
Gilad59.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:45 AM
Gilad60.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:46 AM
Gilad61.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:47 AM
Gilad62.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:53 AM
Gilad63.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:36:56 AM
Gilad64.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:38:22 AM
Gilad65.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:38:53 AM
Gilad66.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:38:55 AM
Gilad67.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:39:44 AM
Gilad68.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:39:44 AM
Gilad69.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:39:48 AM
Gilad70.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:39:49 AM
Gilad71.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:39:53 AM
Gilad72.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:39:56 AM
Gilad73.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:39:57 AM
Gilad74.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:40:45 AM
Gilad75.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:41:39 AM
Gilad76.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:41:40 AM
Gilad77.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:41:42 AM
Gilad78.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:41:43 AM
Gilad79.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:41:46 AM
Gilad80.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:42:00 AM
Gilad81.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:42:12 AM
Gilad82.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:42:14 AM
Gilad83.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:42:18 AM
Gilad84.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:42:20 AM
Gilad85.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:46:13 AM
Gilad86.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:46:20 AM
Gilad87.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:46:29 AM
Gilad88.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:46:31 AM
Gilad89.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:46:32 AM
Gilad90.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:46:33 AM
Gilad91.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:46:37 AM
Gilad92.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:34 AM
Gilad93.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:38 AM
Gilad94.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:39 AM
Gilad96.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:39 AM
Gilad95.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:49 AM
Gilad97.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:51 AM
Gilad100.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:51 AM
Gilad98.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:47:51 AM
Gilad99.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:48:02 AM
Gilad101.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:48:05 AM
Gilad102.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:48:07 AM
Gilad103.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:49:30 AM
Gilad104.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:49:32 AM
Gilad105.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:49:33 AM
Gilad106.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:49:38 AM
Gilad107.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:49:44 AM
Gilad108.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:49:46 AM
Gilad109.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:50:42 AM
Gilad110.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:50:45 AM
Gilad111.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:52:48 AM
Gilad112.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:52:49 AM
Gilad113.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:52:50 AM
Gilad114.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:52:51 AM
Gilad115.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:52:52 AM
Gilad116.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:53:10 AM
Gilad118.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:53:10 AM
Gilad117.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:53:12 AM
Gilad119.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:53:48 AM
Gilad120.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:53:57 AM
Gilad121.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:53:57 AM
Gilad122.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:53:59 AM
Gilad123.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:03 AM
Gilad124.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:05 AM
Gilad126.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:05 AM
Gilad125.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:11 AM
Gilad127.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:30 AM
Gilad128.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:31 AM
Gilad129.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:32 AM
Gilad130.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:34 AM
Gilad131.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:35 AM
Gilad132.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:36 AM
Gilad133.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:38 AM
Gilad134.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:40 AM
Gilad135.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:42 AM
Gilad136.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:43 AM
Gilad137.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:45 AM
Gilad138.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:47 AM
Gilad139.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:47 AM
Gilad140.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:48 AM
Gilad141.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:49 AM
Gilad142.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:54:50 AM
Gilad143.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:06 AM
Gilad144.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:08 AM
Gilad145.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:12 AM
Gilad147.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:12 AM
Gilad146.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:33 AM
Gilad148.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:37 AM
Gilad149.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:55 AM
Gilad150.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:55:57 AM
Gilad151.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:56:19 AM
Gilad152.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:56:37 AM
Gilad153.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:56:39 AM
Gilad154.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:56:41 AM
Gilad155.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:57:11 AM
Gilad156.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:57:25 AM
Gilad157.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:58:00 AM
Gilad158.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:58:09 AM
Gilad159.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:58:19 AM
Gilad160.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:59:12 AM
Gilad161.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 6:59:21 AM
Gilad162.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:45 AM
Gilad163.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:46 AM
Gilad164.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:47 AM
Gilad165.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:48 AM
Gilad166.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:50 AM
Gilad167.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:50 AM
Gilad168.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:51 AM
Gilad172.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:51 AM
Gilad171.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:51 AM
Gilad170.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:51 AM
Gilad169.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:52 AM
Gilad173.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:52 AM
Gilad174.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:53 AM
Gilad176.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:53 AM
Gilad175.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:54 AM
Gilad178.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:54 AM
Gilad177.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:55 AM
Gilad181.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:55 AM
Gilad182.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:55 AM
Gilad183.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:55 AM
Gilad179.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:55 AM
Gilad180.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:56 AM
Gilad184.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:56 AM
Gilad185.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:56 AM
Gilad186.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:57 AM
Gilad188.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:57 AM
Gilad192.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:57 AM
Gilad189.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:57 AM
Gilad190.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:57 AM
Gilad191.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:57 AM
Gilad187.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:58 AM
Gilad193.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:58 AM
Gilad194.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:59 AM
Gilad199.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:59 AM
Gilad197.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:59 AM
Gilad195.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:59 AM
Gilad198.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:00:59 AM
Gilad196.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:00 AM
Gilad201.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:00 AM
Gilad200.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:02 AM
Gilad202.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:03 AM
Gilad204.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:03 AM
Gilad203.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:14 AM
Gilad206.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:14 AM
Gilad205.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:15 AM
Gilad207.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:15 AM
Gilad208.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:16 AM
Gilad210.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:16 AM
Gilad209.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:17 AM
Gilad211.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:18 AM
Gilad213.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:18 AM
Gilad212.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:19 AM
Gilad215.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:19 AM
Gilad216.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:19 AM
Gilad214.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:20 AM
Gilad218.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:20 AM
Gilad219.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:20 AM
Gilad221.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:20 AM
Gilad217.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:20 AM
Gilad220.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:21 AM
Gilad227.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:21 AM
Gilad224.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:21 AM
Gilad225.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:21 AM
Gilad226.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:21 AM
Gilad223.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:21 AM
Gilad222.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:22 AM
Gilad232.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:22 AM
Gilad228.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:22 AM
Gilad233.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:22 AM
Gilad231.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:22 AM
Gilad230.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:22 AM
Gilad229.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:23 AM
Gilad235.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:23 AM
Gilad234.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:23 AM
Gilad236.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:24 AM
Gilad238.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:24 AM
Gilad237.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:24 AM
Gilad239.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:24 AM
Gilad240.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:25 AM
Gilad242.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:25 AM
Gilad243.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:25 AM
Gilad241.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:25 AM
Gilad244.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:26 AM
Gilad245.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:26 AM
Gilad246.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:28 AM
Gilad248.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:28 AM
Gilad247.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:31 AM
Gilad251.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:31 AM
Gilad254.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:31 AM
Gilad250.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:31 AM
Gilad252.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:31 AM
Gilad249.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:31 AM
Gilad253.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:32 AM
Gilad256.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:32 AM
Gilad255.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:34 AM
Gilad258.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:34 AM
Gilad260.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:34 AM
Gilad259.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:34 AM
Gilad261.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:34 AM
Gilad257.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:35 AM
Gilad262.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:38 AM
Gilad263.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:38 AM
Gilad264.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:39 AM
Gilad265.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:39 AM
Gilad266.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:40 AM
Gilad268.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:40 AM
Gilad267.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:40 AM
Gilad269.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:42 AM
Gilad271.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:42 AM
Gilad272.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:42 AM
Gilad270.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:42 AM
Gilad273.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:44 AM
Gilad275.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:44 AM
Gilad274.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:45 AM
Gilad277.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:45 AM
Gilad279.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:45 AM
Gilad278.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:45 AM
Gilad276.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:45 AM
Gilad280.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:46 AM
Gilad283.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:46 AM
Gilad281.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:46 AM
Gilad282.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:47 AM
Gilad286.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:47 AM
Gilad287.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:47 AM
Gilad284.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:47 AM
Gilad285.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:50 AM
Gilad289.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:50 AM
Gilad288.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:50 AM
Gilad290.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:51 AM
Gilad292.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:51 AM
Gilad291.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:52 AM
Gilad293.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:53 AM
Gilad296.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:53 AM
Gilad295.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:53 AM
Gilad294.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:54 AM
Gilad297.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:58 AM
Gilad300.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:58 AM
Gilad298.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:58 AM
Gilad301.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:01:58 AM
Gilad299.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:00 AM
Gilad303.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:00 AM
Gilad302.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:01 AM
Gilad304.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:02 AM
Gilad305.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:03 AM
Gilad307.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:03 AM
Gilad306.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:18 AM
Gilad309.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:18 AM
Gilad308.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:20 AM
Gilad310.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:20 AM
Gilad311.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:21 AM
Gilad312.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:22 AM
Gilad313.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:25 AM
Gilad314.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:39 AM
Gilad315.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:41 AM
Gilad316.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:41 AM
Gilad317.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:45 AM
Gilad318.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:02:52 AM
Gilad319.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:01 AM
Gilad321.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:01 AM
Gilad320.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:16 AM
Gilad322.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:17 AM
Gilad323.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:27 AM
Gilad324.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:28 AM
Gilad326.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:28 AM
Gilad325.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:29 AM
Gilad327.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:31 AM
Gilad328.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:31 AM
Gilad329.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:33 AM
Gilad330.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:03:33 AM
Gilad331.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:04:46 AM
Gilad332.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:04:55 AM
Gilad333.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:04:56 AM
Gilad334.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:04:59 AM
Gilad335.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:06:32 AM
Gilad336.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:06:36 AM
Gilad337.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:06:38 AM
Gilad338.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:06:38 AM
Gilad339.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:00 AM
Gilad340.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:04 AM
Gilad341.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:05 AM
Gilad342.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:06 AM
Gilad343.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:07 AM
Gilad344.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:08 AM
Gilad345.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:11 AM
Gilad346.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:23 AM
Gilad347.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:07:24 AM
Gilad348.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:15:11 AM
Gilad350.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:15:11 AM
Gilad349.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:15:21 AM
Gilad351.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:16:43 AM
Gilad352.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:05 AM
Gilad354.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:05 AM
Gilad355.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:05 AM
Gilad353.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:07 AM
Gilad359.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:07 AM
Gilad356.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:07 AM
Gilad358.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:07 AM
Gilad357.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:10 AM
Gilad361.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:10 AM
Gilad364.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:10 AM
Gilad362.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:10 AM
Gilad360.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:10 AM
Gilad363.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:11 AM
Gilad365.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:12 AM
Gilad366.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:12 AM
Gilad368.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:12 AM
Gilad367.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad375.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad372.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad369.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad370.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad374.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad373.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad376.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:13 AM
Gilad371.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:14 AM
Gilad382.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:14 AM
Gilad381.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:14 AM
Gilad378.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:14 AM
Gilad380.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:14 AM
Gilad383.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:14 AM
Gilad377.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:14 AM
Gilad379.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:15 AM
Gilad387.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:15 AM
Gilad386.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:15 AM
Gilad385.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:15 AM
Gilad384.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:16 AM
Gilad389.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:16 AM
Gilad388.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:16 AM
Gilad390.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:16 AM
Gilad391.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:51 AM
Gilad393.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:17:51 AM
Gilad392.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:28 AM
Gilad394.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:28 AM
Gilad395.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:30 AM
Gilad397.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:30 AM
Gilad396.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:32 AM
Gilad398.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:32 AM
Gilad402.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:32 AM
Gilad400.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:32 AM
Gilad399.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:32 AM
Gilad401.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad411.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad410.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad408.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad409.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad407.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad403.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad406.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad404.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:33 AM
Gilad405.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:34 AM
Gilad414.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:34 AM
Gilad416.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:34 AM
Gilad415.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:34 AM
Gilad412.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:34 AM
Gilad413.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:35 AM
Gilad420.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:35 AM
Gilad419.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:35 AM
Gilad421.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:35 AM
Gilad417.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:35 AM
Gilad418.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:18:59 AM
Gilad422.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:00 AM
Gilad423.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:01 AM
Gilad425.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:01 AM
Gilad424.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:02 AM
Gilad427.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:02 AM
Gilad429.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:02 AM
Gilad426.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:02 AM
Gilad428.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:03 AM
Gilad431.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:03 AM
Gilad434.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:03 AM
Gilad432.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:03 AM
Gilad435.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:03 AM
Gilad433.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:03 AM
Gilad430.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:03 AM
Gilad436.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:04 AM
Gilad437.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:04 AM
Gilad441.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:04 AM
Gilad438.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:04 AM
Gilad440.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:04 AM
Gilad439.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:05 AM
Gilad443.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:05 AM
Gilad442.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:05 AM
Gilad444.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:05 AM
Gilad445.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:06 AM
Gilad448.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:06 AM
Gilad446.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:06 AM
Gilad449.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:06 AM
Gilad447.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:23 AM
Gilad451.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:23 AM
Gilad450.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:23 AM
Gilad452.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:26 AM
Gilad454.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:26 AM
Gilad453.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad455.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad456.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad458.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad461.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad459.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad457.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad462.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:27 AM
Gilad460.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad469.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad473.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad471.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad463.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad465.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad467.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad466.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad475.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad472.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad464.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad470.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad474.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad476.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:28 AM
Gilad468.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad478.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad488.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad484.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad481.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad487.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad489.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad485.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad480.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad479.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad482.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad477.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad486.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:29 AM
Gilad483.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:30 AM
Gilad491.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:30 AM
Gilad492.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:30 AM
Gilad490.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:30 AM
Gilad495.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:30 AM
Gilad494.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:30 AM
Gilad493.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:41 AM
Gilad496.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:41 AM
Gilad497.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:42 AM
Gilad498.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:42 AM
Gilad502.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:42 AM
Gilad501.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:42 AM
Gilad500.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:42 AM
Gilad499.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:43 AM
Gilad505.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:43 AM
Gilad503.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:43 AM
Gilad504.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:44 AM
Gilad506.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:44 AM
Gilad507.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:45 AM
Gilad509.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:45 AM
Gilad508.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:49 AM
Gilad510.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:50 AM
Gilad512.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:50 AM
Gilad511.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:51 AM
Gilad517.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:51 AM
Gilad514.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:51 AM
Gilad513.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:51 AM
Gilad515.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:51 AM
Gilad516.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:51 AM
Gilad518.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad527.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad526.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad520.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad522.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad519.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad528.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad521.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad529.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad523.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad525.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:52 AM
Gilad524.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:54 AM
Gilad530.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:54 AM
Gilad531.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:55 AM
Gilad532.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:56 AM
Gilad534.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:56 AM
Gilad535.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:56 AM
Gilad536.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:19:56 AM
Gilad533.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:02 AM
Gilad537.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:02 AM
Gilad538.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:05 AM
Gilad540.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:05 AM
Gilad539.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:05 AM
Gilad542.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:05 AM
Gilad541.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:06 AM
Gilad543.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:06 AM
Gilad544.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:10 AM
Gilad546.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:10 AM
Gilad545.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:19 AM
Gilad547.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:19 AM
Gilad548.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:20 AM
Gilad550.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:20 AM
Gilad549.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:22 AM
Gilad552.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:22 AM
Gilad551.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:23 AM
Gilad556.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:23 AM
Gilad555.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:23 AM
Gilad554.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:23 AM
Gilad553.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:24 AM
Gilad557.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:24 AM
Gilad558.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:29 AM
Gilad560.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:29 AM
Gilad559.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:30 AM
Gilad561.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:31 AM
Gilad562.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:31 AM
Gilad563.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:31 AM
Gilad564.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:33 AM
Gilad565.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:34 AM
Gilad567.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:34 AM
Gilad566.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:39 AM
Gilad569.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:39 AM
Gilad568.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:40 AM
Gilad572.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:40 AM
Gilad570.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:40 AM
Gilad571.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:41 AM
Gilad574.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:41 AM
Gilad573.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:56 AM
Gilad576.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:56 AM
Gilad578.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:56 AM
Gilad577.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:56 AM
Gilad575.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:57 AM
Gilad579.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:20:57 AM
Gilad580.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:02 AM
Gilad581.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:02 AM
Gilad582.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:04 AM
Gilad583.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:05 AM
Gilad585.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:05 AM
Gilad586.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:05 AM
Gilad584.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:06 AM
Gilad589.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:06 AM
Gilad587.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:06 AM
Gilad588.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:08 AM
Gilad591.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:08 AM
Gilad590.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:09 AM
Gilad594.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:09 AM
Gilad595.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:09 AM
Gilad593.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:09 AM
Gilad592.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:13 AM
Gilad600.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:13 AM
Gilad597.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:13 AM
Gilad596.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:13 AM
Gilad598.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:13 AM
Gilad599.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:14 AM
Gilad601.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:14 AM
Gilad602.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:15 AM
Gilad604.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:15 AM
Gilad603.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:17 AM
Gilad606.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:17 AM
Gilad605.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:18 AM
Gilad608.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:18 AM
Gilad607.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:18 AM
Gilad610.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:18 AM
Gilad609.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:21 AM
Gilad612.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:21 AM
Gilad611.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:23 AM
Gilad613.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:24 AM
Gilad616.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:24 AM
Gilad615.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:24 AM
Gilad614.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:24 AM
Gilad617.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:26 AM
Gilad618.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:26 AM
Gilad619.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:28 AM
Gilad621.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:28 AM
Gilad620.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:29 AM
Gilad623.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:29 AM
Gilad622.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:29 AM
Gilad624.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:30 AM
Gilad625.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:31 AM
Gilad627.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:31 AM
Gilad626.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:32 AM
Gilad628.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:32 AM
Gilad629.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:33 AM
Gilad631.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:33 AM
Gilad630.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:34 AM
Gilad632.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:34 AM
Gilad633.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:35 AM
Gilad634.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:35 AM
Gilad636.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:35 AM
Gilad635.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:38 AM
Gilad638.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:38 AM
Gilad639.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:38 AM
Gilad637.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:38 AM
Gilad640.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:45 AM
Gilad642.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:45 AM
Gilad641.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:47 AM
Gilad643.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:47 AM
Gilad644.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:48 AM
Gilad646.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:48 AM
Gilad645.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:49 AM
Gilad650.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:49 AM
Gilad648.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:49 AM
Gilad647.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:49 AM
Gilad649.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:50 AM
Gilad652.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:50 AM
Gilad651.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:51 AM
Gilad653.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:51 AM
Gilad655.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:51 AM
Gilad654.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:52 AM
Gilad656.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:53 AM
Gilad658.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:53 AM
Gilad657.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:54 AM
Gilad659.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:54 AM
Gilad660.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:55 AM
Gilad662.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:21:55 AM
Gilad661.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:06 AM
Gilad663.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:06 AM
Gilad664.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:07 AM
Gilad666.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:07 AM
Gilad665.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:09 AM
Gilad667.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:09 AM
Gilad668.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:10 AM
Gilad671.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:10 AM
Gilad672.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:10 AM
Gilad670.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:10 AM
Gilad669.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:12 AM
Gilad673.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:12 AM
Gilad675.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:12 AM
Gilad674.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:13 AM
Gilad676.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:13 AM
Gilad677.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:14 AM
Gilad678.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:15 AM
Gilad679.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:16 AM
Gilad681.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:16 AM
Gilad680.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:17 AM
Gilad682.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:19 AM
Gilad684.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:19 AM
Gilad683.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:22 AM
Gilad685.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:23 AM
Gilad686.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:24 AM
Gilad687.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:24 AM
Gilad689.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:24 AM
Gilad688.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:25 AM
Gilad691.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:25 AM
Gilad690.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:25 AM
Gilad692.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:26 AM
Gilad693.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:26 AM
Gilad694.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:27 AM
Gilad695.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:28 AM
Gilad697.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:28 AM
Gilad698.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:28 AM
Gilad696.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:33 AM
Gilad699.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:33 AM
Gilad700.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:33 AM
Gilad701.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:34 AM
Gilad702.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:35 AM
Gilad704.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:35 AM
Gilad703.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:35 AM
Gilad706.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:35 AM
Gilad705.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:36 AM
Gilad707.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:37 AM
Gilad709.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:37 AM
Gilad708.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:38 AM
Gilad710.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:38 AM
Gilad712.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:38 AM
Gilad711.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:39 AM
Gilad715.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:39 AM
Gilad716.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:39 AM
Gilad714.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:39 AM
Gilad713.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:41 AM
Gilad717.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:41 AM
Gilad719.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:41 AM
Gilad718.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:42 AM
Gilad720.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:42 AM
Gilad721.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:43 AM
Gilad722.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:43 AM
Gilad723.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:43 AM
Gilad725.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:43 AM
Gilad724.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:44 AM
Gilad726.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:44 AM
Gilad727.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:48 AM
Gilad728.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:49 AM
Gilad730.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:49 AM
Gilad729.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:50 AM
Gilad732.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:50 AM
Gilad731.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:50 AM
Gilad733.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:52 AM
Gilad735.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:52 AM
Gilad734.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:53 AM
Gilad736.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:53 AM
Gilad737.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:53 AM
Gilad738.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:54 AM
Gilad739.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:55 AM
Gilad740.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:55 AM
Gilad743.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:55 AM
Gilad742.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:55 AM
Gilad741.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:22:56 AM
Gilad744.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:00 AM
Gilad747.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:00 AM
Gilad746.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:00 AM
Gilad745.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:02 AM
Gilad748.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:02 AM
Gilad749.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:04 AM
Gilad751.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:04 AM
Gilad750.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:05 AM
Gilad753.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:05 AM
Gilad752.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:06 AM
Gilad755.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:23:06 AM
Gilad754.JPG
מצלמה 1
10/5/2018 7:25:23 AM
Gilad756.JPG