רוכבים בתקווה / מצלמה ט

6/1/2018 - 2000 photos

מצלמה ט
6/1/2018 7:32:38 AM
AS_RBT18_DSC18000.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:38 AM
AS_RBT18_DSC18001.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:39 AM
AS_RBT18_DSC18003.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:39 AM
AS_RBT18_DSC18002.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:41 AM
AS_RBT18_DSC18005.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:41 AM
AS_RBT18_DSC18004.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:50 AM
AS_RBT18_DSC18007.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:50 AM
AS_RBT18_DSC18006.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:57 AM
AS_RBT18_DSC18009.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:57 AM
AS_RBT18_DSC18008.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:32:58 AM
AS_RBT18_DSC18010.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:02 AM
AS_RBT18_DSC18012.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:02 AM
AS_RBT18_DSC18011.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:03 AM
AS_RBT18_DSC18013.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:04 AM
AS_RBT18_DSC18015.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:04 AM
AS_RBT18_DSC18014.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:09 AM
AS_RBT18_DSC18017.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:09 AM
AS_RBT18_DSC18016.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:11 AM
AS_RBT18_DSC18018.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:11 AM
AS_RBT18_DSC18019.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:12 AM
AS_RBT18_DSC18021.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:12 AM
AS_RBT18_DSC18020.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:14 AM
AS_RBT18_DSC18023.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:14 AM
AS_RBT18_DSC18022.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:16 AM
AS_RBT18_DSC18024.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:17 AM
AS_RBT18_DSC18026.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:17 AM
AS_RBT18_DSC18025.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:18 AM
AS_RBT18_DSC18027.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:18 AM
AS_RBT18_DSC18028.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:19 AM
AS_RBT18_DSC18029.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:21 AM
AS_RBT18_DSC18030.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:21 AM
AS_RBT18_DSC18031.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:26 AM
AS_RBT18_DSC18032.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:26 AM
AS_RBT18_DSC18034.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:26 AM
AS_RBT18_DSC18033.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:28 AM
AS_RBT18_DSC18040.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:28 AM
AS_RBT18_DSC18037.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:28 AM
AS_RBT18_DSC18039.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:28 AM
AS_RBT18_DSC18038.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:28 AM
AS_RBT18_DSC18035.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:28 AM
AS_RBT18_DSC18036.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:29 AM
AS_RBT18_DSC18042.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:29 AM
AS_RBT18_DSC18041.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:30 AM
AS_RBT18_DSC18043.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:31 AM
AS_RBT18_DSC18046.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:31 AM
AS_RBT18_DSC18045.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:31 AM
AS_RBT18_DSC18044.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:33 AM
AS_RBT18_DSC18049.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:33 AM
AS_RBT18_DSC18047.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:33 AM
AS_RBT18_DSC18048.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:34 AM
AS_RBT18_DSC18050.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:35 AM
AS_RBT18_DSC18052.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:35 AM
AS_RBT18_DSC18051.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:37 AM
AS_RBT18_DSC18054.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:37 AM
AS_RBT18_DSC18055.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:37 AM
AS_RBT18_DSC18056.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:37 AM
AS_RBT18_DSC18053.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:38 AM
AS_RBT18_DSC18060.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:38 AM
AS_RBT18_DSC18059.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:38 AM
AS_RBT18_DSC18058.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:38 AM
AS_RBT18_DSC18057.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:39 AM
AS_RBT18_DSC18061.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:41 AM
AS_RBT18_DSC18063.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:41 AM
AS_RBT18_DSC18062.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:42 AM
AS_RBT18_DSC18064.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:43 AM
AS_RBT18_DSC18067.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:43 AM
AS_RBT18_DSC18066.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:43 AM
AS_RBT18_DSC18065.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:44 AM
AS_RBT18_DSC18068.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:44 AM
AS_RBT18_DSC18069.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:46 AM
AS_RBT18_DSC18072.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:46 AM
AS_RBT18_DSC18070.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:46 AM
AS_RBT18_DSC18071.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:47 AM
AS_RBT18_DSC18074.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:47 AM
AS_RBT18_DSC18073.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:47 AM
AS_RBT18_DSC18075.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:49 AM
AS_RBT18_DSC18076.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:49 AM
AS_RBT18_DSC18077.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:50 AM
AS_RBT18_DSC18078.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:51 AM
AS_RBT18_DSC18083.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:51 AM
AS_RBT18_DSC18080.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:51 AM
AS_RBT18_DSC18081.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:51 AM
AS_RBT18_DSC18079.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:51 AM
AS_RBT18_DSC18082.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:54 AM
AS_RBT18_DSC18085.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:54 AM
AS_RBT18_DSC18084.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:57 AM
AS_RBT18_DSC18086.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:57 AM
AS_RBT18_DSC18087.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:58 AM
AS_RBT18_DSC18089.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:33:58 AM
AS_RBT18_DSC18088.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:00 AM
AS_RBT18_DSC18092.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:00 AM
AS_RBT18_DSC18091.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:00 AM
AS_RBT18_DSC18090.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:01 AM
AS_RBT18_DSC18093.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:01 AM
AS_RBT18_DSC18094.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:03 AM
AS_RBT18_DSC18096.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:03 AM
AS_RBT18_DSC18095.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:05 AM
AS_RBT18_DSC18097.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:07 AM
AS_RBT18_DSC18099.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:07 AM
AS_RBT18_DSC18098.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:08 AM
AS_RBT18_DSC18100.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:08 AM
AS_RBT18_DSC18101.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:10 AM
AS_RBT18_DSC18102.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:10 AM
AS_RBT18_DSC18103.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:10 AM
AS_RBT18_DSC18104.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:12 AM
AS_RBT18_DSC18105.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:12 AM
AS_RBT18_DSC18106.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:17 AM
AS_RBT18_DSC18107.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:17 AM
AS_RBT18_DSC18108.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:18 AM
AS_RBT18_DSC18109.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:18 AM
AS_RBT18_DSC18110.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:34 AM
AS_RBT18_DSC18114.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:34 AM
AS_RBT18_DSC18111.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:34 AM
AS_RBT18_DSC18115.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:34 AM
AS_RBT18_DSC18112.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:34 AM
AS_RBT18_DSC18113.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:37 AM
AS_RBT18_DSC18116.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:37 AM
AS_RBT18_DSC18117.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:38 AM
AS_RBT18_DSC18119.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:38 AM
AS_RBT18_DSC18118.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:39 AM
AS_RBT18_DSC18120.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:40 AM
AS_RBT18_DSC18121.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:40 AM
AS_RBT18_DSC18122.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:41 AM
AS_RBT18_DSC18124.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:41 AM
AS_RBT18_DSC18123.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:42 AM
AS_RBT18_DSC18125.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:42 AM
AS_RBT18_DSC18126.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:43 AM
AS_RBT18_DSC18127.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:43 AM
AS_RBT18_DSC18128.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:45 AM
AS_RBT18_DSC18129.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:45 AM
AS_RBT18_DSC18130.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:46 AM
AS_RBT18_DSC18132.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:46 AM
AS_RBT18_DSC18131.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:51 AM
AS_RBT18_DSC18135.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:51 AM
AS_RBT18_DSC18133.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:51 AM
AS_RBT18_DSC18134.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:51 AM
AS_RBT18_DSC18136.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:52 AM
AS_RBT18_DSC18138.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:52 AM
AS_RBT18_DSC18137.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:53 AM
AS_RBT18_DSC18139.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:53 AM
AS_RBT18_DSC18140.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:54 AM
AS_RBT18_DSC18141.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:54 AM
AS_RBT18_DSC18142.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:55 AM
AS_RBT18_DSC18144.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:55 AM
AS_RBT18_DSC18143.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:55 AM
AS_RBT18_DSC18145.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:56 AM
AS_RBT18_DSC18148.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:56 AM
AS_RBT18_DSC18147.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:56 AM
AS_RBT18_DSC18146.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:56 AM
AS_RBT18_DSC18149.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:57 AM
AS_RBT18_DSC18154.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:57 AM
AS_RBT18_DSC18153.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:57 AM
AS_RBT18_DSC18150.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:57 AM
AS_RBT18_DSC18151.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:57 AM
AS_RBT18_DSC18152.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:58 AM
AS_RBT18_DSC18156.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:58 AM
AS_RBT18_DSC18155.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:59 AM
AS_RBT18_DSC18158.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:59 AM
AS_RBT18_DSC18160.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:59 AM
AS_RBT18_DSC18159.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:34:59 AM
AS_RBT18_DSC18157.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:00 AM
AS_RBT18_DSC18162.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:00 AM
AS_RBT18_DSC18161.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:01 AM
AS_RBT18_DSC18163.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:01 AM
AS_RBT18_DSC18164.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:02 AM
AS_RBT18_DSC18165.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:02 AM
AS_RBT18_DSC18166.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:03 AM
AS_RBT18_DSC18171.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:03 AM
AS_RBT18_DSC18167.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:03 AM
AS_RBT18_DSC18170.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:03 AM
AS_RBT18_DSC18168.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:03 AM
AS_RBT18_DSC18169.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:04 AM
AS_RBT18_DSC18175.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:04 AM
AS_RBT18_DSC18174.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:04 AM
AS_RBT18_DSC18173.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:04 AM
AS_RBT18_DSC18176.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:04 AM
AS_RBT18_DSC18172.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:05 AM
AS_RBT18_DSC18177.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:05 AM
AS_RBT18_DSC18179.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:05 AM
AS_RBT18_DSC18178.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:07 AM
AS_RBT18_DSC18183.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:07 AM
AS_RBT18_DSC18181.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:07 AM
AS_RBT18_DSC18180.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:07 AM
AS_RBT18_DSC18182.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:08 AM
AS_RBT18_DSC18186.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:08 AM
AS_RBT18_DSC18187.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:08 AM
AS_RBT18_DSC18184.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:08 AM
AS_RBT18_DSC18185.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:09 AM
AS_RBT18_DSC18190.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:09 AM
AS_RBT18_DSC18188.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:09 AM
AS_RBT18_DSC18189.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:10 AM
AS_RBT18_DSC18193.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:10 AM
AS_RBT18_DSC18191.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:10 AM
AS_RBT18_DSC18194.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:10 AM
AS_RBT18_DSC18192.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:12 AM
AS_RBT18_DSC18197.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:12 AM
AS_RBT18_DSC18196.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:12 AM
AS_RBT18_DSC18195.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:13 AM
AS_RBT18_DSC18199.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:13 AM
AS_RBT18_DSC18198.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:14 AM
AS_RBT18_DSC18202.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:14 AM
AS_RBT18_DSC18200.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:14 AM
AS_RBT18_DSC18204.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:14 AM
AS_RBT18_DSC18203.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:14 AM
AS_RBT18_DSC18205.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:14 AM
AS_RBT18_DSC18201.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:15 AM
AS_RBT18_DSC18209.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:15 AM
AS_RBT18_DSC18206.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:15 AM
AS_RBT18_DSC18207.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:15 AM
AS_RBT18_DSC18208.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:16 AM
AS_RBT18_DSC18210.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:16 AM
AS_RBT18_DSC18212.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:16 AM
AS_RBT18_DSC18214.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:16 AM
AS_RBT18_DSC18213.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:16 AM
AS_RBT18_DSC18211.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:17 AM
AS_RBT18_DSC18215.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:17 AM
AS_RBT18_DSC18216.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:17 AM
AS_RBT18_DSC18217.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:18 AM
AS_RBT18_DSC18220.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:18 AM
AS_RBT18_DSC18221.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:18 AM
AS_RBT18_DSC18218.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:18 AM
AS_RBT18_DSC18219.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:19 AM
AS_RBT18_DSC18222.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:19 AM
AS_RBT18_DSC18223.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:22 AM
AS_RBT18_DSC18225.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:22 AM
AS_RBT18_DSC18224.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:23 AM
AS_RBT18_DSC18226.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:23 AM
AS_RBT18_DSC18227.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:23 AM
AS_RBT18_DSC18228.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:23 AM
AS_RBT18_DSC18229.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:23 AM
AS_RBT18_DSC18230.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:24 AM
AS_RBT18_DSC18231.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:25 AM
AS_RBT18_DSC18232.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:25 AM
AS_RBT18_DSC18235.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:25 AM
AS_RBT18_DSC18234.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:25 AM
AS_RBT18_DSC18233.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:26 AM
AS_RBT18_DSC18236.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:26 AM
AS_RBT18_DSC18237.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:27 AM
AS_RBT18_DSC18239.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:27 AM
AS_RBT18_DSC18238.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:28 AM
AS_RBT18_DSC18240.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:28 AM
AS_RBT18_DSC18241.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:28 AM
AS_RBT18_DSC18243.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:28 AM
AS_RBT18_DSC18242.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:29 AM
AS_RBT18_DSC18244.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:29 AM
AS_RBT18_DSC18245.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:30 AM
AS_RBT18_DSC18247.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:30 AM
AS_RBT18_DSC18249.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:30 AM
AS_RBT18_DSC18248.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:30 AM
AS_RBT18_DSC18246.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:31 AM
AS_RBT18_DSC18250.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:31 AM
AS_RBT18_DSC18253.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:31 AM
AS_RBT18_DSC18252.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:31 AM
AS_RBT18_DSC18251.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:32 AM
AS_RBT18_DSC18255.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:32 AM
AS_RBT18_DSC18256.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:32 AM
AS_RBT18_DSC18254.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:35 AM
AS_RBT18_DSC18258.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:35 AM
AS_RBT18_DSC18257.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:35 AM
AS_RBT18_DSC18259.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:36 AM
AS_RBT18_DSC18260.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:40 AM
AS_RBT18_DSC18261.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:40 AM
AS_RBT18_DSC18262.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:41 AM
AS_RBT18_DSC18264.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:41 AM
AS_RBT18_DSC18263.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:43 AM
AS_RBT18_DSC18265.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:43 AM
AS_RBT18_DSC18266.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:45 AM
AS_RBT18_DSC18268.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:45 AM
AS_RBT18_DSC18267.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:45 AM
AS_RBT18_DSC18270.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:45 AM
AS_RBT18_DSC18269.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:46 AM
AS_RBT18_DSC18272.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:46 AM
AS_RBT18_DSC18271.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:47 AM
AS_RBT18_DSC18274.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:47 AM
AS_RBT18_DSC18273.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:47 AM
AS_RBT18_DSC18275.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:48 AM
AS_RBT18_DSC18278.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:48 AM
AS_RBT18_DSC18277.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:48 AM
AS_RBT18_DSC18276.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:49 AM
AS_RBT18_DSC18281.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:49 AM
AS_RBT18_DSC18280.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:49 AM
AS_RBT18_DSC18282.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:49 AM
AS_RBT18_DSC18279.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:49 AM
AS_RBT18_DSC18283.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:50 AM
AS_RBT18_DSC18285.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:50 AM
AS_RBT18_DSC18286.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:50 AM
AS_RBT18_DSC18284.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:51 AM
AS_RBT18_DSC18287.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:54 AM
AS_RBT18_DSC18290.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:54 AM
AS_RBT18_DSC18291.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:54 AM
AS_RBT18_DSC18289.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:54 AM
AS_RBT18_DSC18288.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:55 AM
AS_RBT18_DSC18293.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:55 AM
AS_RBT18_DSC18292.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:56 AM
AS_RBT18_DSC18295.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:56 AM
AS_RBT18_DSC18296.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:56 AM
AS_RBT18_DSC18297.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:56 AM
AS_RBT18_DSC18294.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:57 AM
AS_RBT18_DSC18299.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:57 AM
AS_RBT18_DSC18301.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:57 AM
AS_RBT18_DSC18300.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:57 AM
AS_RBT18_DSC18298.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:58 AM
AS_RBT18_DSC18303.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:58 AM
AS_RBT18_DSC18304.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:58 AM
AS_RBT18_DSC18302.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:59 AM
AS_RBT18_DSC18306.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:59 AM
AS_RBT18_DSC18310.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:59 AM
AS_RBT18_DSC18309.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:59 AM
AS_RBT18_DSC18308.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:59 AM
AS_RBT18_DSC18305.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:35:59 AM
AS_RBT18_DSC18307.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:00 AM
AS_RBT18_DSC18312.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:00 AM
AS_RBT18_DSC18311.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:00 AM
AS_RBT18_DSC18313.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:01 AM
AS_RBT18_DSC18315.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:01 AM
AS_RBT18_DSC18314.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:02 AM
AS_RBT18_DSC18319.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:02 AM
AS_RBT18_DSC18317.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:02 AM
AS_RBT18_DSC18320.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:02 AM
AS_RBT18_DSC18316.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:02 AM
AS_RBT18_DSC18318.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:04 AM
AS_RBT18_DSC18321.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:04 AM
AS_RBT18_DSC18324.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:04 AM
AS_RBT18_DSC18323.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:04 AM
AS_RBT18_DSC18322.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:05 AM
AS_RBT18_DSC18325.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:05 AM
AS_RBT18_DSC18326.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:08 AM
AS_RBT18_DSC18329.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:08 AM
AS_RBT18_DSC18327.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:08 AM
AS_RBT18_DSC18328.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:10 AM
AS_RBT18_DSC18332.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:10 AM
AS_RBT18_DSC18331.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:10 AM
AS_RBT18_DSC18333.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:10 AM
AS_RBT18_DSC18330.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:11 AM
AS_RBT18_DSC18337.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:11 AM
AS_RBT18_DSC18336.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:11 AM
AS_RBT18_DSC18335.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:11 AM
AS_RBT18_DSC18334.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:17 AM
AS_RBT18_DSC18339.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:17 AM
AS_RBT18_DSC18338.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:18 AM
AS_RBT18_DSC18341.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:18 AM
AS_RBT18_DSC18342.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:18 AM
AS_RBT18_DSC18344.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:18 AM
AS_RBT18_DSC18340.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:18 AM
AS_RBT18_DSC18343.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:19 AM
AS_RBT18_DSC18348.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:19 AM
AS_RBT18_DSC18346.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:19 AM
AS_RBT18_DSC18345.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:19 AM
AS_RBT18_DSC18349.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:19 AM
AS_RBT18_DSC18347.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:20 AM
AS_RBT18_DSC18350.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:20 AM
AS_RBT18_DSC18351.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:20 AM
AS_RBT18_DSC18352.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:21 AM
AS_RBT18_DSC18353.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:21 AM
AS_RBT18_DSC18354.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:23 AM
AS_RBT18_DSC18355.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:23 AM
AS_RBT18_DSC18356.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:23 AM
AS_RBT18_DSC18357.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:26 AM
AS_RBT18_DSC18361.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:26 AM
AS_RBT18_DSC18362.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:26 AM
AS_RBT18_DSC18358.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:26 AM
AS_RBT18_DSC18360.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:26 AM
AS_RBT18_DSC18359.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:27 AM
AS_RBT18_DSC18364.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:27 AM
AS_RBT18_DSC18363.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:27 AM
AS_RBT18_DSC18365.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:28 AM
AS_RBT18_DSC18367.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:28 AM
AS_RBT18_DSC18368.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:28 AM
AS_RBT18_DSC18366.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:28 AM
AS_RBT18_DSC18369.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:29 AM
AS_RBT18_DSC18372.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:29 AM
AS_RBT18_DSC18370.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:29 AM
AS_RBT18_DSC18371.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:30 AM
AS_RBT18_DSC18374.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:30 AM
AS_RBT18_DSC18373.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:31 AM
AS_RBT18_DSC18375.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:31 AM
AS_RBT18_DSC18376.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:32 AM
AS_RBT18_DSC18377.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:32 AM
AS_RBT18_DSC18378.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:33 AM
AS_RBT18_DSC18379.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:33 AM
AS_RBT18_DSC18380.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:34 AM
AS_RBT18_DSC18383.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:34 AM
AS_RBT18_DSC18381.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:34 AM
AS_RBT18_DSC18384.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:34 AM
AS_RBT18_DSC18382.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:36 AM
AS_RBT18_DSC18385.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:36 AM
AS_RBT18_DSC18386.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:37 AM
AS_RBT18_DSC18388.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:37 AM
AS_RBT18_DSC18389.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:37 AM
AS_RBT18_DSC18387.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:38 AM
AS_RBT18_DSC18391.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:38 AM
AS_RBT18_DSC18390.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:39 AM
AS_RBT18_DSC18394.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:39 AM
AS_RBT18_DSC18392.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:39 AM
AS_RBT18_DSC18393.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:39 AM
AS_RBT18_DSC18395.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:41 AM
AS_RBT18_DSC18399.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:41 AM
AS_RBT18_DSC18396.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:41 AM
AS_RBT18_DSC18398.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:41 AM
AS_RBT18_DSC18397.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:42 AM
AS_RBT18_DSC18400.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:43 AM
AS_RBT18_DSC18401.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:44 AM
AS_RBT18_DSC18402.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:44 AM
AS_RBT18_DSC18404.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:44 AM
AS_RBT18_DSC18403.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:45 AM
AS_RBT18_DSC18406.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:45 AM
AS_RBT18_DSC18405.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:46 AM
AS_RBT18_DSC18407.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:46 AM
AS_RBT18_DSC18409.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:46 AM
AS_RBT18_DSC18408.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:46 AM
AS_RBT18_DSC18410.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:47 AM
AS_RBT18_DSC18413.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:47 AM
AS_RBT18_DSC18411.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:47 AM
AS_RBT18_DSC18412.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:48 AM
AS_RBT18_DSC18414.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:49 AM
AS_RBT18_DSC18415.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:49 AM
AS_RBT18_DSC18417.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:49 AM
AS_RBT18_DSC18416.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:50 AM
AS_RBT18_DSC18418.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:50 AM
AS_RBT18_DSC18419.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:50 AM
AS_RBT18_DSC18420.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:52 AM
AS_RBT18_DSC18421.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:52 AM
AS_RBT18_DSC18422.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:54 AM
AS_RBT18_DSC18423.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:55 AM
AS_RBT18_DSC18426.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:55 AM
AS_RBT18_DSC18424.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:55 AM
AS_RBT18_DSC18425.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:56 AM
AS_RBT18_DSC18427.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:57 AM
AS_RBT18_DSC18430.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:57 AM
AS_RBT18_DSC18429.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:36:57 AM
AS_RBT18_DSC18428.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:00 AM
AS_RBT18_DSC18432.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:00 AM
AS_RBT18_DSC18431.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:01 AM
AS_RBT18_DSC18435.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:01 AM
AS_RBT18_DSC18433.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:01 AM
AS_RBT18_DSC18434.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:02 AM
AS_RBT18_DSC18438.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:02 AM
AS_RBT18_DSC18437.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:02 AM
AS_RBT18_DSC18436.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:03 AM
AS_RBT18_DSC18442.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:03 AM
AS_RBT18_DSC18440.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:03 AM
AS_RBT18_DSC18439.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:03 AM
AS_RBT18_DSC18441.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:08 AM
AS_RBT18_DSC18445.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:08 AM
AS_RBT18_DSC18443.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:08 AM
AS_RBT18_DSC18444.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:09 AM
AS_RBT18_DSC18446.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:09 AM
AS_RBT18_DSC18447.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:10 AM
AS_RBT18_DSC18449.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:10 AM
AS_RBT18_DSC18450.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:10 AM
AS_RBT18_DSC18448.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:10 AM
AS_RBT18_DSC18451.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:13 AM
AS_RBT18_DSC18454.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:13 AM
AS_RBT18_DSC18453.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:13 AM
AS_RBT18_DSC18452.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:13 AM
AS_RBT18_DSC18455.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:16 AM
AS_RBT18_DSC18457.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:16 AM
AS_RBT18_DSC18456.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:17 AM
AS_RBT18_DSC18461.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:17 AM
AS_RBT18_DSC18458.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:17 AM
AS_RBT18_DSC18459.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:17 AM
AS_RBT18_DSC18460.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:18 AM
AS_RBT18_DSC18462.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:18 AM
AS_RBT18_DSC18463.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:20 AM
AS_RBT18_DSC18465.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:20 AM
AS_RBT18_DSC18464.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:22 AM
AS_RBT18_DSC18466.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:22 AM
AS_RBT18_DSC18467.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:24 AM
AS_RBT18_DSC18469.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:24 AM
AS_RBT18_DSC18468.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:26 AM
AS_RBT18_DSC18470.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:26 AM
AS_RBT18_DSC18471.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:26 AM
AS_RBT18_DSC18472.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:26 AM
AS_RBT18_DSC18474.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:26 AM
AS_RBT18_DSC18473.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:27 AM
AS_RBT18_DSC18475.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:29 AM
AS_RBT18_DSC18477.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:29 AM
AS_RBT18_DSC18476.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:29 AM
AS_RBT18_DSC18479.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:29 AM
AS_RBT18_DSC18478.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:30 AM
AS_RBT18_DSC18480.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:30 AM
AS_RBT18_DSC18481.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:31 AM
AS_RBT18_DSC18482.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:31 AM
AS_RBT18_DSC18483.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:32 AM
AS_RBT18_DSC18485.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:32 AM
AS_RBT18_DSC18487.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:32 AM
AS_RBT18_DSC18484.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:32 AM
AS_RBT18_DSC18486.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:33 AM
AS_RBT18_DSC18488.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:33 AM
AS_RBT18_DSC18489.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:34 AM
AS_RBT18_DSC18491.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:34 AM
AS_RBT18_DSC18490.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:35 AM
AS_RBT18_DSC18494.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:35 AM
AS_RBT18_DSC18492.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:35 AM
AS_RBT18_DSC18493.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:36 AM
AS_RBT18_DSC18495.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:37 AM
AS_RBT18_DSC18496.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:37 AM
AS_RBT18_DSC18497.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:38 AM
AS_RBT18_DSC18498.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:38 AM
AS_RBT18_DSC18499.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:39 AM
AS_RBT18_DSC18500.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:39 AM
AS_RBT18_DSC18503.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:39 AM
AS_RBT18_DSC18502.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:39 AM
AS_RBT18_DSC18501.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:40 AM
AS_RBT18_DSC18507.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:40 AM
AS_RBT18_DSC18504.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:40 AM
AS_RBT18_DSC18505.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:40 AM
AS_RBT18_DSC18506.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:41 AM
AS_RBT18_DSC18509.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:41 AM
AS_RBT18_DSC18508.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:42 AM
AS_RBT18_DSC18510.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:42 AM
AS_RBT18_DSC18511.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:43 AM
AS_RBT18_DSC18512.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:44 AM
AS_RBT18_DSC18514.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:44 AM
AS_RBT18_DSC18513.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:46 AM
AS_RBT18_DSC18515.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:46 AM
AS_RBT18_DSC18517.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:46 AM
AS_RBT18_DSC18516.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:48 AM
AS_RBT18_DSC18519.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:48 AM
AS_RBT18_DSC18518.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:49 AM
AS_RBT18_DSC18520.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:49 AM
AS_RBT18_DSC18523.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:49 AM
AS_RBT18_DSC18521.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:49 AM
AS_RBT18_DSC18522.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:50 AM
AS_RBT18_DSC18525.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:50 AM
AS_RBT18_DSC18524.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:51 AM
AS_RBT18_DSC18526.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:54 AM
AS_RBT18_DSC18528.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:54 AM
AS_RBT18_DSC18527.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:55 AM
AS_RBT18_DSC18531.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:55 AM
AS_RBT18_DSC18529.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:55 AM
AS_RBT18_DSC18530.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:56 AM
AS_RBT18_DSC18533.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:56 AM
AS_RBT18_DSC18532.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:57 AM
AS_RBT18_DSC18534.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:57 AM
AS_RBT18_DSC18535.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:58 AM
AS_RBT18_DSC18537.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:58 AM
AS_RBT18_DSC18536.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:59 AM
AS_RBT18_DSC18538.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:37:59 AM
AS_RBT18_DSC18539.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:01 AM
AS_RBT18_DSC18541.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:01 AM
AS_RBT18_DSC18542.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:01 AM
AS_RBT18_DSC18540.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:01 AM
AS_RBT18_DSC18543.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:03 AM
AS_RBT18_DSC18545.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:03 AM
AS_RBT18_DSC18547.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:03 AM
AS_RBT18_DSC18544.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:03 AM
AS_RBT18_DSC18546.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:04 AM
AS_RBT18_DSC18549.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:04 AM
AS_RBT18_DSC18548.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:05 AM
AS_RBT18_DSC18551.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:05 AM
AS_RBT18_DSC18550.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:07 AM
AS_RBT18_DSC18552.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:07 AM
AS_RBT18_DSC18554.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:07 AM
AS_RBT18_DSC18555.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:07 AM
AS_RBT18_DSC18553.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:09 AM
AS_RBT18_DSC18556.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:09 AM
AS_RBT18_DSC18557.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:10 AM
AS_RBT18_DSC18560.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:10 AM
AS_RBT18_DSC18558.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:10 AM
AS_RBT18_DSC18559.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:11 AM
AS_RBT18_DSC18562.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:11 AM
AS_RBT18_DSC18561.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:11 AM
AS_RBT18_DSC18563.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:11 AM
AS_RBT18_DSC18564.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:12 AM
AS_RBT18_DSC18566.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:12 AM
AS_RBT18_DSC18565.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:13 AM
AS_RBT18_DSC18567.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:13 AM
AS_RBT18_DSC18568.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:15 AM
AS_RBT18_DSC18571.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:15 AM
AS_RBT18_DSC18569.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:15 AM
AS_RBT18_DSC18570.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:16 AM
AS_RBT18_DSC18573.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:16 AM
AS_RBT18_DSC18572.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:17 AM
AS_RBT18_DSC18575.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:17 AM
AS_RBT18_DSC18576.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:17 AM
AS_RBT18_DSC18577.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:17 AM
AS_RBT18_DSC18574.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:17 AM
AS_RBT18_DSC18578.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:17 AM
AS_RBT18_DSC18579.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:21 AM
AS_RBT18_DSC18580.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:22 AM
AS_RBT18_DSC18581.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:22 AM
AS_RBT18_DSC18582.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:23 AM
AS_RBT18_DSC18584.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:23 AM
AS_RBT18_DSC18583.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:24 AM
AS_RBT18_DSC18586.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:24 AM
AS_RBT18_DSC18585.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:25 AM
AS_RBT18_DSC18587.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:26 AM
AS_RBT18_DSC18590.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:26 AM
AS_RBT18_DSC18588.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:26 AM
AS_RBT18_DSC18589.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:26 AM
AS_RBT18_DSC18591.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:27 AM
AS_RBT18_DSC18596.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:27 AM
AS_RBT18_DSC18592.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:27 AM
AS_RBT18_DSC18595.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:27 AM
AS_RBT18_DSC18594.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:27 AM
AS_RBT18_DSC18593.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:28 AM
AS_RBT18_DSC18597.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:29 AM
AS_RBT18_DSC18600.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:29 AM
AS_RBT18_DSC18598.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:29 AM
AS_RBT18_DSC18601.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:29 AM
AS_RBT18_DSC18602.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:29 AM
AS_RBT18_DSC18599.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:30 AM
AS_RBT18_DSC18606.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:30 AM
AS_RBT18_DSC18607.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:30 AM
AS_RBT18_DSC18608.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:30 AM
AS_RBT18_DSC18603.JPG
מצלמה ט
6/1/2018 7:38:30 AM
AS_RBT18_DSC18604.JPG