חצי מרתון סאקוני חיפה 2018 / צומת מקסים 1

11/2/2018 - 3510 photos

צומת מקסים 1
11/2/2018 6:10:43 AM
TA_HHM18_5DM30142.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:10:57 AM
TA_HHM18_5DM30143.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:11:13 AM
TA_HHM18_5DM30144.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:12:25 AM
TA_HHM18_5DM30145.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:13:53 AM
TA_HHM18_5DM30146.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:13:57 AM
TA_HHM18_5DM30147.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:14:00 AM
TA_HHM18_5DM30148.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:14:07 AM
TA_HHM18_5DM30149.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:22:02 AM
TA_HHM18_5DM30150.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:22:23 AM
TA_HHM18_5DM30152.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:22:41 AM
TA_HHM18_5DM30153.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:23:08 AM
TA_HHM18_5DM30156.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:23:18 AM
TA_HHM18_5DM30157.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:23:44 AM
TA_HHM18_5DM30158.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:24:37 AM
TA_HHM18_5DM30159.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:30:30 AM
TA_HHM18_5DM30162.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:36:51 AM
TA_HHM18_5DM30164.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:36:58 AM
TA_HHM18_5DM30165.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:09 AM
TA_HHM18_5DM30168.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:09 AM
TA_HHM18_5DM30167.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:09 AM
TA_HHM18_5DM30166.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:10 AM
TA_HHM18_5DM30170.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:10 AM
TA_HHM18_5DM30169.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:10 AM
TA_HHM18_5DM30171.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:11 AM
TA_HHM18_5DM30174.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:11 AM
TA_HHM18_5DM30173.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:11 AM
TA_HHM18_5DM30172.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:12 AM
TA_HHM18_5DM30176.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:12 AM
TA_HHM18_5DM30175.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:13 AM
TA_HHM18_5DM30177.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:13 AM
TA_HHM18_5DM30178.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:13 AM
TA_HHM18_5DM30179.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:15 AM
TA_HHM18_5DM30180.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:15 AM
TA_HHM18_5DM30181.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:16 AM
TA_HHM18_5DM30182.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:16 AM
TA_HHM18_5DM30183.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:16 AM
TA_HHM18_5DM30184.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:17 AM
TA_HHM18_5DM30188.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:17 AM
TA_HHM18_5DM30186.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:17 AM
TA_HHM18_5DM30185.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:17 AM
TA_HHM18_5DM30187.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:18 AM
TA_HHM18_5DM30189.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:37 AM
TA_HHM18_5DM30190.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:38 AM
TA_HHM18_5DM30191.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:39 AM
TA_HHM18_5DM30194.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:39 AM
TA_HHM18_5DM30192.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:39 AM
TA_HHM18_5DM30193.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:40 AM
TA_HHM18_5DM30196.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:40 AM
TA_HHM18_5DM30197.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:40 AM
TA_HHM18_5DM30195.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:58 AM
TA_HHM18_5DM30199.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:58 AM
TA_HHM18_5DM30198.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:59 AM
TA_HHM18_5DM30200.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:37:59 AM
TA_HHM18_5DM30201.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:00 AM
TA_HHM18_5DM30203.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:00 AM
TA_HHM18_5DM30202.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:13 AM
TA_HHM18_5DM30206.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:13 AM
TA_HHM18_5DM30204.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:13 AM
TA_HHM18_5DM30205.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:13 AM
TA_HHM18_5DM30207.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:14 AM
TA_HHM18_5DM30210.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:14 AM
TA_HHM18_5DM30209.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:14 AM
TA_HHM18_5DM30208.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:15 AM
TA_HHM18_5DM30211.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:16 AM
TA_HHM18_5DM30213.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:16 AM
TA_HHM18_5DM30212.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:17 AM
TA_HHM18_5DM30216.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:17 AM
TA_HHM18_5DM30215.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:17 AM
TA_HHM18_5DM30214.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:18 AM
TA_HHM18_5DM30218.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:18 AM
TA_HHM18_5DM30217.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:19 AM
TA_HHM18_5DM30219.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:19 AM
TA_HHM18_5DM30220.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:19 AM
TA_HHM18_5DM30221.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:20 AM
TA_HHM18_5DM30222.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:20 AM
TA_HHM18_5DM30223.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:21 AM
TA_HHM18_5DM30225.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:21 AM
TA_HHM18_5DM30224.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:22 AM
TA_HHM18_5DM30227.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:22 AM
TA_HHM18_5DM30226.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:27 AM
TA_HHM18_5DM30228.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:27 AM
TA_HHM18_5DM30229.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:28 AM
TA_HHM18_5DM30231.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:28 AM
TA_HHM18_5DM30230.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:28 AM
TA_HHM18_5DM30232.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:29 AM
TA_HHM18_5DM30235.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:29 AM
TA_HHM18_5DM30233.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:29 AM
TA_HHM18_5DM30234.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:30 AM
TA_HHM18_5DM30236.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:30 AM
TA_HHM18_5DM30237.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:32 AM
TA_HHM18_5DM30240.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:32 AM
TA_HHM18_5DM30238.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:32 AM
TA_HHM18_5DM30239.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:33 AM
TA_HHM18_5DM30241.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:34 AM
TA_HHM18_5DM30242.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:35 AM
TA_HHM18_5DM30245.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:35 AM
TA_HHM18_5DM30243.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:35 AM
TA_HHM18_5DM30244.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:37 AM
TA_HHM18_5DM30246.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:38 AM
TA_HHM18_5DM30249.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:38 AM
TA_HHM18_5DM30247.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:38 AM
TA_HHM18_5DM30248.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:38 AM
TA_HHM18_5DM30250.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:40 AM
TA_HHM18_5DM30251.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:40 AM
TA_HHM18_5DM30253.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:40 AM
TA_HHM18_5DM30252.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:41 AM
TA_HHM18_5DM30255.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:41 AM
TA_HHM18_5DM30254.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:43 AM
TA_HHM18_5DM30257.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:43 AM
TA_HHM18_5DM30256.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:44 AM
TA_HHM18_5DM30258.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:44 AM
TA_HHM18_5DM30259.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:46 AM
TA_HHM18_5DM30262.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:46 AM
TA_HHM18_5DM30261.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:46 AM
TA_HHM18_5DM30260.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:47 AM
TA_HHM18_5DM30264.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:47 AM
TA_HHM18_5DM30265.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:47 AM
TA_HHM18_5DM30263.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:48 AM
TA_HHM18_5DM30267.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:48 AM
TA_HHM18_5DM30268.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:48 AM
TA_HHM18_5DM30266.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:58 AM
TA_HHM18_5DM30271.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:58 AM
TA_HHM18_5DM30270.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:58 AM
TA_HHM18_5DM30269.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:59 AM
TA_HHM18_5DM30273.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:38:59 AM
TA_HHM18_5DM30272.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:00 AM
TA_HHM18_5DM30274.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:01 AM
TA_HHM18_5DM30275.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:01 AM
TA_HHM18_5DM30277.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:01 AM
TA_HHM18_5DM30276.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:02 AM
TA_HHM18_5DM30278.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:02 AM
TA_HHM18_5DM30279.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:03 AM
TA_HHM18_5DM30280.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:03 AM
TA_HHM18_5DM30281.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:04 AM
TA_HHM18_5DM30282.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:04 AM
TA_HHM18_5DM30283.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:05 AM
TA_HHM18_5DM30284.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:05 AM
TA_HHM18_5DM30285.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:05 AM
TA_HHM18_5DM30286.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:07 AM
TA_HHM18_5DM30287.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:07 AM
TA_HHM18_5DM30291.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:07 AM
TA_HHM18_5DM30288.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:07 AM
TA_HHM18_5DM30290.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:07 AM
TA_HHM18_5DM30289.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:08 AM
TA_HHM18_5DM30292.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:09 AM
TA_HHM18_5DM30293.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:09 AM
TA_HHM18_5DM30294.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:10 AM
TA_HHM18_5DM30295.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:11 AM
TA_HHM18_5DM30296.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:11 AM
TA_HHM18_5DM30297.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:12 AM
TA_HHM18_5DM30298.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:12 AM
TA_HHM18_5DM30299.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:13 AM
TA_HHM18_5DM30300.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:14 AM
TA_HHM18_5DM30302.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:14 AM
TA_HHM18_5DM30303.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:14 AM
TA_HHM18_5DM30301.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:15 AM
TA_HHM18_5DM30304.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:16 AM
TA_HHM18_5DM30305.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:16 AM
TA_HHM18_5DM30306.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:19 AM
TA_HHM18_5DM30307.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:19 AM
TA_HHM18_5DM30309.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:19 AM
TA_HHM18_5DM30308.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:20 AM
TA_HHM18_5DM30310.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:21 AM
TA_HHM18_5DM30314.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:21 AM
TA_HHM18_5DM30312.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:21 AM
TA_HHM18_5DM30313.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:21 AM
TA_HHM18_5DM30311.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:22 AM
TA_HHM18_5DM30316.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:22 AM
TA_HHM18_5DM30317.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:22 AM
TA_HHM18_5DM30315.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:23 AM
TA_HHM18_5DM30319.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:23 AM
TA_HHM18_5DM30318.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:24 AM
TA_HHM18_5DM30320.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:24 AM
TA_HHM18_5DM30321.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:25 AM
TA_HHM18_5DM30322.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:26 AM
TA_HHM18_5DM30323.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:27 AM
TA_HHM18_5DM30325.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:27 AM
TA_HHM18_5DM30326.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:27 AM
TA_HHM18_5DM30324.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:28 AM
TA_HHM18_5DM30327.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:30 AM
TA_HHM18_5DM30330.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:30 AM
TA_HHM18_5DM30329.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:30 AM
TA_HHM18_5DM30328.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:31 AM
TA_HHM18_5DM30331.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:31 AM
TA_HHM18_5DM30332.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:32 AM
TA_HHM18_5DM30333.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:33 AM
TA_HHM18_5DM30334.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:33 AM
TA_HHM18_5DM30335.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:34 AM
TA_HHM18_5DM30336.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:34 AM
TA_HHM18_5DM30337.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:34 AM
TA_HHM18_5DM30338.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:34 AM
TA_HHM18_5DM30339.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:35 AM
TA_HHM18_5DM30340.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:35 AM
TA_HHM18_5DM30341.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:36 AM
TA_HHM18_5DM30342.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:36 AM
TA_HHM18_5DM30343.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:37 AM
TA_HHM18_5DM30344.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:37 AM
TA_HHM18_5DM30345.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:38 AM
TA_HHM18_5DM30346.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:39 AM
TA_HHM18_5DM30348.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:39 AM
TA_HHM18_5DM30347.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:40 AM
TA_HHM18_5DM30350.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:40 AM
TA_HHM18_5DM30349.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:41 AM
TA_HHM18_5DM30352.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:41 AM
TA_HHM18_5DM30351.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:42 AM
TA_HHM18_5DM30353.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:43 AM
TA_HHM18_5DM30356.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:43 AM
TA_HHM18_5DM30354.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:43 AM
TA_HHM18_5DM30355.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:45 AM
TA_HHM18_5DM30358.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:45 AM
TA_HHM18_5DM30357.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:46 AM
TA_HHM18_5DM30359.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:46 AM
TA_HHM18_5DM30361.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:46 AM
TA_HHM18_5DM30360.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:47 AM
TA_HHM18_5DM30362.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:47 AM
TA_HHM18_5DM30363.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:48 AM
TA_HHM18_5DM30364.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:49 AM
TA_HHM18_5DM30365.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:49 AM
TA_HHM18_5DM30366.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:50 AM
TA_HHM18_5DM30367.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:50 AM
TA_HHM18_5DM30368.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:51 AM
TA_HHM18_5DM30370.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:51 AM
TA_HHM18_5DM30369.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:52 AM
TA_HHM18_5DM30371.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:52 AM
TA_HHM18_5DM30372.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:53 AM
TA_HHM18_5DM30373.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:54 AM
TA_HHM18_5DM30377.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:54 AM
TA_HHM18_5DM30376.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:54 AM
TA_HHM18_5DM30374.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:54 AM
TA_HHM18_5DM30375.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:55 AM
TA_HHM18_5DM30378.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:55 AM
TA_HHM18_5DM30379.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:57 AM
TA_HHM18_5DM30381.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:57 AM
TA_HHM18_5DM30380.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:57 AM
TA_HHM18_5DM30382.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:58 AM
TA_HHM18_5DM30383.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:58 AM
TA_HHM18_5DM30384.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:59 AM
TA_HHM18_5DM30386.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:39:59 AM
TA_HHM18_5DM30385.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:00 AM
TA_HHM18_5DM30389.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:00 AM
TA_HHM18_5DM30387.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:00 AM
TA_HHM18_5DM30388.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:01 AM
TA_HHM18_5DM30392.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:01 AM
TA_HHM18_5DM30391.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:01 AM
TA_HHM18_5DM30390.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:02 AM
TA_HHM18_5DM30393.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:02 AM
TA_HHM18_5DM30394.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:03 AM
TA_HHM18_5DM30395.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:04 AM
TA_HHM18_5DM30396.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:04 AM
TA_HHM18_5DM30398.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:04 AM
TA_HHM18_5DM30397.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:05 AM
TA_HHM18_5DM30400.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:05 AM
TA_HHM18_5DM30399.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:06 AM
TA_HHM18_5DM30403.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:06 AM
TA_HHM18_5DM30402.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:06 AM
TA_HHM18_5DM30401.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:07 AM
TA_HHM18_5DM30404.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:08 AM
TA_HHM18_5DM30407.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:08 AM
TA_HHM18_5DM30405.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:08 AM
TA_HHM18_5DM30406.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:09 AM
TA_HHM18_5DM30408.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:09 AM
TA_HHM18_5DM30409.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:10 AM
TA_HHM18_5DM30410.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:10 AM
TA_HHM18_5DM30412.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:10 AM
TA_HHM18_5DM30411.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:11 AM
TA_HHM18_5DM30414.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:11 AM
TA_HHM18_5DM30413.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:12 AM
TA_HHM18_5DM30415.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:13 AM
TA_HHM18_5DM30417.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:13 AM
TA_HHM18_5DM30416.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:14 AM
TA_HHM18_5DM30419.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:14 AM
TA_HHM18_5DM30420.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:14 AM
TA_HHM18_5DM30418.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:15 AM
TA_HHM18_5DM30423.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:15 AM
TA_HHM18_5DM30421.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:15 AM
TA_HHM18_5DM30422.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:16 AM
TA_HHM18_5DM30426.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:16 AM
TA_HHM18_5DM30424.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:16 AM
TA_HHM18_5DM30425.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:18 AM
TA_HHM18_5DM30427.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:18 AM
TA_HHM18_5DM30428.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:19 AM
TA_HHM18_5DM30429.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:19 AM
TA_HHM18_5DM30431.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:19 AM
TA_HHM18_5DM30430.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:21 AM
TA_HHM18_5DM30433.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:21 AM
TA_HHM18_5DM30432.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:21 AM
TA_HHM18_5DM30434.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:22 AM
TA_HHM18_5DM30435.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:22 AM
TA_HHM18_5DM30436.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:23 AM
TA_HHM18_5DM30438.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:23 AM
TA_HHM18_5DM30439.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:23 AM
TA_HHM18_5DM30437.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:25 AM
TA_HHM18_5DM30440.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:26 AM
TA_HHM18_5DM30443.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:26 AM
TA_HHM18_5DM30441.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:26 AM
TA_HHM18_5DM30442.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:27 AM
TA_HHM18_5DM30444.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:27 AM
TA_HHM18_5DM30445.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:28 AM
TA_HHM18_5DM30446.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:29 AM
TA_HHM18_5DM30448.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:29 AM
TA_HHM18_5DM30447.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:29 AM
TA_HHM18_5DM30449.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:30 AM
TA_HHM18_5DM30451.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:30 AM
TA_HHM18_5DM30452.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:30 AM
TA_HHM18_5DM30450.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:31 AM
TA_HHM18_5DM30454.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:31 AM
TA_HHM18_5DM30453.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:32 AM
TA_HHM18_5DM30455.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:32 AM
TA_HHM18_5DM30456.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:33 AM
TA_HHM18_5DM30457.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:33 AM
TA_HHM18_5DM30460.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:33 AM
TA_HHM18_5DM30458.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:33 AM
TA_HHM18_5DM30459.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:34 AM
TA_HHM18_5DM30461.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:34 AM
TA_HHM18_5DM30462.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:36 AM
TA_HHM18_5DM30463.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:37 AM
TA_HHM18_5DM30465.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:37 AM
TA_HHM18_5DM30464.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:38 AM
TA_HHM18_5DM30467.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:38 AM
TA_HHM18_5DM30466.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:39 AM
TA_HHM18_5DM30468.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:39 AM
TA_HHM18_5DM30469.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:40 AM
TA_HHM18_5DM30470.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:40 AM
TA_HHM18_5DM30471.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:41 AM
TA_HHM18_5DM30472.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:41 AM
TA_HHM18_5DM30473.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:43 AM
TA_HHM18_5DM30474.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:44 AM
TA_HHM18_5DM30475.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:45 AM
TA_HHM18_5DM30477.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:45 AM
TA_HHM18_5DM30476.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:46 AM
TA_HHM18_5DM30478.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:48 AM
TA_HHM18_5DM30480.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:48 AM
TA_HHM18_5DM30479.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:49 AM
TA_HHM18_5DM30481.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:50 AM
TA_HHM18_5DM30482.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:51 AM
TA_HHM18_5DM30484.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:51 AM
TA_HHM18_5DM30483.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:52 AM
TA_HHM18_5DM30486.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:52 AM
TA_HHM18_5DM30487.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:52 AM
TA_HHM18_5DM30485.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:53 AM
TA_HHM18_5DM30488.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:53 AM
TA_HHM18_5DM30489.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:54 AM
TA_HHM18_5DM30490.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:55 AM
TA_HHM18_5DM30491.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:55 AM
TA_HHM18_5DM30493.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:55 AM
TA_HHM18_5DM30492.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:56 AM
TA_HHM18_5DM30495.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:56 AM
TA_HHM18_5DM30496.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:56 AM
TA_HHM18_5DM30494.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:57 AM
TA_HHM18_5DM30497.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:57 AM
TA_HHM18_5DM30498.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:40:58 AM
TA_HHM18_5DM30499.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:01 AM
TA_HHM18_5DM30500.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:01 AM
TA_HHM18_5DM30501.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:02 AM
TA_HHM18_5DM30502.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:02 AM
TA_HHM18_5DM30503.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:03 AM
TA_HHM18_5DM30504.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:04 AM
TA_HHM18_5DM30507.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:04 AM
TA_HHM18_5DM30505.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:04 AM
TA_HHM18_5DM30506.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:05 AM
TA_HHM18_5DM30509.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:05 AM
TA_HHM18_5DM30508.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:06 AM
TA_HHM18_5DM30510.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:06 AM
TA_HHM18_5DM30511.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:06 AM
TA_HHM18_5DM30512.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:06 AM
TA_HHM18_5DM30513.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:07 AM
TA_HHM18_5DM30514.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:07 AM
TA_HHM18_5DM30515.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:07 AM
TA_HHM18_5DM30516.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:08 AM
TA_HHM18_5DM30517.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:08 AM
TA_HHM18_5DM30518.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:09 AM
TA_HHM18_5DM30519.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:09 AM
TA_HHM18_5DM30520.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:10 AM
TA_HHM18_5DM30524.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:10 AM
TA_HHM18_5DM30521.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:10 AM
TA_HHM18_5DM30522.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:10 AM
TA_HHM18_5DM30523.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:11 AM
TA_HHM18_5DM30527.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:11 AM
TA_HHM18_5DM30525.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:11 AM
TA_HHM18_5DM30526.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:12 AM
TA_HHM18_5DM30528.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:13 AM
TA_HHM18_5DM30530.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:13 AM
TA_HHM18_5DM30529.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:14 AM
TA_HHM18_5DM30532.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:14 AM
TA_HHM18_5DM30531.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:15 AM
TA_HHM18_5DM30534.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:15 AM
TA_HHM18_5DM30533.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:16 AM
TA_HHM18_5DM30535.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:16 AM
TA_HHM18_5DM30536.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:17 AM
TA_HHM18_5DM30538.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:17 AM
TA_HHM18_5DM30537.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:18 AM
TA_HHM18_5DM30539.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:19 AM
TA_HHM18_5DM30540.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:19 AM
TA_HHM18_5DM30541.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:21 AM
TA_HHM18_5DM30542.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:21 AM
TA_HHM18_5DM30543.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:22 AM
TA_HHM18_5DM30545.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:22 AM
TA_HHM18_5DM30544.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:23 AM
TA_HHM18_5DM30546.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:24 AM
TA_HHM18_5DM30547.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:24 AM
TA_HHM18_5DM30548.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:25 AM
TA_HHM18_5DM30549.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:26 AM
TA_HHM18_5DM30551.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:26 AM
TA_HHM18_5DM30550.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:27 AM
TA_HHM18_5DM30552.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:28 AM
TA_HHM18_5DM30554.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:28 AM
TA_HHM18_5DM30555.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:28 AM
TA_HHM18_5DM30553.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:29 AM
TA_HHM18_5DM30556.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:29 AM
TA_HHM18_5DM30557.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:30 AM
TA_HHM18_5DM30559.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:30 AM
TA_HHM18_5DM30558.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:31 AM
TA_HHM18_5DM30560.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:33 AM
TA_HHM18_5DM30562.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:33 AM
TA_HHM18_5DM30561.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:34 AM
TA_HHM18_5DM30564.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:34 AM
TA_HHM18_5DM30563.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:36 AM
TA_HHM18_5DM30565.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:36 AM
TA_HHM18_5DM30566.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:36 AM
TA_HHM18_5DM30567.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:37 AM
TA_HHM18_5DM30568.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:37 AM
TA_HHM18_5DM30570.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:37 AM
TA_HHM18_5DM30569.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:38 AM
TA_HHM18_5DM30571.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:41 AM
TA_HHM18_5DM30572.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:42 AM
TA_HHM18_5DM30573.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:43 AM
TA_HHM18_5DM30574.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:43 AM
TA_HHM18_5DM30575.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:45 AM
TA_HHM18_5DM30577.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:45 AM
TA_HHM18_5DM30578.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:45 AM
TA_HHM18_5DM30579.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:45 AM
TA_HHM18_5DM30576.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:46 AM
TA_HHM18_5DM30580.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:47 AM
TA_HHM18_5DM30583.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:47 AM
TA_HHM18_5DM30581.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:47 AM
TA_HHM18_5DM30582.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:48 AM
TA_HHM18_5DM30584.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:49 AM
TA_HHM18_5DM30586.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:49 AM
TA_HHM18_5DM30585.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:49 AM
TA_HHM18_5DM30587.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:50 AM
TA_HHM18_5DM30588.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:50 AM
TA_HHM18_5DM30589.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:51 AM
TA_HHM18_5DM30590.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:52 AM
TA_HHM18_5DM30593.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:52 AM
TA_HHM18_5DM30591.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:52 AM
TA_HHM18_5DM30592.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:53 AM
TA_HHM18_5DM30595.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:53 AM
TA_HHM18_5DM30594.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:54 AM
TA_HHM18_5DM30596.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:54 AM
TA_HHM18_5DM30597.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:55 AM
TA_HHM18_5DM30598.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:56 AM
TA_HHM18_5DM30600.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:56 AM
TA_HHM18_5DM30599.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:57 AM
TA_HHM18_5DM30601.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:58 AM
TA_HHM18_5DM30602.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:58 AM
TA_HHM18_5DM30603.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:41:59 AM
TA_HHM18_5DM30604.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:00 AM
TA_HHM18_5DM30605.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:00 AM
TA_HHM18_5DM30606.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:04 AM
TA_HHM18_5DM30608.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:04 AM
TA_HHM18_5DM30607.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:05 AM
TA_HHM18_5DM30609.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:05 AM
TA_HHM18_5DM30610.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:06 AM
TA_HHM18_5DM30611.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:07 AM
TA_HHM18_5DM30613.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:07 AM
TA_HHM18_5DM30612.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:08 AM
TA_HHM18_5DM30614.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:08 AM
TA_HHM18_5DM30615.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:08 AM
TA_HHM18_5DM30616.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:08 AM
TA_HHM18_5DM30617.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:09 AM
TA_HHM18_5DM30619.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:09 AM
TA_HHM18_5DM30618.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:10 AM
TA_HHM18_5DM30623.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:10 AM
TA_HHM18_5DM30622.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:10 AM
TA_HHM18_5DM30621.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:10 AM
TA_HHM18_5DM30620.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:12 AM
TA_HHM18_5DM30625.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:12 AM
TA_HHM18_5DM30624.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:12 AM
TA_HHM18_5DM30626.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:13 AM
TA_HHM18_5DM30628.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:13 AM
TA_HHM18_5DM30629.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:13 AM
TA_HHM18_5DM30627.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:14 AM
TA_HHM18_5DM30630.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:15 AM
TA_HHM18_5DM30631.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:15 AM
TA_HHM18_5DM30633.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:15 AM
TA_HHM18_5DM30632.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:16 AM
TA_HHM18_5DM30634.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:16 AM
TA_HHM18_5DM30635.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:16 AM
TA_HHM18_5DM30636.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:18 AM
TA_HHM18_5DM30638.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:18 AM
TA_HHM18_5DM30639.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:18 AM
TA_HHM18_5DM30637.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:18 AM
TA_HHM18_5DM30640.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:19 AM
TA_HHM18_5DM30642.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:19 AM
TA_HHM18_5DM30641.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:20 AM
TA_HHM18_5DM30643.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:21 AM
TA_HHM18_5DM30646.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:21 AM
TA_HHM18_5DM30645.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:21 AM
TA_HHM18_5DM30644.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:21 AM
TA_HHM18_5DM30647.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:22 AM
TA_HHM18_5DM30648.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:22 AM
TA_HHM18_5DM30649.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:23 AM
TA_HHM18_5DM30652.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:23 AM
TA_HHM18_5DM30651.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:23 AM
TA_HHM18_5DM30650.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:24 AM
TA_HHM18_5DM30655.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:24 AM
TA_HHM18_5DM30654.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:24 AM
TA_HHM18_5DM30653.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:25 AM
TA_HHM18_5DM30656.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:26 AM
TA_HHM18_5DM30657.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:26 AM
TA_HHM18_5DM30658.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:27 AM
TA_HHM18_5DM30659.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:27 AM
TA_HHM18_5DM30660.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:28 AM
TA_HHM18_5DM30661.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:29 AM
TA_HHM18_5DM30663.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:29 AM
TA_HHM18_5DM30662.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:30 AM
TA_HHM18_5DM30664.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:30 AM
TA_HHM18_5DM30665.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:31 AM
TA_HHM18_5DM30667.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:31 AM
TA_HHM18_5DM30666.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:31 AM
TA_HHM18_5DM30668.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:32 AM
TA_HHM18_5DM30669.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:32 AM
TA_HHM18_5DM30670.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:32 AM
TA_HHM18_5DM30671.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:34 AM
TA_HHM18_5DM30673.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:34 AM
TA_HHM18_5DM30674.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:34 AM
TA_HHM18_5DM30672.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:35 AM
TA_HHM18_5DM30675.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:36 AM
TA_HHM18_5DM30676.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:39 AM
TA_HHM18_5DM30677.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:39 AM
TA_HHM18_5DM30678.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:40 AM
TA_HHM18_5DM30681.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:40 AM
TA_HHM18_5DM30679.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:40 AM
TA_HHM18_5DM30680.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:42 AM
TA_HHM18_5DM30682.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:43 AM
TA_HHM18_5DM30683.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:43 AM
TA_HHM18_5DM30684.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:44 AM
TA_HHM18_5DM30685.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:44 AM
TA_HHM18_5DM30686.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:46 AM
TA_HHM18_5DM30687.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:47 AM
TA_HHM18_5DM30690.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:47 AM
TA_HHM18_5DM30689.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:47 AM
TA_HHM18_5DM30688.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:48 AM
TA_HHM18_5DM30691.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:48 AM
TA_HHM18_5DM30693.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:48 AM
TA_HHM18_5DM30692.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:50 AM
TA_HHM18_5DM30694.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:50 AM
TA_HHM18_5DM30695.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:51 AM
TA_HHM18_5DM30696.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:52 AM
TA_HHM18_5DM30697.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:52 AM
TA_HHM18_5DM30698.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:53 AM
TA_HHM18_5DM30699.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:54 AM
TA_HHM18_5DM30700.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:54 AM
TA_HHM18_5DM30701.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:54 AM
TA_HHM18_5DM30702.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:55 AM
TA_HHM18_5DM30703.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:55 AM
TA_HHM18_5DM30704.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:56 AM
TA_HHM18_5DM30705.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:56 AM
TA_HHM18_5DM30706.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:57 AM
TA_HHM18_5DM30707.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:58 AM
TA_HHM18_5DM30710.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:58 AM
TA_HHM18_5DM30709.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:58 AM
TA_HHM18_5DM30711.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:58 AM
TA_HHM18_5DM30708.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:59 AM
TA_HHM18_5DM30713.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:42:59 AM
TA_HHM18_5DM30712.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:01 AM
TA_HHM18_5DM30714.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:01 AM
TA_HHM18_5DM30715.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:03 AM
TA_HHM18_5DM30718.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:03 AM
TA_HHM18_5DM30716.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:03 AM
TA_HHM18_5DM30717.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:04 AM
TA_HHM18_5DM30719.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:11 AM
TA_HHM18_5DM30722.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:11 AM
TA_HHM18_5DM30724.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:11 AM
TA_HHM18_5DM30720.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:11 AM
TA_HHM18_5DM30721.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:11 AM
TA_HHM18_5DM30723.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:12 AM
TA_HHM18_5DM30725.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:12 AM
TA_HHM18_5DM30726.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:21 AM
TA_HHM18_5DM30729.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:21 AM
TA_HHM18_5DM30730.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:21 AM
TA_HHM18_5DM30728.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:21 AM
TA_HHM18_5DM30727.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:23 AM
TA_HHM18_5DM30733.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:23 AM
TA_HHM18_5DM30732.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:23 AM
TA_HHM18_5DM30731.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:24 AM
TA_HHM18_5DM30734.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:24 AM
TA_HHM18_5DM30735.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:25 AM
TA_HHM18_5DM30736.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:25 AM
TA_HHM18_5DM30737.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:25 AM
TA_HHM18_5DM30738.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:26 AM
TA_HHM18_5DM30740.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:26 AM
TA_HHM18_5DM30741.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:26 AM
TA_HHM18_5DM30739.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:27 AM
TA_HHM18_5DM30742.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:27 AM
TA_HHM18_5DM30743.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:27 AM
TA_HHM18_5DM30744.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:28 AM
TA_HHM18_5DM30745.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:29 AM
TA_HHM18_5DM30746.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:29 AM
TA_HHM18_5DM30747.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:36 AM
TA_HHM18_5DM30749.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:36 AM
TA_HHM18_5DM30748.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:36 AM
TA_HHM18_5DM30750.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:37 AM
TA_HHM18_5DM30751.JPG
צומת מקסים 1
11/2/2018 6:43:37 AM
TA_HHM18_5DM30752.JPG