מרוץ המדרגות של חיפה 2018 / קו הסיום 1

5/4/2018 - 2254 photos

קו הסיום 1
5/4/2018 7:15:57 AM
LW_HSR18_0002.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:15:57 AM
LW_HSR18_0001.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:16:03 AM
LW_HSR18_0003.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:18 AM
LE_HSR18_0002.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:18 AM
LE_HSR18_0001.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:19 AM
LE_HSR18_0003.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:19 AM
LE_HSR18_0005.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:19 AM
LE_HSR18_0004.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:20 AM
LE_HSR18_0008.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:20 AM
LE_HSR18_0009.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:20 AM
LE_HSR18_0007.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:20 AM
LE_HSR18_0006.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:54 AM
LE_HSR18_0011.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:54 AM
LE_HSR18_0010.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:55 AM
LE_HSR18_0012.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:55 AM
LE_HSR18_0013.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:57 AM
LE_HSR18_0017.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:57 AM
LE_HSR18_0016.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:57 AM
LE_HSR18_0015.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:57 AM
LE_HSR18_0014.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:58 AM
LE_HSR18_0022.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:58 AM
LE_HSR18_0023.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:58 AM
LE_HSR18_0018.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:58 AM
LE_HSR18_0021.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:58 AM
LE_HSR18_0020.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:58 AM
LE_HSR18_0019.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:59 AM
LE_HSR18_0024.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:59 AM
LE_HSR18_0025.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:56:59 AM
LE_HSR18_0026.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:00 AM
LE_HSR18_0027.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:00 AM
LE_HSR18_0028.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:01 AM
LE_HSR18_0029.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:03 AM
LE_HSR18_0030.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:03 AM
LE_HSR18_0031.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:04 AM
LE_HSR18_0032.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:05 AM
LE_HSR18_0033.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:09 AM
LE_HSR18_0034.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:10 AM
LE_HSR18_0035.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:11 AM
LE_HSR18_0036.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:11 AM
LE_HSR18_0037.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:11 AM
LE_HSR18_0038.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:12 AM
LE_HSR18_0039.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:12 AM
LE_HSR18_0043.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:12 AM
LE_HSR18_0040.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:12 AM
LE_HSR18_0041.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:12 AM
LE_HSR18_0044.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:12 AM
LE_HSR18_0042.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:13 AM
LE_HSR18_0045.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:30 AM
LE_HSR18_0048.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:30 AM
LE_HSR18_0049.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:30 AM
LE_HSR18_0046.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:30 AM
LE_HSR18_0050.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:30 AM
LE_HSR18_0047.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:31 AM
LE_HSR18_0054.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:31 AM
LE_HSR18_0051.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:31 AM
LE_HSR18_0052.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:31 AM
LE_HSR18_0053.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:31 AM
LE_HSR18_0055.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:31 AM
LE_HSR18_0056.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:37 AM
LE_HSR18_0057.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:38 AM
LE_HSR18_0058.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:38 AM
LE_HSR18_0062.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:38 AM
LE_HSR18_0060.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:38 AM
LE_HSR18_0059.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:38 AM
LE_HSR18_0061.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:39 AM
LE_HSR18_0066.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:39 AM
LE_HSR18_0065.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:39 AM
LE_HSR18_0068.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:39 AM
LE_HSR18_0063.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:39 AM
LE_HSR18_0067.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:39 AM
LE_HSR18_0064.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:40 AM
LE_HSR18_0072.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:40 AM
LE_HSR18_0070.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:40 AM
LE_HSR18_0073.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:40 AM
LE_HSR18_0071.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:40 AM
LE_HSR18_0069.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:41 AM
LE_HSR18_0074.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:41 AM
LE_HSR18_0075.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:41 AM
LE_HSR18_0076.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:42 AM
LE_HSR18_0078.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:42 AM
LE_HSR18_0079.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:42 AM
LE_HSR18_0080.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:42 AM
LE_HSR18_0077.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:43 AM
LE_HSR18_0081.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:43 AM
LE_HSR18_0083.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:43 AM
LE_HSR18_0082.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:43 AM
LE_HSR18_0084.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:45 AM
LE_HSR18_0087.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:45 AM
LE_HSR18_0085.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:45 AM
LE_HSR18_0086.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:45 AM
LE_HSR18_0088.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:45 AM
LE_HSR18_0090.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:45 AM
LE_HSR18_0089.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:46 AM
LE_HSR18_0093.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:46 AM
LE_HSR18_0091.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:46 AM
LE_HSR18_0094.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:46 AM
LE_HSR18_0095.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:46 AM
LE_HSR18_0092.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:47 AM
LE_HSR18_0098.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:47 AM
LE_HSR18_0097.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:47 AM
LE_HSR18_0096.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:48 AM
LE_HSR18_0103.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:48 AM
LE_HSR18_0099.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:48 AM
LE_HSR18_0102.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:48 AM
LE_HSR18_0100.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:48 AM
LE_HSR18_0101.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:48 AM
LE_HSR18_0104.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:49 AM
LE_HSR18_0107.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:49 AM
LE_HSR18_0108.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:49 AM
LE_HSR18_0105.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:49 AM
LE_HSR18_0106.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:49 AM
LE_HSR18_0109.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:57:50 AM
LE_HSR18_0110.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:01 AM
LE_HSR18_0111.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:01 AM
LE_HSR18_0112.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:02 AM
LE_HSR18_0114.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:02 AM
LE_HSR18_0113.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:03 AM
LE_HSR18_0119.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:03 AM
LE_HSR18_0115.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:03 AM
LE_HSR18_0118.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:03 AM
LE_HSR18_0120.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:03 AM
LE_HSR18_0116.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:03 AM
LE_HSR18_0117.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:04 AM
LE_HSR18_0121.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:04 AM
LE_HSR18_0122.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:05 AM
LE_HSR18_0125.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:05 AM
LE_HSR18_0124.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:05 AM
LE_HSR18_0123.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:06 AM
LE_HSR18_0126.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:06 AM
LE_HSR18_0128.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:06 AM
LE_HSR18_0127.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:07 AM
LE_HSR18_0130.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:07 AM
LE_HSR18_0132.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:07 AM
LE_HSR18_0129.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:07 AM
LE_HSR18_0134.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:07 AM
LE_HSR18_0131.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:07 AM
LE_HSR18_0133.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:08 AM
LE_HSR18_0135.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:17 AM
LE_HSR18_0137.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:17 AM
LE_HSR18_0136.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:18 AM
LE_HSR18_0140.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:18 AM
LE_HSR18_0139.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:18 AM
LE_HSR18_0142.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:18 AM
LE_HSR18_0141.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:18 AM
LE_HSR18_0138.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:18 AM
LE_HSR18_0143.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:19 AM
LE_HSR18_0145.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:19 AM
LE_HSR18_0146.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:19 AM
LE_HSR18_0144.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:20 AM
LE_HSR18_0149.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:20 AM
LE_HSR18_0147.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:20 AM
LE_HSR18_0150.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:20 AM
LE_HSR18_0151.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:20 AM
LE_HSR18_0152.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:20 AM
LE_HSR18_0148.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:21 AM
LE_HSR18_0158.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:21 AM
LE_HSR18_0157.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:21 AM
LE_HSR18_0155.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:21 AM
LE_HSR18_0156.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:21 AM
LE_HSR18_0153.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:21 AM
LE_HSR18_0154.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:23 AM
LE_HSR18_0160.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:23 AM
LE_HSR18_0162.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:23 AM
LE_HSR18_0159.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:23 AM
LE_HSR18_0161.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:24 AM
LE_HSR18_0165.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:24 AM
LE_HSR18_0163.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:24 AM
LE_HSR18_0166.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:24 AM
LE_HSR18_0164.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:25 AM
LE_HSR18_0168.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:25 AM
LE_HSR18_0169.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:25 AM
LE_HSR18_0167.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:26 AM
LE_HSR18_0170.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:26 AM
LE_HSR18_0171.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:26 AM
LE_HSR18_0173.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:26 AM
LE_HSR18_0172.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:31 AM
LE_HSR18_0176.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:31 AM
LE_HSR18_0177.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:31 AM
LE_HSR18_0178.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:31 AM
LE_HSR18_0175.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:31 AM
LE_HSR18_0174.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:32 AM
LE_HSR18_0180.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:32 AM
LE_HSR18_0179.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:32 AM
LE_HSR18_0181.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:32 AM
LE_HSR18_0183.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:32 AM
LE_HSR18_0184.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:32 AM
LE_HSR18_0182.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:33 AM
LE_HSR18_0190.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:33 AM
LE_HSR18_0189.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:33 AM
LE_HSR18_0188.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:33 AM
LE_HSR18_0186.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:33 AM
LE_HSR18_0187.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:33 AM
LE_HSR18_0185.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:36 AM
LE_HSR18_0191.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:36 AM
LE_HSR18_0192.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:37 AM
LE_HSR18_0193.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:38 AM
LE_HSR18_0195.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:38 AM
LE_HSR18_0196.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:38 AM
LE_HSR18_0194.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:39 AM
LE_HSR18_0200.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:39 AM
LE_HSR18_0197.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:39 AM
LE_HSR18_0198.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:39 AM
LE_HSR18_0201.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:39 AM
LE_HSR18_0202.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:39 AM
LE_HSR18_0199.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:40 AM
LE_HSR18_0206.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:40 AM
LE_HSR18_0208.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:40 AM
LE_HSR18_0207.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:40 AM
LE_HSR18_0203.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:40 AM
LE_HSR18_0205.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:40 AM
LE_HSR18_0204.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:41 AM
LE_HSR18_0209.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:47 AM
LE_HSR18_0211.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:47 AM
LE_HSR18_0210.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:48 AM
LE_HSR18_0212.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:48 AM
LE_HSR18_0214.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:48 AM
LE_HSR18_0213.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:49 AM
LE_HSR18_0216.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:49 AM
LE_HSR18_0220.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:49 AM
LE_HSR18_0218.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:49 AM
LE_HSR18_0217.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:49 AM
LE_HSR18_0219.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:49 AM
LE_HSR18_0215.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:50 AM
LE_HSR18_0221.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:51 AM
LE_HSR18_0224.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:51 AM
LE_HSR18_0223.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:51 AM
LE_HSR18_0222.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:52 AM
LE_HSR18_0225.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:52 AM
LE_HSR18_0226.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:53 AM
LE_HSR18_0227.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:53 AM
LE_HSR18_0229.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:53 AM
LE_HSR18_0230.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:53 AM
LE_HSR18_0228.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:54 AM
LE_HSR18_0235.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:54 AM
LE_HSR18_0231.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:54 AM
LE_HSR18_0234.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:54 AM
LE_HSR18_0232.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:54 AM
LE_HSR18_0233.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:55 AM
LE_HSR18_0237.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:55 AM
LE_HSR18_0236.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:56 AM
LE_HSR18_0243.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:56 AM
LE_HSR18_0240.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:56 AM
LE_HSR18_0241.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:56 AM
LE_HSR18_0238.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:56 AM
LE_HSR18_0242.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:56 AM
LE_HSR18_0239.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:57 AM
LE_HSR18_0246.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:57 AM
LE_HSR18_0244.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:57 AM
LE_HSR18_0245.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:58 AM
LE_HSR18_0248.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:58 AM
LE_HSR18_0247.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:59 AM
LE_HSR18_0252.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:59 AM
LE_HSR18_0254.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:59 AM
LE_HSR18_0251.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:59 AM
LE_HSR18_0253.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:59 AM
LE_HSR18_0250.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:58:59 AM
LE_HSR18_0249.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:00 AM
LE_HSR18_0257.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:00 AM
LE_HSR18_0256.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:00 AM
LE_HSR18_0255.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:01 AM
LE_HSR18_0261.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:01 AM
LE_HSR18_0260.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:01 AM
LE_HSR18_0259.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:01 AM
LE_HSR18_0258.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:17 AM
LE_HSR18_0262.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:17 AM
LE_HSR18_0263.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:18 AM
LE_HSR18_0264.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:18 AM
LE_HSR18_0265.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:19 AM
LE_HSR18_0270.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:19 AM
LE_HSR18_0269.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:19 AM
LE_HSR18_0268.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:19 AM
LE_HSR18_0266.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:19 AM
LE_HSR18_0267.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:20 AM
LE_HSR18_0273.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:20 AM
LE_HSR18_0276.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:20 AM
LE_HSR18_0274.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:20 AM
LE_HSR18_0275.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:20 AM
LE_HSR18_0271.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:20 AM
LE_HSR18_0272.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:21 AM
LE_HSR18_0281.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:21 AM
LE_HSR18_0278.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:21 AM
LE_HSR18_0282.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:21 AM
LE_HSR18_0280.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:21 AM
LE_HSR18_0279.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:21 AM
LE_HSR18_0277.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:22 AM
LE_HSR18_0284.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:22 AM
LE_HSR18_0283.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:22 AM
LE_HSR18_0285.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:22 AM
LE_HSR18_0286.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:23 AM
LE_HSR18_0287.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:24 AM
LE_HSR18_0288.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:25 AM
LE_HSR18_0291.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:25 AM
LE_HSR18_0289.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:25 AM
LE_HSR18_0290.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:26 AM
LE_HSR18_0293.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:26 AM
LE_HSR18_0292.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:26 AM
LE_HSR18_0295.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:26 AM
LE_HSR18_0294.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:27 AM
LE_HSR18_0296.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:27 AM
LE_HSR18_0297.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:28 AM
LE_HSR18_0299.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:28 AM
LE_HSR18_0298.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:29 AM
LE_HSR18_0300.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:30 AM
LE_HSR18_0303.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:30 AM
LE_HSR18_0301.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:30 AM
LE_HSR18_0302.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:31 AM
LE_HSR18_0304.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:31 AM
LE_HSR18_0305.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:32 AM
LE_HSR18_0306.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:33 AM
LE_HSR18_0308.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:33 AM
LE_HSR18_0307.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:34 AM
LE_HSR18_0311.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:34 AM
LE_HSR18_0310.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:34 AM
LE_HSR18_0309.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:35 AM
LE_HSR18_0312.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:42 AM
LE_HSR18_0313.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:43 AM
LE_HSR18_0314.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:44 AM
LE_HSR18_0315.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:45 AM
LE_HSR18_0316.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:46 AM
LE_HSR18_0320.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:46 AM
LE_HSR18_0317.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:46 AM
LE_HSR18_0318.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:46 AM
LE_HSR18_0319.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:47 AM
LE_HSR18_0324.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:47 AM
LE_HSR18_0322.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:47 AM
LE_HSR18_0323.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:47 AM
LE_HSR18_0321.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:55 AM
LE_HSR18_0325.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:55 AM
LE_HSR18_0326.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:56 AM
LE_HSR18_0327.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:56 AM
LE_HSR18_0330.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:56 AM
LE_HSR18_0329.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:56 AM
LE_HSR18_0328.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:57 AM
LE_HSR18_0334.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:57 AM
LE_HSR18_0336.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:57 AM
LE_HSR18_0333.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:57 AM
LE_HSR18_0335.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:57 AM
LE_HSR18_0332.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:57 AM
LE_HSR18_0331.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:58 AM
LE_HSR18_0338.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:58 AM
LE_HSR18_0339.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:58 AM
LE_HSR18_0342.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:58 AM
LE_HSR18_0340.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:58 AM
LE_HSR18_0341.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:58 AM
LE_HSR18_0337.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:59 AM
LE_HSR18_0345.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:59 AM
LE_HSR18_0346.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:59 AM
LE_HSR18_0343.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 7:59:59 AM
LE_HSR18_0344.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:01 AM
LE_HSR18_0347.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:01 AM
LE_HSR18_0348.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:02 AM
LE_HSR18_0349.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:03 AM
LE_HSR18_0352.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:03 AM
LE_HSR18_0350.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:03 AM
LE_HSR18_0351.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:04 AM
LE_HSR18_0353.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:04 AM
LE_HSR18_0356.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:04 AM
LE_HSR18_0354.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:04 AM
LE_HSR18_0355.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:07 AM
LE_HSR18_0358.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:07 AM
LE_HSR18_0357.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:07 AM
LE_HSR18_0359.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:07 AM
LE_HSR18_0360.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:08 AM
LE_HSR18_0364.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:08 AM
LE_HSR18_0362.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:08 AM
LE_HSR18_0365.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:08 AM
LE_HSR18_0363.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:08 AM
LE_HSR18_0361.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:09 AM
LE_HSR18_0369.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:09 AM
LE_HSR18_0368.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:09 AM
LE_HSR18_0370.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:09 AM
LE_HSR18_0366.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:09 AM
LE_HSR18_0367.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:12 AM
LE_HSR18_0372.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:12 AM
LE_HSR18_0371.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:13 AM
LE_HSR18_0374.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:13 AM
LE_HSR18_0375.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:13 AM
LE_HSR18_0373.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:14 AM
LE_HSR18_0377.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:14 AM
LE_HSR18_0378.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:14 AM
LE_HSR18_0376.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:15 AM
LE_HSR18_0379.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:15 AM
LE_HSR18_0381.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:15 AM
LE_HSR18_0380.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:16 AM
LE_HSR18_0384.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:16 AM
LE_HSR18_0382.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:16 AM
LE_HSR18_0383.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:17 AM
LE_HSR18_0385.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:17 AM
LE_HSR18_0386.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:17 AM
LE_HSR18_0388.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:17 AM
LE_HSR18_0387.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:26 AM
LE_HSR18_0393.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:26 AM
LE_HSR18_0389.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:26 AM
LE_HSR18_0390.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:26 AM
LE_HSR18_0392.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:26 AM
LE_HSR18_0391.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:27 AM
LE_HSR18_0395.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:27 AM
LE_HSR18_0394.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:27 AM
LE_HSR18_0397.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:27 AM
LE_HSR18_0398.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:27 AM
LE_HSR18_0399.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:27 AM
LE_HSR18_0396.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:28 AM
LE_HSR18_0401.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:28 AM
LE_HSR18_0400.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:33 AM
LE_HSR18_0403.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:33 AM
LE_HSR18_0402.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:33 AM
LE_HSR18_0404.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:33 AM
LE_HSR18_0405.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:34 AM
LE_HSR18_0407.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:34 AM
LE_HSR18_0406.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:35 AM
LE_HSR18_0408.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:35 AM
LE_HSR18_0409.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:36 AM
LE_HSR18_0410.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:36 AM
LE_HSR18_0411.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:37 AM
LE_HSR18_0414.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:37 AM
LE_HSR18_0416.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:37 AM
LE_HSR18_0417.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:37 AM
LE_HSR18_0412.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:37 AM
LE_HSR18_0413.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:37 AM
LE_HSR18_0415.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:38 AM
LE_HSR18_0419.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:38 AM
LE_HSR18_0418.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:38 AM
LE_HSR18_0420.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:39 AM
LE_HSR18_0421.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:42 AM
LE_HSR18_0422.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:46 AM
LE_HSR18_0425.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:46 AM
LE_HSR18_0424.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:46 AM
LE_HSR18_0423.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:46 AM
LE_HSR18_0426.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:52 AM
LE_HSR18_0427.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:53 AM
LE_HSR18_0428.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:54 AM
LE_HSR18_0429.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:55 AM
LE_HSR18_0432.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:55 AM
LE_HSR18_0431.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:55 AM
LE_HSR18_0430.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:56 AM
LE_HSR18_0433.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:00:56 AM
LE_HSR18_0434.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:01 AM
LE_HSR18_0435.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:02 AM
LE_HSR18_0437.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:02 AM
LE_HSR18_0438.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:02 AM
LE_HSR18_0436.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:02 AM
LE_HSR18_0439.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:03 AM
LE_HSR18_0440.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:03 AM
LE_HSR18_0441.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:04 AM
LE_HSR18_0443.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:04 AM
LE_HSR18_0444.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:04 AM
LE_HSR18_0442.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:05 AM
LE_HSR18_0445.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:05 AM
LE_HSR18_0448.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:05 AM
LE_HSR18_0446.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:05 AM
LE_HSR18_0449.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:05 AM
LE_HSR18_0447.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:05 AM
LE_HSR18_0450.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:06 AM
LE_HSR18_0452.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:06 AM
LE_HSR18_0455.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:06 AM
LE_HSR18_0451.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:06 AM
LE_HSR18_0454.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:06 AM
LE_HSR18_0453.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:10 AM
LE_HSR18_0456.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:11 AM
LE_HSR18_0457.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:12 AM
LE_HSR18_0458.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:12 AM
LE_HSR18_0459.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:12 AM
LE_HSR18_0460.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:13 AM
LE_HSR18_0461.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:14 AM
LE_HSR18_0462.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:14 AM
LE_HSR18_0463.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:14 AM
LE_HSR18_0464.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:15 AM
LE_HSR18_0465.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:15 AM
LE_HSR18_0466.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:16 AM
LE_HSR18_0468.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:16 AM
LE_HSR18_0467.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:17 AM
LE_HSR18_0470.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:17 AM
LE_HSR18_0469.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:17 AM
LE_HSR18_0471.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:18 AM
LE_HSR18_0472.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:19 AM
LE_HSR18_0474.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:19 AM
LE_HSR18_0475.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:19 AM
LE_HSR18_0473.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:20 AM
LE_HSR18_0478.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:20 AM
LE_HSR18_0477.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:20 AM
LE_HSR18_0476.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:21 AM
LE_HSR18_0479.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:27 AM
LE_HSR18_0481.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:27 AM
LE_HSR18_0480.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:28 AM
LE_HSR18_0482.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:28 AM
LE_HSR18_0485.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:28 AM
LE_HSR18_0484.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:28 AM
LE_HSR18_0483.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:29 AM
LE_HSR18_0487.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:29 AM
LE_HSR18_0488.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:29 AM
LE_HSR18_0486.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:30 AM
LE_HSR18_0491.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:30 AM
LE_HSR18_0489.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:30 AM
LE_HSR18_0490.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:34 AM
LE_HSR18_0492.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:35 AM
LE_HSR18_0493.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:36 AM
LE_HSR18_0494.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:37 AM
LE_HSR18_0496.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:37 AM
LE_HSR18_0495.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:37 AM
LE_HSR18_0497.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:38 AM
LE_HSR18_0498.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:38 AM
LE_HSR18_0500.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:38 AM
LE_HSR18_0499.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:39 AM
LE_HSR18_0501.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:39 AM
LE_HSR18_0502.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:39 AM
LE_HSR18_0503.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:40 AM
LE_HSR18_0506.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:40 AM
LE_HSR18_0504.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:40 AM
LE_HSR18_0507.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:40 AM
LE_HSR18_0505.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:47 AM
LE_HSR18_0508.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:48 AM
LE_HSR18_0509.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:49 AM
LE_HSR18_0511.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:49 AM
LE_HSR18_0513.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:49 AM
LE_HSR18_0512.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:49 AM
LE_HSR18_0510.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:50 AM
LE_HSR18_0517.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:50 AM
LE_HSR18_0518.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:50 AM
LE_HSR18_0515.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:50 AM
LE_HSR18_0516.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:50 AM
LE_HSR18_0514.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:50 AM
LE_HSR18_0519.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:50 AM
LE_HSR18_0520.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:51 AM
LE_HSR18_0525.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:51 AM
LE_HSR18_0523.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:51 AM
LE_HSR18_0521.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:51 AM
LE_HSR18_0524.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:51 AM
LE_HSR18_0526.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:51 AM
LE_HSR18_0522.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:52 AM
LE_HSR18_0527.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:53 AM
LE_HSR18_0528.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:54 AM
LE_HSR18_0529.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:55 AM
LE_HSR18_0533.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:55 AM
LE_HSR18_0530.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:55 AM
LE_HSR18_0534.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:55 AM
LE_HSR18_0535.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:55 AM
LE_HSR18_0532.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:55 AM
LE_HSR18_0531.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:56 AM
LE_HSR18_0537.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:56 AM
LE_HSR18_0536.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:56 AM
LE_HSR18_0538.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:57 AM
LE_HSR18_0539.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:58 AM
LE_HSR18_0542.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:58 AM
LE_HSR18_0543.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:58 AM
LE_HSR18_0541.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:58 AM
LE_HSR18_0540.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:59 AM
LE_HSR18_0545.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:01:59 AM
LE_HSR18_0544.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:00 AM
LE_HSR18_0548.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:00 AM
LE_HSR18_0546.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:00 AM
LE_HSR18_0547.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:01 AM
LE_HSR18_0549.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:02 AM
LE_HSR18_0550.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:02 AM
LE_HSR18_0551.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:04 AM
LE_HSR18_0552.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:05 AM
LE_HSR18_0553.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:07 AM
LE_HSR18_0554.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:08 AM
LE_HSR18_0556.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:08 AM
LE_HSR18_0555.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:09 AM
LE_HSR18_0558.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:09 AM
LE_HSR18_0557.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:09 AM
LE_HSR18_0559.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:10 AM
LE_HSR18_0561.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:10 AM
LE_HSR18_0560.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:11 AM
LE_HSR18_0562.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:12 AM
LE_HSR18_0564.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:12 AM
LE_HSR18_0563.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:13 AM
LE_HSR18_0565.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:13 AM
LE_HSR18_0566.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:14 AM
LE_HSR18_0568.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:14 AM
LE_HSR18_0567.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:15 AM
LE_HSR18_0569.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:15 AM
LE_HSR18_0574.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:15 AM
LE_HSR18_0570.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:15 AM
LE_HSR18_0572.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:15 AM
LE_HSR18_0573.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:15 AM
LE_HSR18_0571.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:16 AM
LE_HSR18_0576.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:16 AM
LE_HSR18_0575.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:18 AM
LE_HSR18_0577.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:18 AM
LE_HSR18_0578.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:19 AM
LE_HSR18_0580.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:19 AM
LE_HSR18_0579.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:20 AM
LE_HSR18_0581.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:21 AM
LE_HSR18_0582.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:21 AM
LE_HSR18_0583.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:21 AM
LE_HSR18_0584.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:21 AM
LE_HSR18_0585.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:23 AM
LE_HSR18_0586.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:23 AM
LE_HSR18_0587.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:24 AM
LE_HSR18_0588.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:24 AM
LE_HSR18_0590.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:24 AM
LE_HSR18_0589.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:26 AM
LE_HSR18_0591.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:27 AM
LE_HSR18_0594.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:27 AM
LE_HSR18_0592.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:27 AM
LE_HSR18_0593.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:28 AM
LE_HSR18_0596.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:28 AM
LE_HSR18_0595.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:29 AM
LE_HSR18_0599.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:29 AM
LE_HSR18_0597.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:29 AM
LE_HSR18_0598.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:30 AM
LE_HSR18_0602.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:30 AM
LE_HSR18_0600.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:30 AM
LE_HSR18_0601.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:30 AM
LE_HSR18_0603.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:35 AM
LE_HSR18_0604.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:36 AM
LE_HSR18_0605.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:37 AM
LE_HSR18_0606.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:38 AM
LE_HSR18_0609.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:38 AM
LE_HSR18_0607.JPG
קו הסיום 1
5/4/2018 8:02:38 AM
LE_HSR18_0610.JPG