מרוץ המדרגות של חיפה 2018 / מדרגות שפינוזה

5/4/2018 - 1455 photos

מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:20 AM
LW_HSR18_0005.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:20 AM
LW_HSR18_0004.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:21 AM
LW_HSR18_0006.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:21 AM
LW_HSR18_0007.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:28 AM
LW_HSR18_0008.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:37 AM
LW_HSR18_0009.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:37 AM
LW_HSR18_0011.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:43:37 AM
LW_HSR18_0010.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:01 AM
LW_HSR18_0012.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:01 AM
LW_HSR18_0013.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:02 AM
LW_HSR18_0015.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:02 AM
LW_HSR18_0014.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:17 AM
LW_HSR18_0016.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:25 AM
LW_HSR18_0017.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:26 AM
LW_HSR18_0018.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:27 AM
LW_HSR18_0020.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:27 AM
LW_HSR18_0019.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:28 AM
LW_HSR18_0022.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:28 AM
LW_HSR18_0021.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:31 AM
LW_HSR18_0023.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:39 AM
LW_HSR18_0024.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:44:39 AM
LW_HSR18_0025.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:05 AM
LW_HSR18_0028.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:05 AM
LW_HSR18_0029.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:05 AM
LW_HSR18_0027.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:05 AM
LW_HSR18_0026.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:14 AM
LW_HSR18_0030.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:16 AM
LW_HSR18_0033.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:16 AM
LW_HSR18_0032.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:16 AM
LW_HSR18_0031.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:17 AM
LW_HSR18_0034.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:17 AM
LW_HSR18_0035.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:18 AM
LW_HSR18_0036.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:18 AM
LW_HSR18_0037.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:27 AM
LW_HSR18_0038.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:27 AM
LW_HSR18_0039.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:29 AM
LW_HSR18_0041.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:29 AM
LW_HSR18_0040.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:43 AM
LW_HSR18_0042.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:47 AM
LW_HSR18_0044.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:46:47 AM
LW_HSR18_0043.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:05 AM
LW_HSR18_0045.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:06 AM
LW_HSR18_0047.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:06 AM
LW_HSR18_0046.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:12 AM
LW_HSR18_0049.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:12 AM
LW_HSR18_0048.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:13 AM
LW_HSR18_0051.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:13 AM
LW_HSR18_0050.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:16 AM
LW_HSR18_0052.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:17 AM
LW_HSR18_0054.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:17 AM
LW_HSR18_0053.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:25 AM
LW_HSR18_0056.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:25 AM
LW_HSR18_0055.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:30 AM
LW_HSR18_0057.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:30 AM
LW_HSR18_0058.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:31 AM
LW_HSR18_0059.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:33 AM
LW_HSR18_0060.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:47:33 AM
LW_HSR18_0061.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:04 AM
LW_HSR18_0062.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:05 AM
LW_HSR18_0064.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:05 AM
LW_HSR18_0063.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:06 AM
LW_HSR18_0065.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:09 AM
LW_HSR18_0067.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:09 AM
LW_HSR18_0066.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:15 AM
LW_HSR18_0068.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:15 AM
LW_HSR18_0069.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:16 AM
LW_HSR18_0070.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:17 AM
LW_HSR18_0072.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:17 AM
LW_HSR18_0071.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:18 AM
LW_HSR18_0073.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:18 AM
LW_HSR18_0075.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:18 AM
LW_HSR18_0074.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:21 AM
LW_HSR18_0076.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:21 AM
LW_HSR18_0077.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:24 AM
LW_HSR18_0078.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:25 AM
LW_HSR18_0079.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:26 AM
LW_HSR18_0080.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:26 AM
LW_HSR18_0081.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:27 AM
LW_HSR18_0082.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:27 AM
LW_HSR18_0083.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:30 AM
LW_HSR18_0084.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:33 AM
LW_HSR18_0085.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:34 AM
LW_HSR18_0086.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:35 AM
LW_HSR18_0088.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:35 AM
LW_HSR18_0087.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:37 AM
LW_HSR18_0089.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:37 AM
LW_HSR18_0090.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:38 AM
LW_HSR18_0091.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:39 AM
LW_HSR18_0092.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:43 AM
LW_HSR18_0093.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:44 AM
LW_HSR18_0094.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:44 AM
LW_HSR18_0095.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:46 AM
LW_HSR18_0096.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:46 AM
LW_HSR18_0097.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:49 AM
LW_HSR18_0099.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:49 AM
LW_HSR18_0098.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:49 AM
LW_HSR18_0100.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:52 AM
LW_HSR18_0101.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:53 AM
LW_HSR18_0102.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:53 AM
LW_HSR18_0103.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:54 AM
LW_HSR18_0104.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:48:54 AM
LW_HSR18_0105.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:00 AM
LW_HSR18_0106.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:00 AM
LW_HSR18_0107.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:01 AM
LW_HSR18_0108.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:04 AM
LW_HSR18_0110.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:04 AM
LW_HSR18_0109.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:05 AM
LW_HSR18_0111.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:05 AM
LW_HSR18_0112.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:06 AM
LW_HSR18_0113.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:06 AM
LW_HSR18_0114.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:09 AM
LW_HSR18_0115.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:10 AM
LW_HSR18_0116.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:11 AM
LW_HSR18_0117.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:11 AM
LW_HSR18_0118.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:15 AM
LW_HSR18_0119.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:15 AM
LW_HSR18_0120.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:17 AM
LW_HSR18_0121.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:18 AM
LW_HSR18_0122.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:19 AM
LW_HSR18_0123.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:19 AM
LW_HSR18_0124.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:26 AM
LW_HSR18_0126.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:26 AM
LW_HSR18_0125.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:26 AM
LW_HSR18_0127.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:27 AM
LW_HSR18_0128.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:27 AM
LW_HSR18_0129.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:28 AM
LW_HSR18_0131.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:28 AM
LW_HSR18_0130.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:29 AM
LW_HSR18_0133.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:29 AM
LW_HSR18_0132.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:33 AM
LW_HSR18_0135.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:33 AM
LW_HSR18_0134.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:34 AM
LW_HSR18_0136.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:35 AM
LW_HSR18_0137.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:35 AM
LW_HSR18_0138.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:36 AM
LW_HSR18_0140.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:36 AM
LW_HSR18_0139.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:37 AM
LW_HSR18_0141.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:38 AM
LW_HSR18_0143.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:38 AM
LW_HSR18_0142.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:44 AM
LW_HSR18_0144.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:44 AM
LW_HSR18_0145.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:51 AM
LW_HSR18_0146.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:51 AM
LW_HSR18_0147.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:52 AM
LW_HSR18_0148.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:52 AM
LW_HSR18_0149.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:52 AM
LW_HSR18_0150.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:53 AM
LW_HSR18_0152.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:53 AM
LW_HSR18_0151.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:55 AM
LW_HSR18_0153.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:57 AM
LW_HSR18_0155.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:57 AM
LW_HSR18_0154.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:49:59 AM
LW_HSR18_0156.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:00 AM
LW_HSR18_0157.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:01 AM
LW_HSR18_0158.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:02 AM
LW_HSR18_0159.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:03 AM
LW_HSR18_0160.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:12 AM
LW_HSR18_0161.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:12 AM
LW_HSR18_0162.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:13 AM
LW_HSR18_0163.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:13 AM
LW_HSR18_0164.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:16 AM
LW_HSR18_0165.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:19 AM
LW_HSR18_0166.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:20 AM
LW_HSR18_0167.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:21 AM
LW_HSR18_0168.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:22 AM
LW_HSR18_0169.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:22 AM
LW_HSR18_0170.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:24 AM
LW_HSR18_0171.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:24 AM
LW_HSR18_0172.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:27 AM
LW_HSR18_0174.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:27 AM
LW_HSR18_0173.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:28 AM
LW_HSR18_0175.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:29 AM
LW_HSR18_0177.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:29 AM
LW_HSR18_0176.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:30 AM
LW_HSR18_0178.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:30 AM
LW_HSR18_0179.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:32 AM
LW_HSR18_0180.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:32 AM
LW_HSR18_0181.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:35 AM
LW_HSR18_0183.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:35 AM
LW_HSR18_0182.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:36 AM
LW_HSR18_0185.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:36 AM
LW_HSR18_0184.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:37 AM
LW_HSR18_0186.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:37 AM
LW_HSR18_0187.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:38 AM
LW_HSR18_0188.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:38 AM
LW_HSR18_0189.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:40 AM
LW_HSR18_0191.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:40 AM
LW_HSR18_0190.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:41 AM
LW_HSR18_0193.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:41 AM
LW_HSR18_0192.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:47 AM
LW_HSR18_0194.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:48 AM
LW_HSR18_0195.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:50 AM
LW_HSR18_0197.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:50 AM
LW_HSR18_0196.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:54 AM
LW_HSR18_0199.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:54 AM
LW_HSR18_0198.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:55 AM
LW_HSR18_0201.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:55 AM
LW_HSR18_0200.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:56 AM
LW_HSR18_0202.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:56 AM
LW_HSR18_0203.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:57 AM
LW_HSR18_0205.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:57 AM
LW_HSR18_0204.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:50:59 AM
LW_HSR18_0206.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:00 AM
LW_HSR18_0207.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:03 AM
LW_HSR18_0208.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:04 AM
LW_HSR18_0209.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:08 AM
LW_HSR18_0211.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:08 AM
LW_HSR18_0210.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:11 AM
LW_HSR18_0212.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:11 AM
LW_HSR18_0213.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:12 AM
LW_HSR18_0214.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:12 AM
LW_HSR18_0215.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:13 AM
LW_HSR18_0217.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:13 AM
LW_HSR18_0216.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:14 AM
LW_HSR18_0219.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:14 AM
LW_HSR18_0218.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:15 AM
LW_HSR18_0220.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:15 AM
LW_HSR18_0221.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:16 AM
LW_HSR18_0222.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:16 AM
LW_HSR18_0223.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:17 AM
LW_HSR18_0225.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:17 AM
LW_HSR18_0224.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:18 AM
LW_HSR18_0226.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:19 AM
LW_HSR18_0227.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:22 AM
LW_HSR18_0228.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:23 AM
LW_HSR18_0229.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:24 AM
LW_HSR18_0230.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:25 AM
LW_HSR18_0231.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:25 AM
LW_HSR18_0232.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:26 AM
LW_HSR18_0233.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:27 AM
LW_HSR18_0234.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:34 AM
LW_HSR18_0235.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:35 AM
LW_HSR18_0236.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:35 AM
LW_HSR18_0237.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:35 AM
LW_HSR18_0238.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:36 AM
LW_HSR18_0239.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:39 AM
LW_HSR18_0240.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:40 AM
LW_HSR18_0242.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:40 AM
LW_HSR18_0241.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:44 AM
LW_HSR18_0244.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:44 AM
LW_HSR18_0243.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:45 AM
LW_HSR18_0245.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:45 AM
LW_HSR18_0246.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:47 AM
LW_HSR18_0247.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:47 AM
LW_HSR18_0248.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:48 AM
LW_HSR18_0249.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:48 AM
LW_HSR18_0250.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:49 AM
LW_HSR18_0252.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:49 AM
LW_HSR18_0251.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:50 AM
LW_HSR18_0254.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:50 AM
LW_HSR18_0253.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:51 AM
LW_HSR18_0256.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:51 AM
LW_HSR18_0255.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:53 AM
LW_HSR18_0258.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:53 AM
LW_HSR18_0257.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:55 AM
LW_HSR18_0259.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:57 AM
LW_HSR18_0261.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:57 AM
LW_HSR18_0260.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:59 AM
LW_HSR18_0263.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:51:59 AM
LW_HSR18_0262.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:00 AM
LW_HSR18_0265.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:00 AM
LW_HSR18_0264.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:01 AM
LW_HSR18_0266.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:01 AM
LW_HSR18_0267.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:05 AM
LW_HSR18_0270.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:05 AM
LW_HSR18_0269.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:05 AM
LW_HSR18_0268.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:06 AM
LW_HSR18_0271.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:07 AM
LW_HSR18_0272.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:08 AM
LW_HSR18_0273.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:11 AM
LW_HSR18_0275.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:11 AM
LW_HSR18_0274.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:12 AM
LW_HSR18_0277.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:12 AM
LW_HSR18_0276.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:13 AM
LW_HSR18_0279.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:13 AM
LW_HSR18_0278.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:15 AM
LW_HSR18_0281.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:15 AM
LW_HSR18_0280.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:16 AM
LW_HSR18_0283.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:16 AM
LW_HSR18_0282.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:24 AM
LW_HSR18_0285.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:24 AM
LW_HSR18_0284.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:26 AM
LW_HSR18_0286.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:26 AM
LW_HSR18_0287.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:27 AM
LW_HSR18_0288.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:27 AM
LW_HSR18_0289.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:28 AM
LW_HSR18_0290.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:29 AM
LW_HSR18_0291.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:30 AM
LW_HSR18_0292.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:36 AM
LW_HSR18_0293.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:36 AM
LW_HSR18_0294.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:37 AM
LW_HSR18_0296.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:37 AM
LW_HSR18_0295.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:39 AM
LW_HSR18_0297.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:39 AM
LW_HSR18_0298.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:41 AM
LW_HSR18_0299.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:41 AM
LW_HSR18_0300.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:42 AM
LW_HSR18_0302.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:42 AM
LW_HSR18_0301.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:45 AM
LW_HSR18_0303.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:46 AM
LW_HSR18_0304.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:47 AM
LW_HSR18_0306.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:47 AM
LW_HSR18_0305.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:48 AM
LW_HSR18_0307.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:49 AM
LW_HSR18_0309.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:49 AM
LW_HSR18_0308.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:51 AM
LW_HSR18_0311.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:51 AM
LW_HSR18_0310.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:57 AM
LW_HSR18_0312.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:57 AM
LW_HSR18_0313.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:52:59 AM
LW_HSR18_0314.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:01 AM
LW_HSR18_0316.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:01 AM
LW_HSR18_0315.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:08 AM
LW_HSR18_0317.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:09 AM
LW_HSR18_0318.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:09 AM
LW_HSR18_0319.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:10 AM
LW_HSR18_0320.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:11 AM
LW_HSR18_0322.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:11 AM
LW_HSR18_0321.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:13 AM
LW_HSR18_0324.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:13 AM
LW_HSR18_0323.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:14 AM
LW_HSR18_0326.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:14 AM
LW_HSR18_0325.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:15 AM
LW_HSR18_0327.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:17 AM
LW_HSR18_0329.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:17 AM
LW_HSR18_0328.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:18 AM
LW_HSR18_0331.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:18 AM
LW_HSR18_0330.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:19 AM
LW_HSR18_0333.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:19 AM
LW_HSR18_0332.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:21 AM
LW_HSR18_0335.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:21 AM
LW_HSR18_0334.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:25 AM
LW_HSR18_0337.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:25 AM
LW_HSR18_0336.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:26 AM
LW_HSR18_0338.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:26 AM
LW_HSR18_0339.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:27 AM
LW_HSR18_0340.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:28 AM
LW_HSR18_0341.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:29 AM
LW_HSR18_0342.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:29 AM
LW_HSR18_0343.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:30 AM
LW_HSR18_0344.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:30 AM
LW_HSR18_0345.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:31 AM
LW_HSR18_0346.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:31 AM
LW_HSR18_0347.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:33 AM
LW_HSR18_0349.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:33 AM
LW_HSR18_0348.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:35 AM
LW_HSR18_0351.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:35 AM
LW_HSR18_0350.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:36 AM
LW_HSR18_0352.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:37 AM
LW_HSR18_0353.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:38 AM
LW_HSR18_0355.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:38 AM
LW_HSR18_0354.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:39 AM
LW_HSR18_0356.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:40 AM
LW_HSR18_0357.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:40 AM
LW_HSR18_0358.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:40 AM
LW_HSR18_0359.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:42 AM
LW_HSR18_0360.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:42 AM
LW_HSR18_0361.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:45 AM
LW_HSR18_0363.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:45 AM
LW_HSR18_0362.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:46 AM
LW_HSR18_0364.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:46 AM
LW_HSR18_0365.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:47 AM
LW_HSR18_0366.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:48 AM
LW_HSR18_0367.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:49 AM
LW_HSR18_0368.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:49 AM
LW_HSR18_0369.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:53 AM
LW_HSR18_0370.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:53 AM
LW_HSR18_0371.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:54 AM
LW_HSR18_0372.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:54 AM
LW_HSR18_0373.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:56 AM
LW_HSR18_0375.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:56 AM
LW_HSR18_0374.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:57 AM
LW_HSR18_0376.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:53:58 AM
LW_HSR18_0377.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:02 AM
LW_HSR18_0378.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:02 AM
LW_HSR18_0379.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:03 AM
LW_HSR18_0380.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:05 AM
LW_HSR18_0381.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:05 AM
LW_HSR18_0382.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:06 AM
LW_HSR18_0384.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:06 AM
LW_HSR18_0383.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:07 AM
LW_HSR18_0385.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:07 AM
LW_HSR18_0386.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:08 AM
LW_HSR18_0387.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:19 AM
LW_HSR18_0388.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:20 AM
LW_HSR18_0390.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:20 AM
LW_HSR18_0389.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:23 AM
LW_HSR18_0391.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:24 AM
LW_HSR18_0392.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:25 AM
LW_HSR18_0393.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:28 AM
LW_HSR18_0394.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:28 AM
LW_HSR18_0395.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:29 AM
LW_HSR18_0396.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:30 AM
LW_HSR18_0397.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:31 AM
LW_HSR18_0398.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:31 AM
LW_HSR18_0399.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:34 AM
LW_HSR18_0401.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:34 AM
LW_HSR18_0400.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:35 AM
LW_HSR18_0402.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:35 AM
LW_HSR18_0403.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:37 AM
LW_HSR18_0404.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:37 AM
LW_HSR18_0405.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:39 AM
LW_HSR18_0406.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:43 AM
LW_HSR18_0408.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:43 AM
LW_HSR18_0407.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:45 AM
LW_HSR18_0409.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:46 AM
LW_HSR18_0410.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:47 AM
LW_HSR18_0411.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:48 AM
LW_HSR18_0412.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:49 AM
LW_HSR18_0414.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:49 AM
LW_HSR18_0413.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:51 AM
LW_HSR18_0415.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:56 AM
LW_HSR18_0416.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:54:57 AM
LW_HSR18_0417.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:02 AM
LW_HSR18_0418.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:05 AM
LW_HSR18_0419.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:06 AM
LW_HSR18_0420.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:06 AM
LW_HSR18_0421.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:11 AM
LW_HSR18_0423.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:11 AM
LW_HSR18_0422.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:12 AM
LW_HSR18_0424.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:14 AM
LW_HSR18_0426.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:14 AM
LW_HSR18_0425.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:15 AM
LW_HSR18_0427.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:16 AM
LW_HSR18_0428.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:17 AM
LW_HSR18_0429.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:19 AM
LW_HSR18_0430.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:20 AM
LW_HSR18_0432.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:20 AM
LW_HSR18_0431.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:22 AM
LW_HSR18_0434.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:22 AM
LW_HSR18_0433.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:26 AM
LW_HSR18_0436.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:26 AM
LW_HSR18_0435.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:27 AM
LW_HSR18_0437.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:30 AM
LW_HSR18_0438.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:31 AM
LW_HSR18_0439.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:33 AM
LW_HSR18_0440.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:34 AM
LW_HSR18_0441.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:34 AM
LW_HSR18_0442.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:35 AM
LW_HSR18_0444.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:35 AM
LW_HSR18_0443.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:42 AM
LW_HSR18_0446.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:42 AM
LW_HSR18_0445.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:43 AM
LW_HSR18_0447.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:44 AM
LW_HSR18_0448.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:45 AM
LW_HSR18_0449.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:47 AM
LW_HSR18_0450.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:48 AM
LW_HSR18_0451.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:50 AM
LW_HSR18_0453.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:50 AM
LW_HSR18_0452.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:55:51 AM
LW_HSR18_0454.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:01 AM
LW_HSR18_0456.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:01 AM
LW_HSR18_0455.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:02 AM
LW_HSR18_0457.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:03 AM
LW_HSR18_0458.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:05 AM
LW_HSR18_0459.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:09 AM
LW_HSR18_0461.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:09 AM
LW_HSR18_0460.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:11 AM
LW_HSR18_0462.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:11 AM
LW_HSR18_0463.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:12 AM
LW_HSR18_0465.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:12 AM
LW_HSR18_0464.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:14 AM
LW_HSR18_0466.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:14 AM
LW_HSR18_0467.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:15 AM
LW_HSR18_0468.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:15 AM
LW_HSR18_0469.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:17 AM
LW_HSR18_0471.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:17 AM
LW_HSR18_0470.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:19 AM
LW_HSR18_0472.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:19 AM
LW_HSR18_0473.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:20 AM
LW_HSR18_0474.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:21 AM
LW_HSR18_0475.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:22 AM
LW_HSR18_0476.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:22 AM
LW_HSR18_0477.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:30 AM
LW_HSR18_0479.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:30 AM
LW_HSR18_0478.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:31 AM
LW_HSR18_0480.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:31 AM
LW_HSR18_0481.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:32 AM
LW_HSR18_0482.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:33 AM
LW_HSR18_0483.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:34 AM
LW_HSR18_0484.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:35 AM
LW_HSR18_0485.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:36 AM
LW_HSR18_0486.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:37 AM
LW_HSR18_0487.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:39 AM
LW_HSR18_0488.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:39 AM
LW_HSR18_0489.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:40 AM
LW_HSR18_0490.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:40 AM
LW_HSR18_0491.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:43 AM
LW_HSR18_0492.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:43 AM
LW_HSR18_0493.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:44 AM
LW_HSR18_0494.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:45 AM
LW_HSR18_0496.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:45 AM
LW_HSR18_0495.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:46 AM
LW_HSR18_0497.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:46 AM
LW_HSR18_0498.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:47 AM
LW_HSR18_0499.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:47 AM
LW_HSR18_0500.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:51 AM
LW_HSR18_0501.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:52 AM
LW_HSR18_0502.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:52 AM
LW_HSR18_0503.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:54 AM
LW_HSR18_0505.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:54 AM
LW_HSR18_0504.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:55 AM
LW_HSR18_0507.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:55 AM
LW_HSR18_0506.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:57 AM
LW_HSR18_0508.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:57 AM
LW_HSR18_0509.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:58 AM
LW_HSR18_0510.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:59 AM
LW_HSR18_0512.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:56:59 AM
LW_HSR18_0511.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:02 AM
LW_HSR18_0513.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:04 AM
LW_HSR18_0515.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:04 AM
LW_HSR18_0514.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:05 AM
LW_HSR18_0517.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:05 AM
LW_HSR18_0516.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:07 AM
LW_HSR18_0519.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:07 AM
LW_HSR18_0518.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:08 AM
LW_HSR18_0521.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:08 AM
LW_HSR18_0520.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:15 AM
LW_HSR18_0523.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:15 AM
LW_HSR18_0522.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:16 AM
LW_HSR18_0525.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:16 AM
LW_HSR18_0524.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:18 AM
LW_HSR18_0527.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:18 AM
LW_HSR18_0526.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:19 AM
LW_HSR18_0528.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:19 AM
LW_HSR18_0529.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:21 AM
LW_HSR18_0530.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:21 AM
LW_HSR18_0531.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:23 AM
LW_HSR18_0532.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:24 AM
LW_HSR18_0533.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:25 AM
LW_HSR18_0534.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:26 AM
LW_HSR18_0535.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:26 AM
LW_HSR18_0536.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:33 AM
LW_HSR18_0537.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:34 AM
LW_HSR18_0538.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:34 AM
LW_HSR18_0539.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:36 AM
LW_HSR18_0541.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:36 AM
LW_HSR18_0540.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:38 AM
LW_HSR18_0543.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:38 AM
LW_HSR18_0542.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:42 AM
LW_HSR18_0545.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:42 AM
LW_HSR18_0544.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:43 AM
LW_HSR18_0546.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:43 AM
LW_HSR18_0547.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:46 AM
LW_HSR18_0548.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:47 AM
LW_HSR18_0549.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:48 AM
LW_HSR18_0550.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:48 AM
LW_HSR18_0551.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:48 AM
LW_HSR18_0552.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:49 AM
LW_HSR18_0553.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:50 AM
LW_HSR18_0555.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:50 AM
LW_HSR18_0554.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:51 AM
LW_HSR18_0556.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:52 AM
LW_HSR18_0558.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:52 AM
LW_HSR18_0557.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:53 AM
LW_HSR18_0560.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:53 AM
LW_HSR18_0559.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:54 AM
LW_HSR18_0561.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:55 AM
LW_HSR18_0562.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:55 AM
LW_HSR18_0563.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:56 AM
LW_HSR18_0564.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:56 AM
LW_HSR18_0565.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:57 AM
LW_HSR18_0566.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:57:57 AM
LW_HSR18_0567.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:01 AM
LW_HSR18_0569.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:01 AM
LW_HSR18_0568.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:04 AM
LW_HSR18_0570.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:05 AM
LW_HSR18_0572.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:05 AM
LW_HSR18_0571.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:05 AM
LW_HSR18_0573.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:07 AM
LW_HSR18_0574.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:07 AM
LW_HSR18_0575.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:08 AM
LW_HSR18_0577.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:08 AM
LW_HSR18_0576.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:09 AM
LW_HSR18_0578.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:12 AM
LW_HSR18_0579.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:13 AM
LW_HSR18_0580.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:13 AM
LW_HSR18_0581.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:14 AM
LW_HSR18_0583.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:14 AM
LW_HSR18_0582.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:16 AM
LW_HSR18_0584.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:16 AM
LW_HSR18_0585.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:17 AM
LW_HSR18_0586.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:19 AM
LW_HSR18_0587.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:19 AM
LW_HSR18_0588.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:21 AM
LW_HSR18_0589.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:22 AM
LW_HSR18_0591.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:22 AM
LW_HSR18_0590.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:23 AM
LW_HSR18_0592.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:28 AM
LW_HSR18_0593.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:28 AM
LW_HSR18_0594.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:29 AM
LW_HSR18_0596.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:29 AM
LW_HSR18_0595.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:31 AM
LW_HSR18_0598.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:31 AM
LW_HSR18_0597.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:31 AM
LW_HSR18_0599.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:32 AM
LW_HSR18_0600.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:33 AM
LW_HSR18_0601.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:34 AM
LW_HSR18_0602.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:35 AM
LW_HSR18_0604.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:35 AM
LW_HSR18_0603.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:37 AM
LW_HSR18_0605.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:45 AM
LW_HSR18_0606.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:46 AM
LW_HSR18_0607.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:46 AM
LW_HSR18_0609.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:46 AM
LW_HSR18_0608.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:48 AM
LW_HSR18_0610.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:49 AM
LW_HSR18_0611.JPG
מדרגות שפינוזה
5/4/2018 7:58:52 AM
LW_HSR18_0612.JPG